logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

 

ARTE VIZUALE

 

 

Ioan Hălălae

 

Metamorfozele sinestezice ale lui Peter Kneipp

 

Galeria Agora din Reşiţa a găzduit, între 8 septembrie – 12 octombrie 2016 expoziţia Metamorfoze a lui Peter Kneipp. Artist poliedral, autor de naturi statice şi grafician de manieră clasică, a expus, de data aceasta, lucrări în tehnică mixtă.

Lucrările lui Peter Kneipp reprezintă o sinteză a universului frământărilor fundamentale ale omului ajuns la maturitate; temele lui sunt grele: timp şi spaţiu (Timp şi spaţiu), continuitate şi ciclicitate (Păpuşile), animale mitologice (Mythos), imagini care ne rămân pentru totdeauna (Femei cu floarea soarelui), tristeţea care ne invadează uneori (Păsări), bucuria (Garoafe sub cupolă). Lângă acestea, contrapunctic, lucrări despre micile bucurii care ne stau mereu la dispoziţie dar sunt ignorate: fluturi, flori, păsări, pădure, jocul de şah (Fluturele galben, Strat de flori cu lalele roşii, Solfeggio plastic în roşu şi verde, Păsările, Jucătorul de şah şi Regina).

Titlul expoziţiei reprezintă perfect parcursul elaborării lucrărilor lui Peter Kneipp: la început el extrage tema, apoi o distilează până la esenţă; urmează o meditaţie care durează până la încriptarea ideii, de obicei pe mai multe nivele. În final, după ce se aleg materialele, intervine o meşteşugărie şi o desăvârşită răbdare şi precizie a detaliilor. Spaţiul este, la rândul lui, perfect controlat, rezultatul fiind aproape arhitectural, cu spaţialitate gotică.

Lucrările sunt de mari dimensiuni, iar stilizările nu sunt de acelaşi tip: uneori ele sunt recursiv geometrice, alteori mai libere ca formă dar, prin precizia detaliului şi eleganţa sobră a tratării, ele tind întotdeauna spre frescă.

Reprezentate de Peter Knipp, temele grele nu ne sperie şi nici nu ne împovărează, pentru că, absolut întotdeauna, lucrările lui radiază o incredibilă lumină.

Doar atât şi ar fi fost deja de ajuns. Dar, se mai adaugă o incredibilă sinestezie: lucrările cântă! Plimbându-mă prin expoziţie, fiecare lucrare mi-a cântat: am fost prin câteva catedrale Bach, prin păduri Schubert şi Liszt; n-a lipsit nici cerebralul Brahms şi, ca respiro, un concert de muzică de cameră.

Prin modul preţios de abordare a temelor, prin geometria sti­lizărilor şi prin precizia raportului dintre spaţiu şi culoare ca generator de lumină şi armonie, Peter Kneipp ne invită, într-o manieră absolut personală, la o serie profundă de meditaţii.

Pentru cei preocupaţi de sinestezie în artă, compoziţiile lui Peter Kneipp vor avea un loc aparte.