logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

 

CONTACT

 

Dorin Murariu, Literatura Banatului. Metamorfozele personajului, Editura Waldpress, 2015

Cercetarea exegetică a acestui istoric şi critic „e prima încercare critică de a determina profilul literar al Banatului din perspectiva evoluţiei personajului literar”. O lucrare îndrăzneaţă despre un areal cultural traversat de drame şi cronici, gestionată după o sistematică proprie: În căutarea personajelor întemeietoare, Personajele provinciei şi Personajele contemporaneităţii. Sprijinită pe o bibliografie bine articulată şi aprofundată, cercetarea devine un roman al personajului bănăţean, datorită talentului de narator al eseistului, dotat cu o expresivitate a verbului şi cu un simţ al sintezei izvorât din pasiune. Principiul listei e ilustrat printr-un efort semnificativ. Avem de a face cu un cercetător format la şcoala criticii moderne care explorează dimensiunea pitorească a personajului într-un univers crepuscular. O seamă de scriitori vechi, rămaşi în manuscris se alătură, într-un demers sintetic, condeierilor şi apoi scriitorilor moderni. Dintre aceştia, Sorin Titel, Livius Ciocârlie, Paul Eugen Banciu, Gheorghe Schwartz, Mircea Pora şi Viorel Marineasa sunt prozatorii preferaţi ai lui Dorin Murariu:

„Impunerea conceptului de personaj în literatura română a urmat o linie bisericească şi una laică. Prima cale a durat peste trei secole şi s-a bazat pe continua prezenţă a imaginii antropomorfe, ceea ce şi conducea la sesizarea importanţei acesteia în diverse contexte. (...) Adesea, imaginea de început a cărţilor era simbolică, personajul fiind plasat (grafic) în prim-plan, iar atenţia acordată era marcată şi prin alte elemente răspândite în interiorul scrierilor. În acest mod, cititorul decoda mesajul mai întâi vizual, fiind pregătit de întâlnirea cu lumea textului.”

(****)

 

 

N.R. Notarea s-a făcut de la (*) la (*****) în funcţie de aprecierea valorică.