logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

 

CONTACT

 

Niculina Oprea, Ipostaze ale poeziei româneşti, vol. I, Cincizeci de autori, cincizeci de cărţi, Editura Limes, 2015

Poetă şi traducătoare notabilă, din zona Doljului, prezentă în revistele literare cu cronici de întâmpinare şi recenzii corecte, Niculina Oprea e o cititoare asiduă a poeziei de azi. Ea empatizează cu ideile şi cărţile din care citează generos. Formulează idei simple şi distincte despre aceste 50 de cărţi/ ipostaze pe care le împarte în 3 secvenţe: I. Scriitori români contemporani, II. Debutanţi şi III. Cartea străină. Practica poeziei şi memoria culturală, dar şi experienţa de traducător, o ajută nu doar să definească statutul poeţilor recenzaţi, ci şi să nuanţeze universul ideatic şi, uneori, valoarea. Se lasă sedusă de spontaneitatea textului şi de conştiinţa scriiturii, de imaginaţie, dar şi de meditaţia asupra lumii, vieţii, morţii, iubirii şi poeziei. Deprinsă cu lectura riguroasă, ea reuşeşte să evite diletantismul, dar nu şi ritualul unei critici prea ştiinţifice. „Cartea de faţă, ne spune N. O., s-a născut ca urmare a lecturilor asidue într-o perioadă în care critica de întâmpinare de după anul 2000, fie a fost depăşită de numărul foarte mare de cărţi publicate, şi atunci criticii literari s-au ocupat fie doar de cărţile care le-au parvenit de la autori sau de la edituri, fie doar de cărţile anumitor scriitori aflaţi în cercuri literare a căror vizibilitate ar fi fost benefică şi unora şi altora (...)”

(***)

 

 

 

 

 

N.R. Notarea s-a făcut de la (*) la (*****) în funcţie de aprecierea valorică.