logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

 

CONTACT

 

Toma George Maiorescu, Azimutul poemului fluviu, Editura Tipo Moldova, 2015 (antologia poetică)

Scriitor şi personaj recunoscut în spaţiul public, cu o biografie exotică încă de pe vremea comunismului, Toma George Maiorescu a reuşit să-şi împlinească destinul de aventurier al scrisului, după revoluţie, când activitatea sa literară a fost stimulată de cea politică, prin înfiinţarea Mişcării Ecologiste. La peste 85 de ani este activ şi nu pierde prilejul de a se întâlni cu confraţii săi bănăţeni (de altfel e, probabil, cel mai omagiat scriitor al Reşiţei). Experienţa americană a fost de natură să-l relanseze ca pe unul dintre cei mai experimentaţi urmaşi ai romantismului şi suprarealismului. Un copil teribil al secolului XX care nu a lăsat condeiul din mână nici în secolul XXI. A mai avut puterea de a-i provoca pe contemporani nu doar cu noua disciplină academică, ecosofia (sau îmblânzirea fiarei din om, cum o numeşte), ci şi cu reeditarea jurnalelor de bord şi a poeziei, devenind la 80 de ani, un recunoscut „prinţ al metaforei la curţile metafizicii”. Noul secol va fi pentru poet şi eseist unul al „strategiilor supravieţuirii”, al ecosofiei, sau nu va fi deloc. Luciditatea punctului său de vedere câştigă teren în faţa experimentelor fanatice ale speciei şi a derapajelor religioase şi politice:

„P.S. Sunt Charlie deoarece credeam şi cred în libertatea

cuvântului rostit şi scris

Sunt Charlie din solidaritate din compasiune pentru

toate victimele deoarece cred în curajul de a înfrunta cu

rost ideile fixe ale fanatismului teroarea organizată a

morţii

Dar nu sunt Charlie pentru că bunul simţ şi respectul

valorilor mă împiedică să jignesc sau mai rău să-mi bat

joc de credinţele intime ale Celuilalt

Nu sunt Charlie deoarece simt că libertatea mea se

Blochează atunci când limitează libertatea de spirit a

Celuilalt

De aceea „Je suis Charlie et je ne suis pas Charlie”

(****)

 

 

N.R. Notarea s-a făcut de la (*) la (*****) în funcţie de aprecierea valorică.