logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

 

RESTITUIRI

 

Iulian Negrilă

 

 

Constantin Mălinaş (1943-2010)

 

În cartea Oamenii cetăţii de Dimitrie Bălan se fac referiri la scriitorul Constantin Mălinaş care s-a născut la 21 mai 1943 în Buzău, unde părinţii săi se refugiaseră în urma Dictatului de la Viena.

După Liceul „Emanuil Gojdu” din Oradea, urmează Facultatea de Litere a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, specializându-se în biblioteconomie. În 2001 şi-a dat doctoratul la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, cu teza Contribuţii la istoria iluminismului românesc din Transilvania. Viaţa şi opera filologică a lui Ioan Corneli (1762-1848).

A fost conferenţiar universitar la Facultatea de Litere a Universităţii din Oradea, redactor şef al revistei „Familia română”, subintitulată „pentru solidaritatea românilor de pretutindeni”, din 1999, redactor şef al Buletinului „Ex libris românesc”, din 1994 şi director al revistei „Sănătatea cărţilor” din 2002.

A publicat numeroase cărţi, dintre care amintim: Afinitatea lui Gheorghe Şincai faţă de Oradea, 1979, Biblioteca ediţiilor Eminescu româneşti şi străine 1879-1989, 1989; Centenar Ion Creangă 1889-1989 , 1990, Eminescu – un secol în medalii (1889-1989) , 1992, Carte românească veche la Oradea (1643-1830), 1993, Eminescu şi Oradea , 1993, Cartea bicentenarului Gojdu 1802-2002 , 2004 etc.

*

L-am cunoscut şi-i păstrez o frumoasă amintire. La revista ce-o conducea am publicat proză scurtă şi el mi-a scris o scrisoare:

 

Oradea, 21.08.90

Stimate Domnule Iulian Negrilă,

Am reuşit să scoatem un număr pe iulie-august al revistei, în care aveţi proza trimisă, cu fotografie, de asemenea materialele d-lui Popeangă despre Radu Flora.

Vă trimit un total de 12 exemplare gratuite, din care vă rog să reţineţi 4 pentru Dv. Şi 4 pentru Dl. Popeangă, iar alte 4 pentru intelectualii români din Jugoslavia. Ca să nu fac prea multe colete. Vi le trimit împreună şi vă rog să i le daţi. Am să-i scriu şi dumnealui.

Aşteptăm şi alte materiale, alţi arădeni, mai ales cu proză scurtă.

Vă trimit, conform fişei alăturate, tot cu acest prilej, exmplarele de vândut elevilor în septembrie, e bine dacă banii intră până la 1 oct. 1990.

Cu respect şi prietenie,

Ctin. Mălinaş

 

Tot despre difuzarea revistei, precum şi despre colaborarea viitoare, este vorba şi în scrisoarea următoare:

 

Oradea, 26 XI 1990

Stimate domnule I. Negrilă,

Colegul Miron Blaga zice să mai lăsaţi materialul Alecsandri, căci vrea să-l rezolve. Vă confirm primirea banilor, de asemenea, vă trimit 27 de exemplare din nr.8 al revistei, din care o bucată pentru domnia voastră, o bucată pentru domnul G. Manea, care m-a sunat – o să vă caute. Deci, 25 de bucăţi, pentru vânzare, cu procent de 20% – 250 – 50 lei, de returnat 200 de lei.

Pe vineri plecăm de aici la Alba Iulia, un grup de 8 ziarişti, de asemenea un tren – o coloană de autobuze care vor porni seara, adică vor face, drumul noaptea.

Sperăm să nu fie provocări – să fie totul măreţ!

Cu prietenie,

C-tin Mălinaş

 

O ultimă scrisoare care are ca subiect tot revista, ne-a fost expediată în anul următor:

Oradea , 5 II. 1991

Stimate domnule Negrilă,

Cu regret nu vă pot trimite decât 6 exemplare, acestea gratuite, cu rugămintea să binevoiţi a le da în felul următor:

1 Domniei Voastre

2. Domnului profesor Popeangă

3. Doamnei Elena Colta (muzeu)

4. George Manea (muzeu)

5. Dan Lăzărescu

6. Biblioteca Judeţeană Arad

În cazul că vor fi returnări de la Cluj, eventual, am să vă pot trimite şi pentru elevi, împreună cu numărul 1-2 (comun) pe 1991. Merge foarte prost cu hârtia, am scăzut tirajul.

Cu drag, vă salutăm,

C-tin Mălinaş

 

(Scrisorile se află în biblioteca personală).