Revistă lunară de literatură, eseu, arte vizuale, muzică,
fondată în februarie 1990 la Arad

Anul XXIII, nr. 7-8-9 (268-269-260), 2012

despre noi
contact
arhiva
 


451 F
AHRENHEIT

 

index

Editorialul lui Alexandru Seres, Capcanele istoriei recente, („Familia", nr. 6 (559) / iunie 2012) contextualizează, din perspectiva recentei cărţi a lui Lucian Boia, aceeaşi istorie (în dublul sens de poveste şi probabil subiect de reflecţie odată cu dobîndirea unei suficiente distanţe temporal şi emoţionale)...
citeşte

 

CRONICA LITERARĂ

Vasile Dan
Cîntec postum de înger

Deşi ne ţinem creştini apostolici, adică de la etnogeneză, singurii din acest areal sud-est european, nu prea ne-am învrednicit să creăm opere literare (de cele teologice să nu mai vorbim), în special poezie cu valoare estetică de inspiraţie religioasă. Las deoparte traducerile din Sfintele Scripturi, inclusiv ale psalmilor, de la mitropolitul Dosoftei (Psaltirea pre versuri tocmită, 1673) pînă la Anania, nu demult repauzatul mitropolit al Clujului. Dimpotrivă, referinţele precreştine, folclorice sau mitologice domină literatura noastră lirică. ...

citeşte

Romulus Bucur
„Dezastrul de a fi poet"

Trebuie să mărturisesc că nu mi-a plăcut titlul acestui volum antologic al unui poet important al generaţiei noastre, Nicolae Coande: după gustul meu, este prea explicit, transmite fără rest un adevăr ştiut de toţi cei ce se îndeletnicesc cu cuvintele, şi anume că acestea vor trăda gîndul pe care l-au formulat de îndată ce au fost rostite / scrise. Contextualizînd, poemul ce dă titlul cărţii, spune altceva, dar despre asta mai încolo...

citeşte

Gheorghe Mocuţa
Costobocul din Tireac

O campanie poetică dedicată Nordului. La 60 de ani, George Vulturescu, poetul care a definit cel mai nuanţat cronotopul Nordului – nu fără o viguroasă şi dramatică mişcare a ideilor, într-o perpetuă căutare a revelaţiei şi viziunii – reface itinerarul unei campanii poetice, dedicate căutării de sine. Adică Nordului, ridicat la nivel de concept poetic. În cărţile publicate până acum, poetul are două preocupări fundamentale: de a cerceta aventura identităţii şi de a-i urmări profunzimile....

citeşte

 

DIALOG

„Eu vorbesc şi gândesc în versuri în vremuri postindustriale! Sunt cum?”
Carmen Neamţu:
interviu cu scriitoarea Rodica Draghincescu

Rodica Draghincescu a publicat 20 de cărţi în România, Franţa, Germania, Canada, USA. Este redactor pentru Franţa la revista literară germană „MATRIX" şi este directoare a magazinului cultural internaţional „LEVURE LITTERAIRE" (cu sedii în Franţa, Germania şi USA). Lucrează drept consilier cultural în şcoli, universităţi şi instituţii culturale din Lorena. Este cetăţean româno-francez. Cetăţenia franceză a primit-o ca „merit cultural pentru dezvoltarea francofoniei" de la fostul preşedinte Nicolas Sarkozy. Din 2006, este directoare artistică a Festivalului de teatru tânar: „LES JEUNES MOLIERE", Metz....

citeşte

 

 

ESEU


Ciprian Vălcan
Delicateţea canibalului

Heliogabal mi se pare demodat: la o emisiune de televiziune din Olanda, doi indivizi au gătit bucăţi prelevate din muşchii lor fesieri şi le-au mîncat cu poftă în direct. E o dovadă în plus că pînă şi canibalismul se transformă într-o chestie frivolă, o subdiviziune ceva mai excentrică a artei gastronomice ...
citeşte

