logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

 

POEZIE

 

 

Octavian Ana

 

 

 

Ispite vechi

 

 

Ce alinare o mai fi şi asta

din oboseala zilei renăscând

puzderii lungi de opinteli în sine

foamea de-ntinderi potolind.

 

Surpări uşoare văruind în noapte,

întemniţând în mers foste iubiri,

ispite vechi înceţoşează tandru

vagi fulgurări în amintiri.

 

întârziind pe praguri mute

trăirea însăşi deşteptând

din când în când mai scaldă zodii

ispite vechi, înmugurind.