logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

 

CONTACT

 

Luca Piţu , Dialoghisiri la ceas de taină, o sumă de experimente conversaţionale plasate, toate, sub ocrotirea zeului sporovăirilor dezinteresate, Editura „Opera Magna”, 2014

Nu cunoaştem nici un stil mai apropiat de definiţia lui Roland Barthes care spunea că literatura înseamnă împrăştierea, fie şi simbolică, a seminţei, plăcere, juisare şi dorinţa de a te perpetua, de a lăsa o urmă. Or Insem(i)nările magistrului (2005) merg tocmai pe această linie a plăcerii şi dorinţei celui care pândeşte, iscodeşte, urzeşte şi răstălmăceşte pe ogorul literaturii contemporane. Structural scriitura sa este solipsistă, erotică şi (in)seminală şi ne duce cu gândul, cât ai clipi, la plăcerile şi neplăcerile trupului, dedat păcatului. Stilul lui Luca este, el însuşi, un păcat capital, o orgie sodomizantă pentru simţurile cititorului nevinovat şi de aceea el ar trebui interzis neiniţiaţilor, ca şi „româna cu prostii”. Provocările sale glumeţe şi şaradeşti merită citite pentru spectacolul rocambolesc şi vivandier al limbii dar şi pentru întâmplările pline de tâlc pe care maestrul le trece pe curat.

Ultimul volum publicat înaintea dispariţiei sale fulgerătoare, scris în aceeaşi notă a sofistului moldav, readuce în faţa cititorului câteva teme actuale dincolo de sporovăirile dezinteresate . Cartea lui e o nebunie de texte şi de atitudini, un spectacol de stil şi pitoresc, cu idei puse în dialog, cu personaje inventate, puse faţă în faţă cu forţă ficţională şi umor devastator. Astfel în Introducere la canonul literar hexagonal intră în dialog Leopold Bloom, Molly Bloom, Harold Bloom, Jean Edern Hallier, iar în Stranietatea canonului occidental , pe lângă H. B. şi Mircea Martin, intră în discuţie cu observaţiile sale blânde, acide sau corosive, însuşi Luka Lukici Pitulicev. De reţinut şi secvenţa Ținând hangu cu Vasile Andru despre ignorata, pe nedrept, Istorie a literaturii române de azi pe mâine, ediţia din 2009, ca şi despre soarta istoriilor literare şi ale autorilor din ultima decadă. Pentru a-l provoca pe cititor mai adăugăm un titlu al regretatului autor cajvanian, atât de greu de prins într-o formulă: Interviul cu memoriul feminist al Lindei Mizejewski asupra desexuării Valahilor Dadanubieni sub Moş Nekulay I Ceauşinul.

(****)

 

 

 

N.R. Notarea s-a făcut de la (*) la (*****) în funcţie de aprecierea valorică.