logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

 

POEZIE

Simona-Grazia Dima
poetă, Bucureşti

 

 

Simona-Grazia Dima

 

 

 

Fericire-n amurg

 

 

Cea de pe urmă bogăţie,

vămuitorule,

tu n-ai să i-o poţi ascunde:

lumina clară de rubin ce se afundă

îi va şopti

despre strălucirea ultimei sale înfăţişări.

Împotrivindu-se ţie, a ars

şi apele au spălat zgura,

un ţărm frumos i s-a croit din trup,

proaspăt primenit de valuri,

pe el se adună pescăruşi de cristal,

iar noaptea se desface largă,

în fântâna ei tremură nori,

alunecă visuri cu-aripile strânse.

Şi el, curat, împurpurat,

zvântat de adieri,

copleşit de flori,

îşi uită dorul,

uită de sine

şi-atunci, întâia oară de când era copil,

singur şi părăsit de griji,

află-nţelesul luminii,

din cele ce alge foşnind destăinuie

şi orbii lui ochi văd –

fluturi galbeni,

pierduţi, în pete, după coline –

aşa îşi va regăsi liniştea

pe care voiai să i-o furi,

aşa se va bucura.

 

 

 

Topometri

 

 

Prin ceaţă, fanatici topometri

umblau orbeşte după ţăruşii strecuraţi

de îngeri oficiali prin bortele norilor

şi-nfipţi în lume cu înscrisul temperaturii

prestabilite-a solului, pe care nimeni n-avea

voie s-o întreacă, la ora când tiranii cerului

se întruneau în păr să judece de la distanţă

şi să găsească vinovat pământul –

pe care-alunecau, cu ochi extatici, atâtea făpturi

sfios vertebrate, ce n-auziseră de număr până-atunci,

înduioşătoare-n căutarea lor – a fericirii fără capăt.

 

 

 

Alt ev

 

 

Muzica pe coridoare liniştite,

îngerul înfăşat în albeaţă şi in,

tăind, cu paşi de răcoare,

memoria-ntrupării.

În casa de-alături se bea, se dansează,

nu se-nţelege de ce iau foc

(culme-a culorii!) fluturii, spre a cădea

apoi scrumiţi pe lespezi,

de ce, în mintea privitorilor,

mai gângureşte-un timp cenuşa

şi-i tulbură, încât oftează dulce,

răvăşiţi. Şi totuşi, în sala de ospeţe

se simte-o clipă, rouă şi incendiu,

hlamida altui, invizibil, ev.

 

 

 

Eden

 

 

Ajunşi la porţile muzicii,

Cronos, cu pleoape coborâte

şi cuiburi de lăstuni pe creştet,

se scuză pentru întârziere

şi ne pofteşte înăuntru.

Aici sunt acele păsări

atât de pătrunse de sunet

încât nici nu mai cântă,

iar tufele, întotdeauna verzi,

se zbat – însă nu fiindcă-ar fi

neliniştite. E numai pace, briză

şi răcoare, uşi se izbesc de ziduri

singure, fluturi visează-n palmele deschise

şi simt cu-adevărat dulceaţa dimineţii,

unde şi nouă ni se-arată cheagul lumii:

un tremur de petale, nu mai mult.

 

 

 

Havuz

 

 

În inima muzicii –

pacifică bulboană şi tăcere,

doar raze sună

pe marmura havuzului

din care nu mai ţâşneşte

apa niciodată, dar vuietul

se-aude-n apropiere

şi departe, prin labirintul vântos

al scoicii nesfârşite (căci firii

pletele mereu i se vor încâlci),

trunchiul tăcerii vijelioase va pulsa

şi vor zvâcni inele năpădite

de muşchi şi spori, un roi de măşti

mărunte, râzătoare. Scântei, incandescenţe,

explozii de aripi aurii. Nimeni aici

să mai tresară, dar o intensitate vede,

când noi, cuprinşi în caierul subtil,

ne străduim să spunem

prin ce-i unită lumea.

