logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

 

BIBLIOTHECA UNIVERSALIS

 

 

Un avangardist ucrainean – Mihail SEMENKO (1892-1937). Originar din satul Kibinţiv, regiunea Poltava. A studiat la Institutul de Psiho-neurologie din Sankt-Petersburg. Este considerat animatorul futurismului ucrainean. Primul său volum de versuri, Preludii, apare în 1913, anul efervescenţei paroxistice a manifestelor şi manifestărilor futuriste. Urmează alte două cărţi – Cutezanţe şi Cubofuturismul (1914), în aceasta M. Semenko anunţând arderea ritualică a Cobzarului lui T. Şevcenko, considerată a fi cea mai importantă operă care a contribuit la redeşteptarea naţională antimuscălească a ucrainenilor. A fost redactorul revistei „Misteţvo” (Arta) şi a „Almanahului celor trei” (împreună cu M. Liubcenko şi O. Slisarenko). În anul 1921 organizează „Grupul de şoc al poeţilor-futurişti”, mai apoi rebotezat în Asociaţia panfuturiştilor „Aspanfut” (1922–1924). În 1924 trece pe poziţiile LEF-ului (frontul de stânga), transformând „Aspanfut” în „Comuncultura”, până în 1927 lucrând la „Cinefabrica” din Odessa. În 1925 publică volumul În revoluţie şi poemofilmul Stepa. În anul 1937 este executat de NKVD împreună cu alţi oameni de artă şi literatură ucraineni. Între 1937–1939 se întâmplă, de fapt, „Împuşcarea Renaşterii” ucrainene, ceea ce avea să constituie o imensă pierdere pentru cultura vecinei noastre de la răsărit, pierdere resimţită acut până astăzi. Referinţe la M. Semenko se întâlnesc în celebrul roman Garda albă al lui M. Bulgakov, în volumele de eseistică şi memorialistică Oameni. Ani. Destine de I. Ehrenburg şi, implicit-metaforic, în versurile lui O. Mandelştam.

 

 

 

Mihail Semenko

 

 

 

Sângesoare

 

 

Nu vreau să trăiesc fără soare

nu pot suferi felinarele reci

îmi place soaresângele şi în sânge soarele

şi soarele e din nou în sângeculorile malariei

iar de cum năvăleşte norul soarelui meu

sângele încă nu mi se răceşte ci

arde înflăcărat şi urlă de plăcerea

de a nu se supune nici prafului nici apei

luându-mă şi pe mine să zbor mai sus

unde din nou întâlnim soarele

şi-i strigăm:
Soare

bună ziua

te salută rebelul Semenko!

 

I.1914

 

 

 

O poezioară foarte sinceră

 

 

Nimic mai minunat decât

Ziua de astăzi.

Şi parcă n-aş mai putea să o ajung

Fiece zi tot rămânând în urmă

Aici printre ai mei.

Jos rudele – în inima mea

Nu e loc pentru rubedenii –

Neamurile mele vor trăi peste 40 de ani.

Jos tot ce mă opreşte

Care face rău alergatului meu

Ce-mi îmbătrâneşte sufletul elastic!

Blândeţea mă trage sub şine

Bunăstarea mă ucide

Nu vreau gloria de aici

Printre ai mei unde pentru un sac

De gunoaie din mustăţi căzăceşti

Ţi se oferă slavă.

Ce mi-i de Kiev şi rubedenii

Când despre Semenko

Ar trebui deja să ştie marţienii?...

 

1914

 

 

 

Frizerul

 

 

Astăzi mi-a fost atât de urât,

De parcă s-ar fi adunat împreună Oles,

Voroni şi Ciuprinka*.

Timp ploios autumnal-făţarnic –

În suflet ziua întreagă

Frizerul şi-a zdrăngănit chitara

 

Uneori mă gândeam la ea şi schiţam scrisori –

Să nu priceapă dânsa că i-ar fi adresate.

O dată, de două ori privii fugitiv spre Hristos,

Mi-am amintit câteva fraze franţuzeşti uitate,

 

Fără voce fredonam valsuri banale,

Priveam la păianjenii murdari din tavanul tern.

Nu, îmi era doar urât – doar mă plictiseam...

