logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

 

CONTACT

 

Costel Simedrea, Ouă de cuc , (poezie), Cu o prefaţă de Maria Niţu, Editura Eubeea, 2016

Costel Simedrea e un poet discret, dar evazionist, modest, dar constant, ieşit din coasta lui Gheorghe Azap, un autodidact atent la mişcările poeziei şi ale vieţii. Universul poeziei sale e încărcat de simboluri tradiţionaliste şi moderne: Bolovanul lui Sisif, Ouă de cuc, Întomnare, Uitatele poveşti, Culegătorul de perle, Caii, Dulapul cu jucării, Orga nopţii, Ceşcuţa de Saxa, Pantha rei etc. iar poetul (un „menestrel la porţile Banatului”, cum îl numeşte Maria Niţu) joacă rolul fiinţei uitate „printre lucruri uitate”. Îndărătnicul menestrel din Răcăşdia un cântec nou tot mai încearcă, el e un solitar care vibrează în ritmul pulsaţiilor universului şi ale unui program personal. Înfrăţit, prin spiritul boemei cu Ion Chichere, Iosif Caraiman, Mihai Moldovan, Costel Stancu şi Nicolae Sârbu, el haşurează un spaţiu personal, inimitabil, al trăirii provinciale autentice:

„Mă cocoşează scrisul ca pe dobitoace/ Jugul greu, pe care îl poartă zi de zi/ Însă acesta-i visul, şi-atât de mult îmi place,/ Și nu ştiu ce m-aş face, din el, de m-aş trezi!// Cumplita lui povară atât de blândă-mi pare/ Chiar dacă mă răneşte, adânc, adeseori,/ Dar dulce este rana, o rană e, de care/ Chiar dacă ţi-ai dori-o nu poţi nicicum să mori!” etc.

(***)

 

 

N.R. Notarea s-a făcut de la (*) la (*****) în funcţie de aprecierea valorică.