logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

POEZIE

 

Constantin Novăcescu
poet, Timişoara

 

***

în luciul smaraldin
al esențelor rare
în urma
numărului ce ființează în lucruri
ca un sigiliu de taină
ca o umbră

teurgul numește –


***

ar putea fi numele
o țesătură de noduri vibrând
în carnea cuvântului
o flacără născândă

ar putea fi
sunet neasemuit
din armonia numerelor

în locul de joacă al zeilor
numele –


***

rătăcitor între lumi
fără chip fără mască
vindecătorul de suflete –

ar trebui poate
un strălucitor grăunte de pneumă
să-i fie ținta
să urce neabătut
în umbra eonilor

jos clepsidrele mute
și freamăt de mulțimi în așteptare

orizontul departe-i ca o aripă ocrotitoare
de înger –


***

nu-i un capăt de drum
în cercuirea sferelor eterne –

odihnă a punctelor
doar
fixându-și centrul
 

***

doar ochiul
prelungit în culoarea
trandafirului
mai poate străpunge
tăcerea încremenită-n uitare

peste burgul pustiu cioburi de cer
arar în turnul cu ceas
bate aceeași oră
atât