 

 

 

Trădarea

 

 

Natanael ţine pe inimă o floare,

ca să ascundă ferocea-nţelepciune

ce l-a cuprins, o ştiinţă barbară (din voia ei

îi umblă un tigru împrejur). Dar

floarea-i trădătoare – exală, cuminte,

mirosul supunerii faţă de fiară,

nu de înţelepciunea însăşi. Iscă un aer

minor şi uscat, iar sub petale,-n adânc,

gâze mărunte, candide, nu bănuiesc

trădarea-n care stau. E-o boare de număr,

un coviltir perfid, să-l ţină-ascuns acolo

pe Natanael, iar ea să-i intre tigrului în graţii,

fără s-observe cum ei toţi sunt lent sorbiţi

de-nţelepciune. Numai târziu Natanael pricepe:

n-are nevoie de floare, nici de pază,

iar tigru-i doar vasalul nobil, al său

şi al înţelepciunii nevăzute, raza aspră

domnind asupra tuturor.

 

 

 

Terapeutică

 

 

Visam că ar vorbi, în fine. Dar nu.

Precum la fiare, le scânteiau doar ochii.

„Lasă-i. Sunt trecutul, îndepărtat

şi plin de întuneric”, mă consola un mag.

Vedeam pădurile întregi – „tu poţi să vieţuieşti

ca şi când n-ar exista topoare”, spunea tot el.

Şi mă lăsa-n singurătate.

 

Se-apropie să te-amuşine, te-ating.

Nu tresări – şarpele negru, somnolent, se mişcă

slab, ţâşneşti, într-o terapeutică prescrisă,

printre noroase brazde arate de-un fulger răcoros.

 

Îţi cercetează ţelurile pieziş, hoţeşte, ţi le

coboară pe-ale lor în braţe, te zbaţi, le

risipeşti pe jos, pari mort şi mumifiat,

deci dau să-ţi smulgă amulete, rotiţele suave,

belciugele de aur cu care larii tăi, la hramul

vârstei, te-au înzestrat, cu uguit indescifrabil.

Eliberezi şuvoaiele de lacrimi adunate

prin veacuri ca o zestre. Te-opreşti.

De ce să plângi? Apoi te hotărăşti.

Vei lăcrima, însă radios, în chip

de-ofrandă savuroasă. Iar ei dispar.

Mai fac cu mâna dintre ape, mai ţipă,

mai dau de veste, mai înstrăinează.

Niciun liman şi nicio patrie nu pot

atinge în bulboane. Sunt muţi, trecut

îndepărtat şi plin de întuneric.

Un ceai de leac adus cu grijă de-un dragon,

în cană. Nu ştie cine l-a trimis la tine. Îl lasă

jos pe dale. Tremură greu, un timp, pereţii

de lut ars. Şi bei, adormi. Se face că eşti dus

pe braţe. Războaie, dictaturi şi crime...

însă aceşti balauri mai sărută cu gândul lor

terapeutic, ştiu să ţi se-aplece peste chip,

să-ţi vadă ochii...

 

Altminteri, trenu-acesta lent

şi primitiv nu se ivea,

în el să spinteci vremea,

nici raza de caisă a unei seri de-nvăţătură.

Tenace, elixirul fără nume ţi-arată rostul, ţelul.

Balauri mai sărută vindecător şi abureşte filtrul magic...

 

 

 

Mandala

 

 

În centrul orezăriei s-a-ntins,

cu mâinile sub cap şi armele-alături.

Stele coapte, zornăind de sâmburi,

îi roiesc deasupra. Se-ndeplinesc

misiuni şi zboruri. Ogoru-i secat,

numai în solul brun focul gâlgâitor,

geamănul stelelor, coace noroade şi lucruri,

în timp ce ochii eroului culcat scapără

calm în cercuri concentrice, sure. Un lan

de iarbă împrejmuie locul, urmat de-un

brâu păduros şi căprioare-n cârduri şi de

colierul drumurilor aeriene, apoi abia,

pământuri se desprind, ies ape, animale,

şoptesc, şi-n sunete difuze, îngemănate

încă, răsar ciorchini de limbi dezlănţuite

în discursuri fără să se-nţeleagă între ele.

În fine, oraşele – lipsite de memorie, uşor de-nlocuit.

Şi nicio amintire despre constantul foc

şi ochii aflaţi mereu acolo, în orezărie,

ai celui care, prin pleoape, pe toţi

i-a slobozit, să zburde-n lume.