 ARTE  VIZUALE


Onisim Colta
Elena Stoinescu - Rădăcini

De regulă, fiecare artist vizual îşi doreşte să marcheze cu câte o expoziţie-bornă rotunjimea unei vârste, un mănunchi de decenii care l-au adus, prin râvnă şi trudă constantă, la definirea de sine, la circumscrierea unei lumi proprii de forme şi semne, a unei opere până la urmă. În perioada 15 mai - 15 iunie 2012, Galeria „Delta" din Arad a fost gazda unui eveniment cu conotaţii aniversare, expoziţia retrospectivă de tapiserie, desen şi obiect textil Elena Stoinescu - „Rădăcini"....
citeşte

 

ALBUM

Elena Stoicescu
...
citeşte

 

PRO MUSICA

Johannes Waldmann
„La tine mă întorc, Sfântă, negrăită noapte"
(NOVALIS, 1800)

Exclamă, plin de evlavie şi de prosternare în faţa destinului implacabil, poetul german Friederich von Hardenberg, cu pseudonimul Novalis, după ce s-a extaziat întâi de lumină, de plexul solar. Imnurile către noapte ale acestui poet singular, de o neasemuită profunzime, sunt, după mărturia congenialului lor traducător şi interpret Alexandru Philippide, la început anilor ’40 ai secolului trecut, „expresia apetitului pentru absolut şi a atracţiei pentru marile enigme şi mituri". Alegoria „florii albastre" este expresia, viabilă de aproape trei secole, a căutării fericirii. ....

citeşte
POEZIE

Petru M. Haş....
citeşte

 

Sorin Lucaci...
citeşte
 

Costel Stancu...
citeşte
 

 

LECTURI  PARALELE

Lavinia Ionoaia
Rafinament avant toute chose...
Pe un eşichier imaginar, Şerban Foarţă şi Lia Faur fac mutări graţioase, aproape paşi de dans, unul către celălalt.
Stabilirea unor reguli şi a unor semne de punctuaţie pentru acest dialog şahist susţine ipoteza unui joc asumat şi practicat cu plăcere pe tot parcursul cărţii: „Şerban. Am tras la sorţi (...), iar ţie ţi-au căzut piesele albe" (p. 9). Prima mutare aparţine Reginei. ....
citeşte

 

Radu Ciobanu
Nu uita, învaţă, salvează!

Acestea sunt cele trei imperative cardinale care au orientat viaţa doamnei Dorli Blaga, aşa cum se dezvăluie ea acum, la ceas crepuscular, în volumul Tatăl meu, Lucian Blaga. Imperative însuşite firesc, printr-o educaţie exemplară, sau asumate lucid, printr-o experienţă aflată mereu între dezesperare şi izbândă. Cartea este o operă conclusivă, de bilanţ, care convoacă selectiv numeroase scrieri de etapă, epistolare, jurnale...
citeşte

Onisim Colta
Geometria magmei – jurnal de pictor
De curând a apărut la Editura „Paralela 45" o a doua carte semnată de pictorul Marin Gherasim de o factură rarisimă în peisajul cultural plastic românesc: Geometria magmei - jurnal de pictor, după ce la aceeaşi editură îi apărea în 2003 volumul A patra dimensiune.  Artistul (ne-a obişnuit cu asta peste patru decenii) este printre foarte puţinii plasticieni al căror demers creator a fost dublat, acompaniat, susţinut constant de unul teoretic, al meditaţiei, al reflecţiei, al formulărilor discursive, prin care şi-a structurat conceptual, fortificat şi legitimat opţiunea stilistică, lumea de forme, opera.....
citeşte
 

