logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

 

ARTE VIZUALE

 

Onisim Colta

pictor, Arad

 

 

 

Silviu Oravitzan – Lumină şi Jertfă

 

În perioada 15 mai – 29 iulie 2018, Muzeul de Artă din Arad a găzduit o splendidă expoziţie personală, semnată de Silviu Oravitzan, artist de o mare anvergură şi înaltă măiestrie. Titlul Lumină şi Jertfă, cu care autorul a învestit expoziţia este unul de esenţă creştină.

Curator a fost dr. Adriana Pantazi, muzeograf principal şi şef de secţie la Muzeul de Artă Arad.

Conceptul expoziţiei şi al catalogului tipărit cu acest prilej le aparţine Alinei Cristescu, lui Bogdan Raţă şi lui Silviu Oravitzan.

Din demersul celor trei a rezultat o expoziţie de anvergură, cu un număr impresionant de lucrări, bine gândită, atent elaborată, inteligent şi sensibil panotată în raport cu spaţiul de expunere (Salonul Baroc, Sala „Ovidiu Maitec” şi încăperea vecină).

Un farmec aparte l-a avut gruparea/ juxtapunerea cămăşilor amintind privitorului de martiriul lui Constantin Brâncoveanu, de sacrificiul suprem al întregii familii de o rară nobleţe, care cu preţul vieţii a refuzat părăsirea credinţei în Hristos.

Simeza expoziţiei îmbină expunerea liniară cu ruperea inspirată de ritm din loc în loc, lăsând intervalul peretelui alb să respire, făcând să pară că avem în faţă un contrast între „broderia” compoziţiilor ce aminteşte „plinul” (horror vacui) şi liniştea – „vidul”, formulă atât de agreată de spiritul răsăritean al ortodoxiei.

Laitmotivul plastic dominant al lucrărilor lui Oravitzan este crucea în diferitele ei iposzaze (simbol al jertfei), la care se adaugă foiţa de aur (simbol al divinului), al Luminii increate.

Recursul la perspectiva inversă, specific artei bizantine, aplicată în ciclul Potirul, face la nivelul percepţiei vizuale ca ansamblul să oscileze între configuraţia mesei altarului şi cămaşa jertfei cristice. Focalizând centrul de atenţie pe axa verticală a pătratului compoziţiei, în punctul ei maxim, silueta aurie a Potirului pare, privit de la o anumită distanţă, capul martirului.

În acelaşi timp, de subliniat în expoziţie sunt multitudinea de cruci obţinute din desene şi colaje de diferite configuraţii, pe hârtie manuală de texturi şi nuanţe diverse, de la un alb grizat, texturat, până la un roşu dens, puternic. Timbrul sec, cu textura lui rafinată pare a fi realizat cu ajutorul presei de gravură.

Expoziţia a fost însoţită de un catalog, impecabil, care prin dimensiune şi modul în care a fost conceput iese din tiparele albumelor de artă, trimiţând, spre o elegantă carte de rugăciune de format în 8, cu şnitul aurit.

Textele critice care prefaţează catalogul sunt semnate, în ordinea punerii în pagină, de Adriana Pantazi, Radu Preda, Marcel Tolcea, Pavel Șuşară şi Onisim Colta.

Putem spune în concluzie că proiectul a fost unul impecabil, dus până la capăt, în care măiestria artistului, rafinamentul şi maturitatea lucrărilor s-au bucurat, prin concepţia modernă de realizare, de un suport profesional excepţional din partea tuturor celor implicaţi.

În ceea ce mă priveşte, trebuie să mărturisesc că fiecare artist are propria sa galerie de afinităţi elective, alcătuită din artişti cu ale căror apetituri formale şi filosofie consună.

Galeria mea, restrânsă numeric, îi cuprinde alături de Horia Damian, pe Sorin Dumitrescu, Horea Bernea, Marin Gherasim, Eugen Tăutu şi Silviu Oravitzan.

Impresionat de ancorarea bine cumpănită a lumii lui de arhetipuri în realitatea spirituală autohtonă sub semnul năzuinţei formative de factură stihială, am simţit implicit o confortabilă afinitate cu lumea propriilor mele plăsmuiri.

În arta românească Silviu Oravitzan ocupă un loc special. Cu vitalismul banatic ce îl caracterizează, el reconfigurează pictura bizantină, barochizantă, într-o cheie modernă.

 

 

 


 

 

logo 1. Silviu Oravitzan, Cruci, tehnică mixtă

 

logo2. Silviu Oravitzan, Cămaşa lui Hristos, tehnică mixtă

 

logo3. Silviu Oravitzan, Cămaşa lui Hristos, tehnică mixtă

logo4. Silviu Oravitzan, Cămaşa lui Hristos (detaliu)

 

logo5. Silviu Oravitzan, Cămaşa lui Hristos (detaliu), tehnică mixtă

 

logo6. Silviu Oravitzan, Constelaţie, tehnică mixtă

 

logo7. Silviu Oravitzan, Cămaşa lui Hristos 1, 2, 3, 4, tehnică mixtă

 

 

logo8. Silviu Oravitzan, Catapeteasma bisericii ortodoxe „Scimbarea la faţă” din Cluj

 

logo9. Silviu Oravitzan, Catapeteasmă, proiect

 

logo10. Silviu Oravitzan, Mozaic, lemn, tehnică mixtă

 

logo11. Silviu Oravitzan, Potir, tehnică mixtă pe pânză


 

logo12. Silviu Oravitzan, Potir, tehnică mixtă pe pânză