logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

 

CONTACT

 

Ionuţ Caragea, Mesaj către ultimul om de pe pământ, Editura Fides, 2017

Ionuţ Caragea, emigrant în Canada a practicat rugby ca sport de performanţă şi poezia ca amator. Literatura şi sportul nu se exclud, ba dimpotrivă, iar redescoperirea poeziei cu mesaj îl împinge spre o realitate brutală. A cunoscut scriitori canadieni cu care s-a înfrăţit, în speranţa câştigării unui renume. Rezonând cu câteva nume din literatura română, Minulescu, Bacovia, Eminescu şi Daniel Corbu, el năzuieşte spre idealul artei de a trăi prin scris. Dar de ce scrie aforisme, tot n-am înţeles. N-ar fi mai bine să aştepte înţelepciunea bătrâneţii? Profilul de luptător îi lărgeşte orizontul cunoaşterii şi nu e întâmplător că a scris chiar o trilogie S F. Prolix şi cosmopolit, el amestecă în poezia sa imagini şi metafore convenţionale, cu altele ratate. Cu toate că îi lipseşte simţul măsurii şi îi prisoseşte bunăvoinţa, I. C. rămâne o voce care strigă în deşert, în căutarea unui sens:

„poemele mele le încredinţez/ ultimului om de pe Pământ/ gân dindu-mă cu tristeţe/ la mirosul foii de hârtie/ oare câţi copaci au fost tăiaţi/ pentru aceste amintiri îngălbenite/ din muzeul celor mai frumoase iluzii?”

(**)

 

 

N. R. Notarea s-a făcut de la (*) la (*****) în funcţie de aprecierea valorică.