logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

POEZIE

 

Ioan T. Morar
poet, prozator, Arad, Timişoara, Bucureşti, Provence...

 

Alexandru

 
Am rîs şi am plîns
între două cetăţi trecute prin sabie
apoi doar am rîs de zeii lor
nefolositori
cum să spui că vrabia a născocit zborul
cînd ştim
de la cei vechi:
zborul a născocit toate păsările
 
am rîs şi am plîns în egală măsură
pentru că aşa am vrut
am avut la picioarele mele războinici
aproape nemuritori
şi zei înfricoşaţi
 
m-am poticnit cu de la mine putere
s-a făcut seară în cortul meu
s-a făcut seară în jurul făcliilor
 
Ştiu că de acum fiii voştri vor purta numele
Alexandru
aşa cum eu am purtat sabia mea
prin pieţele de sclavi
 
am rîs şi am plîns
mi-am înhăitat trupul cu toate plăcerile
vine vremea să nu mă mai întorc
tu ştii ce să faci
tu singur ştii ce să faci
mai sînt cîteva bătălii pînă la capătul lumii
 
tot ce a fost al meu va pieri
doar numele Alexandru va fi al vostru
şi-n el stă o vrabie
care nu zboară