logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

 

LECTURI PARALELE

 

Vasile Dan

 

 

Dialoguri în agora *

 

logoArta scrisului la ziar este nu o dată umorală. Pe cît de spectaculoasă – oferind intempestiv notorietate, putere (nu o dată iluzorie), vizibilitate publică – pe atît de efemeră. Nimic mai vechi decît ziarul de ieri, s-a spus. Magnetul presei scrise a slăbit pînă la cota de avarie. Presa printată pe hîrtie abia dacă se mai vede, şi atunci nu pentru informaţia esenţială, care-i sîngele ei, ci pentru publicitate şi ştirile triste – decese – de familie. Nimeni n-ar fi crezut acum douăzeci de ani că se va ajunge aici. Cu toate acestea sînt ziarişti pur-sînge care nu se dau bătuţi aşa uşor ei migrînd, cu arme şi bagaje, pe variantele electronice ale presei printate, site- uri, bloguri, reţele de socializare. Unde balamucul e la el acasă amestecînd totul: autenticul cu dezinformarea, valoarea cu impostura, injuria cu naivităţi inocente.

În peisajul publicistic din Arad Petre Don face excepţie, deşi nu-i lipsesc nici lui, dar deloc, ingredientele stilului, la modă, acid. E, totuşi, măsurat la vorbă, asta, sînt sigur, şi din pricina vocaţiei lui subsidiare: aceea de poet. Aşa că şi-a valorificat această disponibilitate de a echilibra extremele cu o idee ingenioasă: aceea de a face o monografie la zi a Aradului prin interviuri cu personalităţile lui emblematice la această oră, atîtea cîte sînt şi aşa cum sînt, fără nici o concesie sau edulcorare. Ele au fost publicate mai întîi în cotidianul local „Glasul Aradului”, mai precis între mai 2014 şi iulie 2015. În total 60 de interviuri relativ scurte (cam patru-cinci mii de semne la calculator). Atîtea cîte îi puteau permite publicarea lor în ziar unde, mai nou, scurtimea unei colaborări a devenit imperativă dacă nu cumva şi o calitate în sine. Dintre cele 60 de interviuri cele mai multe sînt cu scriitori, 15 la număr, cu oameni din domeniul muzicii culte şi nu numai (10), ai artelor spectacolului, plastice şi fotografice, cîţiva medici, vreo doi arhitecţi. N-am văzut nici un om politic în acest „portret” al Aradului semnat de Petre Don. Să fie o întîmplare? Nu cred.

Interviurile, dincolo de încercare de radiografiere culturală, psihologică, profesională a invitaţilor sînt semnifi cative pentru tonusul scăzut al celor chestionaţi, ca să nu-i spun pe şleau: scepticism. E aici un diagnostic privind starea de sănătate socială, intelectuală, a vieţii în general a Aradului. O stare care se poate uşor extrapola la cea a ţării.

Totuşi, cîteva dintre interviuri se detaşează prin eleganţa şi subtilitatea răspunsurilor care nu ocolesc niciodată adevărul. Iată cîteva: Dorin Frandeş (dirijor), Ioan Peter Pit (actor, dramaturg), Gh. Mocuţa (poet), Mihai Takacs (pictor), Carmen Neamţu (critic de teatru, universitară), Dan Demşea (istoric), Romulus Bucur (poet), Onisim Colta (pictor, critic de artă), Tristan Mihuţa (ziarist), Petru M. Haş (poet).

Dialoguri deschise este un document viu privind lumea mică-mare în care trăim. Unul atît pentru ei prezenţi, cît şi, mai ales, pentru cei de mîine.

 

* Petre Don, Dialoguri deschise, Editura Mirador, 2016, 370 p.