D. Vlăduţ
Filosofie şi literatură

Ultimul volum al lui Ciprian Vălcan, Elogiul bâlbâielii, avertizând chiar prin titlu asupra unei materii şi abordări insolite, rămâne o carte greu de clasificat sub raportul genurilor incluse în ea, pretenţia unei definiri sigure fiind riscantă. Ceea ce putem spune totuşi mai întâi este că această carte, aparent lipsită de unitate, constituie emblema unor reflecţii foarte vii, extrem de personale, asupra unor aspecte devenite în cel mai înalt grad incitante fie că sunt prin ele însele majore, grave, fie că par, dimpotrivă, minore. Autorul reacţionează cu rapiditate, sagace şi original la stimulii eminamente culturali şi problematizează apoi cu vervă şi inteligenţă, creând drame de idei.
......
citeşte

 

Simona Constantinovici
Radu Ciobanu – călător prin galaxia raţiunii

Radu Ciobanu este cunoscut mai ales ca prozator de cursă lungă. Născut la Timişoara, dar lansat pe orbita literaturii române, prin forţa lucrurilor, într-un oraş ardelenesc, Deva, nu resimte acut depărtarea de centru, nu se consideră un scriitor marginal sau marginalizat. Nu are, cu alte cuvinte, sentimentul periferiei. Aminteşte, la un moment dat, că a fost inclus în dicţionarele de literatură română, dar nu precizează, pentru că nu consideră necesar, de ce nu a fost consemnat şi-n istoriile literare recente. Nicolae Manolescu şi Alex Ştefănescu, istorici literari în vogă, nu-l trec nici măcar la secţiunea autori de dicţionar..
....
citeşte
 

Petru M. Haş
Magia fragmentarului

L-am văzut pe domnul Mihai Arcadie Comănici, din când în când, prin două cenacluri literare arădene. Sobru, discret, dar nelipsindu-i umorul, dedica adeseori, câte unui cenaclist, catrene deosebit de inspirate. Un respectabil epigramist, dar şi poet liric...

citeşte

 

Horia Ungureanu
Singurătatea scriitorului

Paul Eugen Banciu este un scriitor prolific, un profesionist al scrisului care a reuşit să publice, în cei 34 de ani scurşi de la debutul editorial cu romanul Casa Ursei Mari, (editura Dacia, 1978), treizeci de cărţi (şase în colaborare) de proză (romane sau proză scurtă), eseuri sau scenarii de film. Adică aproape anul şi cartea, fără să mai punem la socoteală niscaiva manuscrise care aşteaptă, scrise gata, în vreun sertar, să le „binecuvânteze" vreo editură...
..
citeşte


Ioan Matiuţ
Pe puntea dintre poezie şi muzică

Ş
tiam despre Ion Bogdan Ştefănescu că este cel mai important flautist român, posesorul unui flaut din aur masiv de 18 karate, construit de către o firmă japoneză cotată ca cea mai performantă în domeniu. Despre dimensiunea sa poetică am aflat citindu-i recent cartea Cuvântul de trecere apărută la prestigioasa deja editură „Tracus Arte", specializată în descoperirea şi promovarea talentelor lirice şi numai...
citeşte

 

Lucia Cuciureanu
Al doilea cerc

În 2011 i-a apărut poetului Octavian Doclin o nouă carte* de poezie, o ediţie bilingvă. Varianta în limba engleză este semnată de Ada D. Cruceanu. Un volum structurat în trei cicluri: Firul de plumb, Poemul minim într-un vers şi Poemul din mileniul trecut.
Regăsim şi-n această ultimă apariţie editorială amprenta unui poet inconfundabil: o imagistică bogată, personală într-o poezie impregnantă de idei, în vers liber, pe alocuri clasic, care practică lirismul pur neîncorsetat în forme fixe...
citeşte

 

