logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

 

CONTACT

 

Titus Crişciu, Aniversaţi şi alte scrieri, David Press Print, 2015

Titus Crişciu e un memorialist fără memorii şi de aceea trăieşte şi munceşte pentru a consemna opera celorlalţi, fie că e vorba de scriitori, artişti, politicieni, oameni însemnaţi ai locului. Interviurile sale sunt profesioniste, fie că sunt „on air”, pe unde medii, fie că îşi intervievează în scris, personalităţile alese pe sprânceană. Există un protocol al bunului simţ pe care T. C. îl respectă sau îl forţează, după caz, pentru a obţine interviul. Mulţi oameni nu reacţionează decât la provocări şi Titus Incommodus ştie să provoace, dincolo de imaginea de bonom şi de altruist pe care şi-a făurit-o. Respectând codul deontologic al jurnalistului, bineînţeles. E drept că, ajuns la o vârstă respectabilă şi având experienţa şi arta conversaţiei, nu poţi să-l refuzi. Ultima sa carte din seria celor peste cincisprezece se numeşte Aniversaţi şi alte scrieri. Dincolo de oamenii aniversaţi, nu poţi să nu descoperi meseria, experienţa intervievatorului, adică... anii versaţi! Cartea are trei părţi, dar cea mai importantă este prima, Interviurile, cu personalităţi bănăţene, dar nu numai. Nu oricine ar reuşi să smulgă un interviu lui Cornel Ungureanu, lui Marius Sala, lui Ion Pop, lui Cassian Maria Spiridon sau lui Livius Ciocârlie. Şi ce interviu, acesta din urmă! După cum nu oricine îşi poate lua un interviu „în faţa oglinzii”, precum Titus Crişciu. Un examen al conştiinţei de jurnalist, de om al cetăţii. Se simte în neastâmpărul întrebărilor sale nu doar curiozitatea ci şi spiritul scormonitor care e gata să provoace ideile de-a gata şi să trezească din amorţeală conştiinţa cititorului pierdut în ceaţă şi abandonat divertismentului şi civilizaţiei de consum.

(***)

 

 

N.R. Notarea s-a făcut de la (*) la (*****) în funcţie de aprecierea valorică.