logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

 

ARTE VIZUALE

 

Onisim Colta

 

Cărămida de hârtie la Galeria „Delta” din Arad

 

Între 20 octombrie – 15 noiembrie 2014, spaţiile Galeriile „Delta” a U.A.P. Arad, găzduiau o amplă expoziţie internaţională, axată pe lucrări bidimensionale sau tridimensionale care folosesc ca materie primă, ca materie de bază hârtia sub diversele ei forme: hârtie manuală, hârtie industrială, carton de ambalaj, hârtie printată, colată, decupată, modelată, presată, amprentată, compactată, stratificată, etc.

Titlul expoziţiei era Cărămida de Hârtie (Paper Brick) şi a fost curatoriată de Dana Stana Raţă şi Adrian Raţă, şi vernisată de prof. univ. dr. Ileana Pintilie, redutabil istoric şi critic de artă timişorean, care a şi scris studiul introductiv al catalogului.

Proiectul a fost coordonat de prof.univ.dr. Dumitru Şerban şi finanţat de Primăria Municipiului Arad.

Expoziţia a cuprins peste 250 de lucrări, de o largă diversitate atât la nivel tematic cât şi la cel al modalităţilor tehnico-plastice, de abordare, semnate de peste 100 de autori din ţară şi străinătate.

Artiştii participanţi nu sunt exclusiv graficieni, cum am fi tentaţi să credem, ci creatori care se exprimă în diferite medii.

Astfel, spre exemplu Corina Horvath Bugnariu sau Diana Lucaci Bota sunt artişti decoratori, Eufrosina Săbiescu, Andra Ciocoiu sunt sculptori, Lucia Cristea, Claudiu Ionescu sau Snejana Cechici sunt designeri, Angela Hanc, Onisim Colta, Diana Serghiuţă, Mihai Chiurariu, Dana Stana Raţă, Adrian Raţă, Andrei Ciubotaru sau Ioan Paul Colta sunt pictori, Doru Pacurar e scenograf etc.

Este adevărat însă că predomina ca număr gruparea graficienilor: Camil Mihailescu, Lucian Munteanu, Iosif Stroia, Adrian Sandu, Suzana Fântânariu, Alexandru Jakabhazy sau japonezul Toshio Yoshizumi.

Majoriatea lucrărilor ţin de bidimensional (desen, colaj, gravură, colografie, fotografie, print digital, frotaj, manipulare fotografică, tehnici mixte) urmează apoi lucrări în relief (prin modelarea pastei de hârtie, amprentarea ei sau prin colări stratificate de fragmente de carton de ambalaj, Adrian şi Dana Stana Raţă, Ioana Vlad, Onisim Colta) şi într-un număr mai restrâns lucrările tridimensionale cu caracter obiectual (Suzana Fântânariu, Atena Simionescu, Endre Kiss, Ioan Paul Colta, Vasile Pop-Negreşteanu, Eugenia Drăgoi-Banciu, Vasile Raţă, Mihai Takacs).

Opţiunile stilistice care au dat bogăţia diversităţii de viziuni şi moduri de tratare a imaginii/ formei şi spectaculozitatea expoziţiei de la Galeria „Delta” s-au etalat pe simeză începând cu desenul (în înţelesul său cel mai pur) şi continuând cu rezolvări neoexpresioniste, minimaliste, hiperrealiste, obiectualiste, conceptualiste, suprarealiste, abstracţionsite, neo-figurative, poveriste, neopop, neodadaiste, expresionist abstracte etc.

Această expoziţie a fost una importantă în ghirlanda de proiecte iniţiate de membrii Filialei arădene a Uniunii Artiştilor Plastici, care îşi propun să menţină un tonus constant, la Arad, în sfera evenimentelor culturale din zona artelor vizuale. Calitatea şi succesul său o recomandă pentru noi reeditări şi poate chiar transformarea sa într-o bienală.