Revistă lunară de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad

Anul XXV, nr. 4-5-6 (289-290-291), 2014

despre noi
contact
arhiva
 

 

Lecturi paralele

Constantin Butunoi

 

O antologie semicentenară

 

Cu ocazia împlinirii a cincizeci de activitate neîntreruptă, membrii cenaclului literar „Luceafărul" din Arad au hotărât, la propunerea lui Vladimir Belity, preşedintele cenaclului, să editeze o antologie. Cum apariţia antologiilor este la modă, de ce nu şi o antologie de cenaclu, pe care au intitulat-o Antologie semicentenară (Editura „Concordia", Arad, 2014), nu pentru că s-ar referi la cei cincizeci de ani de activitate, ci pentru a marca momentul jubiliar, fapt ce nu poate fi decât salutar. Se ştie că nu este prima experienţă de acest gen pentru cenaclul „Luceafărul", au mai fost editate: Şoapta, strigătul… şi Borna de la km. 2010.

Ea are câteva caracteristici, pe care încerc să le expun în cele ce urmează: autorii cuprinşi frecventează cenaclul în prezent, excepţie face regretatul Gligor Sava; instrumentul critic a funcţionat prin voinţa fiecărui actant, coordonatorul (Marius Golea), căruia îi apreciem efortul depus, s-a ocupat de probleme tehnice ce ţin de redactare şi a asigurat un echilibru privind numărul de pagini acordate fiecăruia; lumea autorilor este, dacă mi-e permis să spun, pestriţă – diverse vârste, diverse ocupaţii, diverse nivele valorice şi ca urmare lumea creaţiilor cuprinse este şi ea pestriţă, de la creaţii în grai, cronici rimate, poezie de inspiraţie niponă, versuri libere şi forme fixe de poezie, proză şi teatru, cu diverse nivele valorice.

Sunt antologaţi 28 de membri ai cenaclului: Maria Aiftincăi,Vladimir Belity, Doina Bonţa Bojidar, Bogdan Butariu, Constantin Butunoi, Carmen Radu, Dragoş Ceahoreanu, Livia Ciupav, Mihai Arcadie Comănici, Constantin Dehelean, Rodica Dehelean, Dacian Don, Claudiu Stelian Georgescu, Marius Golea/ E.L.S.E., Ioan Henţ, Monica Rodica Iacob, Mircea Iovi, Carla Ivănescu, Zenovia Lascu – Broncz, Ioan Naiduţ, Eugen Pădurean, Iulian Petrescu, Domnica Pop, Gligor Sava, Emil Şimăndan, Horia Ştefan Simon, Dan Tabuia, Rely Tarniceri, despre valoarea creaţiilor lor nu e cazul să mă pronunţ, antologia nu-şi propune să lanseze nume, autori, ci doar să ilustreze un moment din activitatea cenaclului.

Foarte mulţi dintre ei au cărţi publicate, sunt laureaţi ai unor concursuri literare din ţară şi unii sunt chiar membri ai U.S.R. filiala Arad. De menţionat şi condiţiile tehnice excelente în care a fost editată antologia.

Ea marchează un moment important din activitatea cenaclului, care se înscrie merituos în viaţa literară a oraşului, constituie, ca orice apariţie editorială , un eveniment cultural şi totodată lasă un semn de trecere pentru cei care vor urma. Parcurgând cele trei sute cincizeci şi trei de pagini, se poate constata că multe texte ar fi meritat să fie citate, pentru a nu produce vreo supărare, m-am abţinut să o fac.

 

 

inapoi la sumar