logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

 

CONTACT

 

Anca Chiorean, Patru dimensiuni reale în irealitatea imediată, Eseu despre stratigrafia imaginarului blecherian, Editura „Avalon”, 2015

Anca Chiorean ne oferă o nouă lectură, actualizată, a operei lui M. Blecher, printr-un studiu al perspectivei şi straturilor imaginarului. Fascinată de metoda hermeneutică, cercetătoarea clujeană construieşte un adevărat laborator experimental în care îşi verifică ipotezele şi rezistenţa unui discurs critic, în formare. Ea arborează un stil critic laborios şi îndrăzneţ, nu lipsit de fantezie. SȘi călăuzit de modele critice redutabile. Ea propune patru dimensiuni structurate ale operei: Lumea inteligibilă, Theatrum Mundi, Infernul şi Purgatoriul. Demonstraţiile şi soluţiile sunt susţinute printr-o bibliografie variată şi selectă, autoarea dovedind un apetit teoretic uşor exagerat. Ceea ce nu impietează originalităţii şi interesului lucrării.

(***)

 

 

N.R. Notarea s-a făcut de la (*) la (*****) în funcţie de aprecierea valorică.