logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

 

LECTURI PARALELE

 

Ioan Tuleu

 

 

Pavel Vesa – cărţi postume*

 

logoPărintele dr. Pavel Vesa (1955-2013) a fost cel mai important istoric al ortodoxiei româneşti de pe cuprinsul actualului judeţ Arad. El se înscrie, cu cele 19 lucrări de unic autor, şi între istoricii arădeni de primă mărime, urmând unor nume de referinţă în istoriografia judeţeană şi naţională-românească precum: Fabian Gabor, Lakatos Otto, Marki Sandor, Gheorghe Ciuhandu, Geza Kovach, Vasile Popeangă, Alexandru Roz, Eugen Glück etc., care au elaborat lucrări de referinţă pentru întreaga istoriografie românească. Părintele Vesa a scris mult, cu o frenezie debordantă, petrecând majoritatea timpului documentându-se şi redactând, comparând şi corectând manuscrisele pentru ca opera sa să reziste vremurilor. Să fi ştiind el că timpul oferit de Cel de Sus, care i-a dat „harul scrierii”, este scurt şi trebuie să se grăbească pentru ca la judecata de apoi să i se spună precum în pilda talanţilor: „Bine slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune, intră întru bucuria Domnului”. (Evanghelia după Matei, cap. 25, v. 20)

Părintele Pavel Vesa a plecat dintre noi înainte de vreme şi, după judecata noastră, când se afla în plină putere de muncă, când avea atâtea proiecte de înfăptuit pentru a-şi desăvârşi opera. Ca dovadă, unele cărţi se aflau aproape finalizate în calculatorul său şi au văzut lumina tiparului după ce autorul a plecat în eternitate. Clerici ortodocşi arădeni şi hunedoreni deţinuţi politici (1945-1989) şi Spiritualitate ortodoxă arădeană. Istoricul Parohiei ortodoxe române Arad-Centru sunt cele două volume apărute postum, care completează fericit opera istoricului arădean şi care fac ca regretele după cele ce ar fi scris în continuare să fie cu atât mai mari.

Cartea Spiritualitate ortodoxă arădeană. Istoricul parohiei ortodoxe române Arad-Centru a apărut în toamna anului trecut şi a fost lansată spre cititori cu ocazia sărbătorilor dedicate împlinirii a 150 de ani de la edificarea Catedralei Ordodoxe a Episcopiei Aradului (Catedrala Veche). Ultima apariţie editorială a părintelui Vesa a fost posibilă şi datorită părintelui Traian Micoroi, preotul paroh al parohiei Arad-Centru şi a colaboratorilor săi: profesorul dr. Cristinel Ioja, diaconul Paul Sebastian Orădan şi profesorul dr. Marcel Tang care au efectuat corecturile necesare, au adus unele completări pentru aducerea la zi a informaţiei. Cu toate intervenţiile făcute, stilul inconfundabil al părintelui Pavel Vesa este prezent în fiecare pagină, iar scrisul său de o rigoare ştiinţifică extremă şi o claritate a frazei care nu lasă loc de interpretări, aşează acest volum la capătul unei opere istorice de primă importanţă. Impresionează, ca întotdeauna, bibliografia folosită pe care aproape că o epuizează, trimiterile la documentele de arhivă, referinţele la istorici cunoscuţi ai domeniului, încercând prin plusul de informaţie să clarifice aspectele controversate, fără a însă a da sentinţe.

Tot ca o dovadă a înţelegerii superioare a scrisului istoric, părintele Vesa încadrează istoria instituţiei ecleziastice prezentate (Parohia Arad-Centru) în timp şi spaţiu, plecând de la cuprinderea geografică mai amplă din trecut şi ducând apoi referinţele temporale până la primele documente care se referă la ortodoxia de pe aceste meleaguri aflate în extremitatea vestică a locuirii româneşti. Nu se dă în lături nici de a intra în controversa privind aşezarea geografică a Orodului (Aradului), pomenit în primele documente medievale. Existenţa românilor ortodocşi este confirmată de autor prin numeroasele referiri demografice, extrase din conscripţii şi recensăminte. Înainte de a prezenta istoria actualei biserici parohiale (Catedrala Veche) sunt amintite bisericile mai vechi, dovadă a continuităţii şi a permanenţei ordodoxiei româneşti în spaţiul Aradului. Apoi istoria bisericii catedrală construită între 1861-1865 în spaţiul care astăzi este numit „Piaţa Mare” este prezentată cu multă acribie, sub toate aspectele ei spirituale, administrative, funcţionale. Se porneşte de la acţiunile premergătoare deschiderii şantierului şi alegerea amplasamentului pentru a se ajunge la descrierea bisericii, clopotelelor, chivotului lui Bosioc, reparaţiile efectuate de-a lungul timpului, preoţii slujitori, membrii marcanţi ai conducerii comunităţii, cărţile vechi de cult, şcolile confesionale, lupta naţională etc. Sunt amintite şi construcţiile din jurul bisericii şi destinaţiile lor. Este, putem spune, o istorie completă, toate amănuntele, oricât de nesemnificative ar fi ele, alcătuiesc întregul, în opinia părintelui Pavel Vesa. Adevărul, sub toate aspectele sale, chiar şi cele neplăcute, este pus în evidenţă pentru că obiectivitatea este caracteristica de bază a operei sale. Şi din acest punct de vederea cartea (cărţile) istoricului Pavel Vesa se constituie ca un punct de referinţă pentru viitorii slujbaşi ai muzei Clio, care sunt chemaţi să ducă mai departe scrisul istoric sine ira et studio , după exemplul înaintaşului.

La final, putem spune că în timpul scurt care i s-a dat, Pavel Vesa şi-a împlinit menirea iar talanţii primiţi au fost valorificaţi la maximum.

 

* Pr. dr. Pavel Vesa, Spiritualitate ortodoxă arădeană. Istoricul parohiei ortodoxe române Arad-Centru , Editura Arhiepiscopiei Aradului, 2015