Mircea M. Pop
Secvenţe literare germane
Un volum jubiliar Ana Blandiana.
În Germania, la Berlin, cu sprijinul Fundaţiei „Fazit" s-a publicat volumul de eseuri Într-un han spaniol*, cu prilejul celei dea 70-a aniversări a Anei Blandiana. Frumos, emoţionant şi lăudabil gest. Volumul e constituit din două părţi, prima cuprinde 18 eseuri semnate de scriitoarea româncă, iar partea a doua se deschide cu extrase dintr-o discuţie purtată de Ana Blandiana cu dr. Joachim Gauck, actual Preşedinte al Germaniei, cu prilejul inaugurării unei expoziţii în Frankfurt am Main la 3 decembrie 1999.
citeşte

 

BOOKLEE

Lia Faur
Andrei Dósa este un bărbat tânăr. L-am întâlnit prima oară la Săvârşin, toamna trecută. Când a apărut în uşa restaurantului nu m-am putut concentra pe trăsăturile feţei lui, ci doar pe înălţime, era uimitor de înalt, şi când întâlnesc pe cineva astfel (nu prea des), mă gândesc imediat că nu face parte din rasa noastră, ci e înrudit cu titanii.
...
citeşteCONTACT

Dan C. Mihăilescu, Oare chiar m-am întors de la Athos?, „Humanitas", 2011
Jurnalul ţinut de critic cu ocazia unei călătorii la Muntele Athos în compania unor prieteni artişti devine o minunată ocazie de a-şi recalibra capacitatea de admiraţie şi meditaţie lucidă asupra fenomenului Sfântului Munte. Observaţia cârcotaşă, introspecţia ironică, sinceritatea trucată, slăbiciunea omenească şi spiritul critic îl însoţesc pe călătorul de ocazie asemeni unui roi de muşte care nu-l lasă să privească pur şi simplu, să lenevească sau să se lase aspirat în deplinul anonimat.
citeşte 

 

 

 

 


Publicăm în această ediţie a revistei „Arca", în cadrul proiectului european „Revistă în revistă"/ "Review within Review", un sumar dens, concentrat al revistei de cultură „Apokalipsa" din Ljubljana (Slovenia). Într-o ediţie viitoare, revista „Apokalipsa" va găzdui, la rândul ei, un sumar reprezentativ al revistei „Arca". O facem cu sentimentul sincer că e o formă de cunoaştere înainte de a fi o formă de colaborare generoasă reciprocă.

Vasile Dan,
redactor-şef al revistei „Arca"
 

DIALOG

Primož şi Stanislava (Stanka) Repar
La aniversarea a 10 ani de la înfiinţarea „Revistei în revistă"

După deschiderea festivă, după frumoasele discursuri de bun venit, după dorinţele şi bucuria exprimate la începutul Festivalului, a fost proiectat filmul dedicat aniversării a 10 ani de la debutul proiectului internaţional „Revista în revistă". Ce s-a petrecut în aceşti 10 ani, cine sunt participanţii actuali la proiect, cum au devenit parte a aventurii „Revista în revistă", ce instituţii şi în ce mod îl susţin în afara Festivalului, cum s-a desfăşurat proiectul şi care este conţinutul său, care i-au fost obiectivele, ce a fost dus la îndeplinire şi ce v-aţi mai dori? Vă rog să-mi daţi un răspuns amplu şi consistent, care să-i satisfacă şi pe cei care nu ştiu destul sau chiar nimic despre „Revista în revistă".
citeşte

 

ESEU

Stanislava Chrobákova Repar
Ţara asta ar putea fi un paradis

A noua ilustrată din Slovenia cu aromă poloneză

Dragă Boro,
Cum şi despre ce să îţi scriu, dacă sunt tot timpul prinsă cu munca? Şi în afară de asta mă ocup serios de controalele medicale pentru noul loc de muncă, fiindcă aici au un sistem foarte strict (sau scrupulos). Există chiar şi o medicină a muncii, a sportului, a transporturilor ca domenii de specialitate de sine stă­­tătoare (!); mi-au măsurat, examinat, palpat toate cele... şi au constatat singura chestie îngrijorătoare pe care, fireşte, n-o s-o trâmbiţez...
citeşte

