logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

 

CONTACT

 

George Ţărnea, Cu privire la iubire, (poem olograf), Bucureşti, 2015

Fiul poetului George Ţărnea publică în ediţie limitată de 170 de ex. poemul olograf al tatălui, scris cu câţiva ani înainte de moarte şi definitivat în mai 1996. Versurile acestei cărţi, ni se spune în colofon, „pot fi ale oricui socoteşte că fără a urî minciuna, linguşeala, prefăcătoria, obedienţa, teroarea, promiscuitatea, prostia, trufia, zgârcenia, răutatea, nimicnicia nu se poate trăi, în, prin şi întru iubire.” Sunt 50 de strofe, de patru versuri, cu rimă încrucişată, care încep, ca un leitmotiv, cu verbul a urî:

„Urăsc iubirea din oficiu

Şi dogma fără postament

Miresele de sacrificiu,/

Şi gloria prin testament.”

(****)

 

 

 

N.R. Notarea s-a făcut de la (*) la (*****) în funcţie de aprecierea valorică.