logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

 

CONTACT

 

Adrian Lesenciuc, Cartea de apă. Cu Borges privind râul, Cartea Românească, 2016

Cartea de apă e un experiment, se înţelege, şi porneşte de la lectura lui Borges şi de la meditaţia heracliteeană asupra timpului şi fiinţei. Greu de acceptat această însoţire (Cu Borges, privind râul) dacă ea nu ar deveni o meditaţie autentică asupra vieţii. Autorul acceptă, într-un eseu iniţiatic, că el nu există şi speculează un orizont al întâlnirii cititorului cu Borges. Spre nenorocirea poetului, el însuşi nu există decât în măsura în care – dacă lumea e reală – poate practica orbirea ca metodă de explorare şi iluzionare. Într-un stil eseistic, însoţit de sunetul de liră al conceptelor fundamentale, poetul împrăştie sămânţa cunoaşterii prin cuvânt, imagine, mit, născocire, abstracţiune. Fiecare poem, fiecare pagină, are un punct de pornire, un motto, în opera autorului Cărţii de nisip :

„Eu nu citesc, ci-mi pipăi cuvintele/ înfipte-n gând, le extrag şi le-aşez/ rând pe rând/ dinspre avers spre revers/ să pară lumii neînchipuitul vers/ a ceea ce-am minţit c-am fost cândva/ şi cititor, şi scriitor cumva.”

(****)

 

 

 

N.R. Notarea s-a făcut de la (*) la (*****) în funcţie de aprecierea valorică.