logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

 

POEZIE

 

Ela Iakab

 

 

 

Oniromantul

 

 

Era deghizat în rege nebun

oniromantul cu trup arămiu

 

împletea din florile pustiei coroane

şi le dăruia necunoscuţilor

 

trecătorii râdeau sălbatic în timp ce-l izgoneau

cu gesturi ale mânii

nimeni nu se gândea că e însetat şi singur

că poate a căutat timp de trei anotimpuri minunile vii

că poate el însuşi le seamănă şi le creşte după un rit ancestral

 

l-am adus între stâncile mele

i-am oferit apă din potirul meu

şi hrană din hrana mea

 

cu mâini din altă lume mi-a aşezat pe frunte coroana lui

care deschide puntea visului până departe departe

sub ceruri îngheţate

de unde braţele noastre invizibile

se întorc mereu însângerate

purtând înlăuntrul lor neliniştea

aurorei boreale

 

 

 

Piramida albă

 

 

poate încă nu-ţi aminteşti cum sufletele noastre pereche

şi-au dansat marea despărţire în ape lunare

 

nu ne-a apărat nimeni de muzica pământului

când am fost ademeniţi

în trupuri de sânge

 

misticii au refuzat să ne îmbrace în vestmânt

ţesut din floarea albastră a înţelepţilor

 

te rog nu sfâşia lumina străveche

transmutată de Îngerii pustiei

în pietrele Piramidei albe

 

 

 

Negustori ai macilor de argint

 

 

şi Îngerii îi iubeau

pe copiii nomazilor egipteni

negustori ai macilor de argint

crescuţi în aripile noastre îmbrăţişate

deasupra trupurilor caste

 

ale noastre erau siluetele

gravate în fragilitatea petalelor

şi lacrimile prăbuşite între pietre vulcanice

sub formă de alfa şi omega

lângă zidul despărţitor

 

 

 

Şi Zeul a râs

 

 

mi-am întins trupul a răstignire

sub cerul ofrandelor

 

şi m-am rugat Zeului

scrum să se facă

năluca rămasă în mine

de atunci

de când eram saltimbancii mereu contopiţi

în dans hipnotic

pe frânghii aeriene

 

de fructele şi fiicele pământului nu m-am atins

şi m-am rugat Zeului

şi Zeul

a râs

 

 

 

Cerşetorii de mană cerească

 

 

nu aveau semne distinctive

cerşetorii de mană cerească

nu cunoşteau scrisul şi magia

erau muţi şi semănau unii cu ceilalţi

de parcă ar fi fost toţi

născuţi de o singură mamă

 

când împlineau şapte zile

îi aduceau în pustie ursitoarele

ca să nu înveţe nimic de la pământeni

ci numai din amintirile sinelui

 

nu semănau cu nicio rasă omenească şi totuşi păreau atât de umani

nici legendele nu spuneau cu ce se hrănesc

ştiau să despartă corpul de suflet

ştiau să leviteze

mai bine ca yoghinii

 

 

 

Legenda muzicienilor răzvrătiţi

 

 

Numai locuitorii pustiei ştiau

legenda

muzicienilor răzvrătiţi

care au plăsmuit sunetele

celor şapte reverii saturniene

 

cu fluierul lor a prins fiinţă

luntrea călătoare

şi busola îndreptată mereu

către sudul interzis

unde Îngerii-şi păzeau

insula

şi marea crepusculară

 

 

 

La poarta cu nouă sigilii

 

 

singur şi desculţ am ajuns

la poarta cu nouă sigilii a muntelui sacru

 

o mască de întuneric era Îngerul

încremenit în fulguranţa epifanică

 

am stat faţă în faţă

ca două fantasme într-un dans al spaţiilor abisal diferite

fiecare închis în propria rostire

fără să ne putem contempla

 

 

 

Mirajul cu origini îndepărtate

 

 

Îngerul

mi-a sfâşiat vedeniile

una câte una

cum într-un straniu rit de exorcism

 

deodată s-a oprit

în faţa mirajului cu origini îndepărtate

într-un tulbure legământ metafizic

 

cum era el înrădăcinat în fluxul elementelor dinlăuntrul meu

aşa era şi fecioara descinsă dintr-o seminţie înrudită cu străvechi oreade

care venea mereu la o margine spectrală din nordul pustiei

să-mi aducă rune

purificate în tăcerile de dincolo