logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

 

CONTACT

 

Mircea Nedelciu, Opere 5, Mircea Nedelciu, Adriana Babeţi, Mircea Mihăieş, Femeia în roşu, Ediţia îngrijită şi prefaţată de I.B. Lefter, Editura Paralela 45, 2026

Femeia în roşu apare acum în seria Operelor lui Mircea Nedelciu. Romanul a fost scris în vara anului 1986, după o pregătire prealabilă în 1985. A fost propus spre publicare, fără şanse, Editurii Militare şi Cartea Românească, dar din cauza respingerii e publicat abia în 1990. Romanul, compus la trei mâini de Emunu (M. N.), Emdoi (M. M.) şi Personajul A. (A. B.) este cel mai interesant experiment literar al deceniului IX şi „poate ultimul mare roman european” (după expresia lui M. A. Mooreville, care a scris prefaţa Cucerirea Estului sălbatic, un fel de roman al romanului în care intră o serie de observaţii; profesionismul autorilor, adecvarea stilului la conţinut, modernitatea frapantă şi, desigur, „ironie, sarcasm, umor, erudiţie”). Roman de succes şi senzaţie, considerat de unii primul roman postmodern, (după care regizorul Mircea Veroiu a realizat un film, Femeia în roşu) are ca punct de plecare episodul uciderii gangsterului american John Dillinger cu ajutorul bănăţencei Ana Cumpănaşu. Amestecul de document şi ficţiune, de poveste şi realism postmodern fac din acest op o lectură de plăcere şi documentare şi un pariu câştigat al autorilor.

(*****)

 

N.R. Notarea s-a făcut de la (*) la (*****) în funcţie de aprecierea valorică.