logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

 

LECTURI PARALELE

 

Constantin Butunoi
poet, Arad

 

 

Cartea cu trepte*

 

logoCea de-a opta carte de poezie a poetului Vladimir Belity, intitulată 80 de trepte, după cum era de aşteptat, el fiind un împătimit al formelor fixe chiar şi cele de inspiraţie niponă, conţine sonete alcătuite în modalitatea shakespeareană, cu respectarea schemei de rimă într-o structură logică, şi concluzia în ultimele două versuri spre a se face lumină în cazuistica propusă.

Volumul este structurat pe două cicluri: Vechi şi noi şi Vise, atribuind fiecărui an, al venerabilei sale vârste, câte un sonet, fără a le partaja pe etapele vieţii, copilărie, tinereţe, maturitate etc.

Tonul discursului poetic, în cele mai mute cazuri este elegiac: „Mă simt frustrat ca orice condamnat,/ Trăiesc cu gândul că sunt un izolat/ De-a lumii taine, mult prea- amăgitoare” (p. 21) şi: „Înfrigurat mă-ntreb, plin de mirare,/ Dacă am să ajung să văd vreun ţărm promis,” (p. 29)

Sunt întâlnite meditaţii din care nu lipseşte resemnarea cu privire la efemeritatea fiinţei omeneşti: „ Ce ascunde Timpu-n pălărie/ Şi ce uimiri vor fi să mai trăiesc?!.../ Spre cerul nalt şi larg încă privesc/ Şi încă aştept, dar ochii-mi, vai, Slăbesc!” (p. 22) sau „Asta ni-i, să avem drept zare,/ Doar trai pe sponci, ca fierea de amar/ C-aşa-i când n-ai noroc decât de-un soare/ Viaţa întreagă fiţi-va doar calvar!” (p. 25)

Unele sonete par pasteluri, natură fiind surprinsă în diverse ipostaze legate de anotimpuri: „De-o ţine tot aşa-n cu rând, cu brume/ S-o arginta tot jurul cu-n pospai,/ Va degenera frunzişul-n plâns de nai” (p.71) sugerând abil instalarea toamnei; şi când „E iarnă-n toi, nămeţi sub clar de lună/ Salută viforosul anotimp” (p. 44)

Poetul, nu de puţine ori, s-arătă revoltat: „Mereu la drum, pedestru iar,/ Ce flăcări gând mă ard tâlhar?!” (p. 57); deplânge vremea în care trăieşte: „E-atâta încrâncenare azi în toate,/ Cu întâmplări macabre şi-abuzate/ Şi vântul dă fiori să ne-nvrăjbim” (p. 64); se lasă cuprins de regrete când „…Privind din azi cu nostalgie,/ prin amintire reînvii „un ieri”,/ Cu oameni dragi, ce-s dispăruţi, himeri,/ Din floarea tinereţii-s azi sub glie” (p. 39)

Eroticul îşi face prezenţa într-o postură caricată: „Cu nonşalanţă-ndrugi nesăbuinţi,/ Muierea nu ţi-o poţi scoate din minţi/ (…) Nu te-amăgi mereu,visul tău lubric,/ Mai taci-l pentru tine, nu-l fă public” (p. 76).

Elada şi lumea homerică provocă poetului reverii: „Din zori Olimpul s-a înfipt în soare,/ (…) Vraja din jur e sigur semn c-azi noapte,/ A fost chef şi-o spun şi-a mării şoapte” (p. 86)

Tema socială, cu condamnarea prezentului, apare des în paginile cărţii, autorul exprimându-se cu asprime: „Trăim o etapă opusă la timp,/ Tâlharii şi hoţii-s azi în Olimp!” (p. 67)

Caracteristici pamfletare, într-un fel improprii sonetului, întâlnim la cel notat cu numărul 58: „Vrem linişte, vrem pace, vrem mai bine/ Buhaiule-nţepat, şi fără tine!”

Trecând peste cele câteva exprimări şcolăreşti, cele câteva rime care mi s-au părut forţate şi unele expresii poetice lipsite de prospeţime datorită limbajului, volumul se prezintă închegat şi are meritul de a se constitui într-o mărturie existenţială produsă de un poet în deplină maturitate.

 

* Vladimir Belity, 80 de trepte, Editura Atelier, Arad, 2018