Sašo Gazdić
Un buchet de răspunsuri

La sfârşitul secolului XX europenii, cu excepţia celor care locuiesc partea sud-estică a continentului, au fost scutiţi de experienţa războiului. Cum de a fost posibil? De ce s-a terminat războiul rece cu un război în Balcani? Cu toate că cele două întrebări nu par a diferi mult, răspunsurile nu pot fi derivate toate din cea de a doua...
citeşte

Žarko Paić
Balcanii, underground-ul colectiv al Occidentului

Fiecare epocă îşi are propria sa geografie. Discutând noile modele topografice în prezentarea vechilor căi bine bătătorite, nimeni nu pune la îndoială valoarea lor deosebită. După căderea zidului Berlinului, aceste geografii şi hărţi au devenit adevărate elemente ale folclorului şi mitologiei în toată Europa, provocând o anume inventivitate în zonele de mare „deranjamente tectonice". Noile ţări trezite de descompunerea Uniunii Sovietice, Cehoslovacia şi Iugoslavia, au transformat geografia politică în prima preocupare a producţiei cartografice...
citeşte

Primož Repar
Zona, oraşul interzis

Îngheţ când încep a gândi despre Balcani. Încurcat, mă înfăşor în mine însumi. O frică ce nu se vrea descoperită se ascunde în mine, aruncându-mă într-o agonie imobilă, întărind şi mai mult gustul amar care mă opreşte să mă exprim clar. Cel mai la îndemână ar fi să prezint o schemă. Naraţiunea nu poate fi decât concretă, deschizând astfel un câmp periculos care intersectează natura ponderată a schemelor. Ceva în mine se opune, problema e prea adânc îngropată ca să ajungă la ungherul liniştii mele. Va trebui să încerc a împleti un mănunchi de gânduri care să se furişeze acolo unde cel solitar se teme. Trebuie să ocolesc prin vaste spaţii îndepărtate, chiar de dincolo, având grijă să nu pierd tema despre care m-am pornit să scriu.
citeşte

Jurij Hudolin
Prolog

Când Benjamin a împlinit doisprezece ani, părinţii lui au decis să o ia fiecare pe drumul lui. Au terminat rapid la tribunal şi au început să-şi caute norocul în viaţă pe căi neumblate, ca doi alergători loviţi de insolaţie în mijlocul unei vii pârjolite. Valter Zakrajšek, tatăl lui Benjamin, economist şi petrecăreţ, s-a dus să-şi trateze conştiinţa încărcată de atâta băutură în braţele altor femei, mama Ingrid, însă, a rămas singură cu fiul ei, cotropit de adolescenţă. Singură, deh! Nu peste mult timp, la petrecerea sindicatului lucrătorilor din administraţie, l-a cunoscut pe Loris Čivitiko, un bogat proprietar de restaurant, cu avere, care se umfla în pene şi îşi arăta muşchii pe proprietatea lui din Panule, un sătuc din Istria, de pe coasta croată, care vara trăia intens, iar iarna era ca o văgăună înfundată, cu sens unic...
citeşte

 

POEZIE

Meta Kušar....
citeşte

Aleš Mustar....
citeşte

Barbara Korun ....
citeşte

Esad Babačič ....
citeşte

Ivo Svetina....
citeşte

Maja Vidmar....
citeşte

Primož Repar....
citeşte

 

ANTOLOGIE HAIKU

Milan Dekleva....
citeşte

Jure Detela....
citeşte

Alenka Zorman....
citeşte

Darja Kocjančič....
citeşte

Iosip Osti....
citeşte

Rade Kristić....
citeşte

Jože Štucin....
citeşte

Dimitar Anakiev....
citeşte

Primož Repar....
citeşte

Tone Škrajnec....
citeşte

 

 

 

 

 

 

acasă