În inimă-mi putrezea un pepene galben.

 

13.XI.1916

 

 

 

Inevitabile zile

 

 

Mă aşteaptă zile rebele

Şi inevitabile, toate.

Ardoare, iernaticelor flagele

Să le rezist, cât se poate.

 

Pieptul, pieptul mi-oi acoperi

Cu platoşe ferecate.

În cale, cine m-ar nimici?

Dimineaţa cheamă, departe.

 

Dincolo de oraş – fum, neguri grele.

Izbucniri străfulgerate.

Mă aşteaptă zile rebele

Şi inevitabile, toate.

 

1917

 

 

 

Zorii reclamelor

 

 

Iubirea nu iubeşte sinceritatea –

Iubirea iubeşte jocul.

În ea e mult chin şi o fărâmă de caritate,

La urma urmei de la ea-şi va lua moartea-mi sorocul.

 

Cine a spus că de iubire se urcă pe eşafod?

Cine a spus că iubirea-i a sufletelor comuniune?

Ah, nu-mi amintiţi şi nu vă apropiaţi de mine până

Mă voi întări, pentru ca – „Nu mă atinge!” – să pot spune.

 

Dar poate că din motivul că s-au trezit sevele...

Poate din cauza că soarele a fost schimbat pe zorii reclamelor?

Anii se duc – se duc ca-nainte anii?

Şi în genere – le-am putea veni de hac petelor?

 

Păi putrezeşte, se ruinează, lăsând ruinele

Prizăririi sale de bine, morală, fericire.

Iubirea nu iubeşte sinceritatea –

Jocul – iată ce iubeşte capricioasa iubire.

 

16.II.1917

Vladivostok

 

 

 

Tuşul gramofonului

 

 

Însinguratul-îndrăgostit în seri pustii

Nu îndrăzneşte să tulbure liniştea ei –

Când ea se plimbă cu felcerul districtului

Pe sub luminoşii, aromitorii tei.

 

Nemişcaţi, ascultă vocile tăcerilor –

Despre dragoste, despre unirea sufletelor.

Şi în ciuda lor fata bătrână în mută suferinţă

Aruncă prin geam tuşul gramofonului –

negreaţa plăcilor.

 

 

 

Rochia de jale

 

 

În umbrele amurgului sperios

Pregătindu-te să mergi la concert

În odaia viselor efervescente

În oglindă văzut-ai al morţii chip discret.

 

Din inimă s-a zburătăcit zeflemeaua albă.

Eu am intrat devreme şi nechibzuit.

Cu vocea dumitale – atât de timidă – ai spus:

Ah, încă nu sunt gata, ce timp aiurit.

 

Când va fi să vin a doua oară

Şi deja voi bate ferm în uşa dumitale, –

Pe fundalul tristeţii adânci să îmbraci

Rochia de jale.

 

 

 

Tinerii aviatori

 

 

Vă salut, tineri aviatori,

Şi căldura mâinilor v-o strâng.

S-a dizolvat ecuatorul artificial,

La pragul meu deja creşte bambus.

Eu luminez inimile cu luciri de benzină,

Vuiet de elice şi chipiuri de piele.

Orice îngrădituri doborâţi-le sonor –

Internaţionalizaţi stepele.

 

1918

 

 

 

 

Confuzie în oraş

 

 

Sunt atras de cocoaşele de zăpadă

mă îndepărtez de zidurile gri.

Rămân crucile, chemându-se între ele

în oraş dangătul prinde-a se răspândi.

 

S-au pus pe vuit clopotele, vuiesc vuietele,

fantomatica stradă strigă-n deznădejdea sirenelor.

Şi s-au declanşat lovituri în demente curente

şi gloata s-a tras îndărăt din preajma cangrenelor.

 

Cad firmele, zângănesc şi se risipesc vitrinele

trotuarele trosnesc, sub greimea picioarelor se sfarmă, oftează.

Boarfele se rod, carnea tropăie, muierile ţipă şi se pripesc –

stâlpii de telegraf se îndoaie, turnul de piatră se ruinează.

 

27.11.1918

 

 

 

 

Traducerea şi prezentarea:

Leo Butnaru