logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

 

LECTURI PARALELE

 

Petre Don

poet, Arad

 

 

Răsturnarea clepsidrei*

 

logoProaspătul membru al Uniunii Scriitorilor din România, poetul Constantin Novăcescu, vine în acest an, 2017 cu două noi apariţii editoriale: Numele (Motete), Editura Junimea, Iaşi şi VIZIUNEA NUMĂRULUI şi alte poeme, Editura Waldpress, Timişoara. Despre cea de-a doua carte voi face vorbire în cele ce urmează.

Este necesar să precizez că poetul Constantin Novăcescu a mai publicat până acum următoarele cărţi de poeme: Ca o pleoapă de înger, Editura Anthropos, 2013; Stromate, Editura Hestia, 2013; Pneuma sau despre rugul aprins, Editura Anthropos, 2014; Somnium Constantini,Editura Hestia, 2015; Semnătura focului, Editura Hestia, 2015; Viziunea numărului, Editura Waldpress, 2017 şi Numele, (Motete), Editura Junimea, 2017.

VIZIUNEA NUMĂRULUI şi alte poeme, cartea de faţă, este de fapt o selecţie din cărţile apărute până acum, un fel de prezentare a istoriei eului liric. Este o retrospectivă a timpului creator, o incursiune în spaţiul de dinainte. Volumul retrospectiv al poetului este o evaluare a nisipului scurs din clepsidră, o întoarcere spre faţa pre-avută. Structural, însă, volumul începe cu poeme din ultima carte apărută, cea din 2017 şi se încheie cu cele din prima carte publicată, poeme din Ca o pleoapă de înger, apărută în 2013, criteriul temporal al apariţiei fiind inversat, cu alte cuvinte. Este gestul Demiurgului de a întoarce clepsidra pentru un nou început (?). Vom vedea... Deşi a debutat editorial destul de târ­ziu (în anul 2013), timişoreanul Constantin Novăcescu a fost o figură familiară a cenaclurilor, publicând versuri doar prin reviste literare – debut, „Tribuna”, 1969. Era perceput ca un spirit rebel, greu de publicat şi de acceptat în acele vremuri. De altfel, multe poeme din prima carte fac obiectul unor „poeme arestate şi recuperate”, fiind socotite corpuri delicte dintr-un dosar de urmărire a securităţii: „Dosar I 2358 19/ 2 (1983-1985 Telex col. M şef inspectorat Timiş către Direcţia II Bucureşti «în perioada cât a fost student/ a fost semnalat ca fiind autor/ al unor versuri tendenţioase,/ pesimiste, exercitându-se asupra/ sa influenţă pozitivă»” (Floarea nisipurilor, pag. 122).

Poemele cuprinse în acest volum relevă tangajul poetului în jurul axei sacru-profan, fără a se hotărî definitiv, preferând sugerarea, ambiguitatea: „se-nalţă prin clo­potniţa/ părăsită de îngeri/ se frânge-ntre umbre/ în piaţeta pentru jocuri de-o seară” (Semnătura focului, pag. 35).

Despre poemele din tinereţe ale lui Constantin Novăcescu, Livius Petru Bercea spune: „Sintaxa însăşi este unul din semnele acestui nonconformism. Unităţi sintactico-logice, «sparte» de limitele versurilor şi creând senzaţia unui abrupt de continuitate a expresiei, se refac la o citire incantatorie, litanică, într-un ritm cu legănări melodice de necontestat, aproape impuse de text, care asigură decriptarea corectă a mesajului.”

Mai încoace, mai înspre prezent, în volumul Numele (Motete), poetul – care profesional este cercetător în domeniul IT – se simte atras, ca artist al cuvântului şi ca pacient al sufletului, de elementele primordiale: apa, aerul, focul, timpul-clepsidra, elemente care-l converg spre descoperirea a noi dimensiuni ale creaţiei, nelăsându-l de mână, însă, pe Dumnezeu-Creatorul: „apa care purifică/ praful de piatră/ de silex/ laptele/ vinul de palmier// şi mâna divină/ arta regală/ ordinea/ incantaţia/ numele.” (Numele, Motete), pag.17).

Întreaga carte relevă un poet aşezat între luminile unor adevăruri dorite şi înfrângerile din fantele nevăzute, nepipăibile ale cunoaşterii de sine.

În ansamblul ei, VIZIUNEA NUMĂRULUI şi alte poemepoate fi percepută ca o reevaluare a creaţiei, o întoarcere spre începuturi, o răsturnare şi o decriptare inefabilă a nisipului fierbinte al clepsidrei.

 

* Constantin Novăcescu, VIZIUNEA NUMĂRULUI şi alte poeme, Editura Waldpress, Timişoara