logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

 

ARTE VIZUALE

 

Onisim Colta

pictor, Arad

 

 

Simpozionul de artă contemporană „Art Camp”, Arad, 2017

 

În vara acestui an, sub mecenatul doamnei Raluca Groza a avut loc un interesant Simpozion de artă contemporană.

Vorbim despre primul simpozion privat care are loc în Arad, fapt care trebuie salutat. Coordonatorul proiectului a fost artistul Adrian Sandu. Au participat prof. univ. Adriana Lucaciu din Timişoara, Alexandru Rădvan din Bucureşti, Elisabéth Ochsenfeld din Heidelberg, Botond Részeg din Miercurea Ciuc, Cosmin Moldovan, Diana Serghiuţă şi Adrian Sandu din Arad.

Fiecare artist a creat, în baza propriului concept, a propriei viziuni, venind cu propria sa lume de forme şi semne.

Adriana Lucaciu, grafician de formaţie, a realizat un grupaj de lucrări de pictură, punând împreună, într-un mod personal, punctul, linia şi pata de culoare.

Picturile sale în acril sunt plăsmuiri pline de prospeţime ale gestului pictural şi grafic (Deschidere, Muza înaripată ).

Adriana Lucaciu foloseşte tehnica mixtă cu succes, venind peste suprafaţa pictată în acril cu linii şi accente conceptualiste.

Gamele de culoare sunt cele de griuri colorate, dominate de admirabile jocuri de transparenţe, caracterizate de agreabile contraste dintre urmele gestului spontan şi cele ale uzitării pensulei încărcate de zemuri şi pigmenţi gri albăstrui de acril sau trasate cu linii şi marcaje cu batonul de sepia.

Lucrările lui Botond Részeg, pe pânză, vin cu aluzii figurative operând cu pensula roasă, când mai umedă de pigment negru, când cu pensula „uscată”, ca în cazul picturii chineze clasice. Totodată, în acelaşi sens albul (vidul) are o importanţă asemănătoare cu cea a plinului.

Elisabéth Ochsenfeld abordează cu o rară sensibilitate natura. În pânzele sale pădurea este privită dinspre interior, fapt care-l face pe spectator să vadă tabloul asemeni unui vitraliu.

Liniile mai închise, mai groase sau mai subţiri, sugerând trunchiuri şi ramuri de arbori, sunt parcă armătura unui vitraliu, printre ale cărui ochiuri răzbate lumea alburie, verzuie sau albăstruie (Grădina din ochii mei I ).

În schimb Grădina din ochii mei II pare o grădină, oglindită într-un luciu de apă, amintindu-ne vag de oglinzile de apă ale lui Monet.

Această compoziţie atât de plastic vibrată ar putea fi un excelent proiect de tapiserie. Asta şi pentru modul în care sunt orchestrate tuşele de culoare.

Direcţionările tuşelor lungi, verticale se împletesc cu cele mai scurte orizontale cu care se crează o ţesătură, care ne trimite percepţia la vibraţia apei printre trestii.

Cosmin Moldovan s-a exprimat în cadrul acestui simpozion în desen şi sculptură. Un desen cu accente picturale, intitulat Ceva negru un fel de înger negru este lucrat pe un fond de laviuri şi texturi vibrate. Corpul negru este compact în contrast cu transparenţele aripilor albe.

Personajul înaripat este în poziţie şezând, cu un singur picior marcat cu un puternic accent orizontal cu pastă roşie. Suprafaţa lucrării este animată de amprentări cu texturi cu pigment negru.

Diana Serghiuţă a realizat trei lucrări, două în ulei pe pânză şi una în tehnică mixtă pe hârtie.

Pe o pânză pătrată este reprezentat un portret cu mască roşie, surprins cu gura deschisă, ca şi cum ar „rosti” o onomatopee figurată plastic printr-o pată închisă, amorfă, un fel de abur negru (Nerostit ).

Fundalul este populat cu o puzderie de fire de iarbă, care primesc un reflux roşiatic din partea figurii cu mască.

Cealaltă pânză reprezintă o stare de echilibru labil a unei mari roci, care apasă cu vârful său ascuţit într-un singur punct calota unui craniu canin. O reţea de sfori roşii ţine înfăşurată roca, ce seamănă cu un meteorit.

Diana Serghiuţă în tot ce face dovedeşte o excelentă stăpânire a tehnicilor de reprezentare. Acest fapt o ajută la obţinerea efectului maxim dorit.

Adrian Sandu gravor de formaţie, dintr-o nevoie naturală şi-a extins gama de mijloace de exprimare. Astfel pe lângă gravură el se exprimă cu aplomb în zona picturii, a obiectului sau colajului, a tehnicilor mixte în general.

În cadrul simpozionului de la Arad a creat compoziţii atât în colaj cât şi în gravură. Fiecare colaj realizat cu acest prilej are ca pretext portretul cu precizarea că gradul de abstractizare este subliniat.

Putem concluziona în final că simpozionul de artă contemporană de la Arad a fost, prin lucrările de înaltă calitate ale artiştilor participanţi, o reuşită, proiectul finalizându-se cu o excelentă expoziţie la Muzeul de Artă, Sala „Ovidiu Maitec”.

.


 

 

logo 1. Cosmin Moldovan, Ceva negru, tuş şi acril pe hârtie, 29, 7/ 42 cm, 2017

 

logo2. Cosmin Moldovan, Ireversibila zi de mâine, tehnică mixtă, 110 x 30 x 20 cm, 2017

 

logo3. Elisabeth Ochsenfeld, Din mers, acril pe pânză, 50 x 50 cm, 2017

logo4. Elisabeth Ochsenfeld, Grădina din ochii mei I, 50 x 200 cm, acril pe pânză, 2017

 

logo5. Diana Serghiuţă, Povară, ulei pe pânză, 50 x 70 cm, 2017

 

logo6. Diana Serghiuţă, Nerostit, ulei pe pânză, 60 x 60 cm, 2017

logo7. Botond Részegh, Miraj şi damnaţiune, 70 x 50 cm, tuş pe hârtie, 2017

 

 

logo8. Botond Részegh, Miraj şi damnaţiune, 100 x 70 cm, tuş pe hârtie, 2016

 

logo9. Adriana Lucaciu, Muză înaripată, tehnică mixtă pe pânză, 80 x 100 cm, 2017

 

logo10. Adriana Lucaciu, Deschidere, tehnică mixtă pe pânză, 80 x 100 cm, 2017

 

logo11. Adrian Sandu, Nu vorbi, tehnică mixtă pe carton, 50 x 50 cm, 2013


 

logo12. Adrian Sandu, Al. J. Portret, tehnică mixtă pe carton, 50 x 50 cm, 2013

 

 

logo 13. Alexandru Radvan, Portret argintiu, marker, acril pe pânză, 40 x 65 cm, 2017