logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

 

CONTACT

 

Alexandru Ruja, Rotonde critice, Editura Universităţii din Oradea, 2015

După o serie de volume cu texte critice menite să întregească perspectiva sa asupra istoriei literare, criticul timişorean publică acum o nouă serie de texte despre cărţile şi citite şi consemnate în ultimii ani în presa literară. Pentru istoricul preocupat de viaţa şi opera lui Aron Cotruş, dar şi de valorile lirice actuale, critica literară „reprezintă o înaltă magistratură”. Dovadă sunt volumele Parte din întreg şi Dicţionarul scriitorilor din Banat, al cărui iniţiator şi coordonator este. Ar mai fi „efectul de igienizare” al spaţiului literar şi rolul valorizator al criticului, de plasare a scriitorului într-un sistem de valori. Criticul îşi adaptează metoda în funcţie de propriul orizont şi gust. El nu crede în dispariţia cărţii ci doar în modificare ei: „Poezia va modela încă mult timp sufletul omului, proza îl va purta printr-un nebănuit imaginar artistic, critica îl va ajuta să perceapă mai uşor şi să înţeleagă.” Volumul cuprinde articole despre ediţiile operelor unor scriitori importanţi (Rebreanu, B. Fundoianu, Budai-Deleanu, Blaga, Doinaş, Pavel Dan, G. Călinescu, E. Lovinescu, Mihail Sebastian) dar şi despre cărţile unor critici importanţi implicaţi în critica ideilor (Eugen Simion, Mircea Muthu, Ioan Derşidan). Sunt apoi cronici literare referitoare la volumele unor poeţi remarcabili: O. Doclin, M. Bârsilă, G. Vulturescu, A. Pantea, M. Turcu ş.a.

(****)

 

N.R. Notarea s-a făcut de la (*) la (*****) în funcţie de aprecierea valorică.