logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

Arte vizuale

 


Szekernyés János
critic de artă, Timişoara

 

Imaginarul prin formă şi culoare reprezintă arta lui Ioan Kett Groza

 

Personaj de excepţie în viaţa artistică arădeană, creator emblematic, artistul Ioan Kett Groza s‑a manifestat pe mai multe paliere timp de şase decenii la rând. El şi‑a canalizat capacitatea creatoare în diverse tehnici şi ramuri artistice, fructificându‑şi talentul şi pregătirea.

Ca şi profesor, a pregătit mai multe generaţii, orientându‑le spre descoperirea frumosului, oferindu‑le cunoştinţele de bază în studierea fenomenului artistic şi împlinirea acestuia. Mulţi dintre elevii săi i‑au devenit colegi, creatori de frumos.

Înclinaţia sa spre umor, felul persiflant de a privi viaţa şi de a critica, l‑a ajutat să realizeze o multitudine de lucrări de grafică satirică. Peste 1000 de caricaturi au fost publicate în diferite ziare şi reviste de‑a lungul anilor, deconspirând latura umoristică a firii artistului. Uşor zeflemitor, când acid, când persiflant, artistul reuşeşte prin caricaturile şi atitudinea sa, să lupte cu răul, ironizând, criticând, scoţând la vedere negativul, îndemnând la îndreptare. Umorul său sănătos este prezent nu numai în caricaturile sale ci şi în lucrările de pictură sau grafică, în viaţa de toate zilele, făcând astfel parte din eul său.

Prin activitatea sa ca şi creator de artă vizuală, artistul Ioan Kett Groza a devenit o prezenţă activă şi marcantă în viaţa artistică arădeana şi nu numai. Participând la expoziţii interne şi internaţionale, la tabere de creaţie, activitatea expoziţională a artistului a devenit parte din viaţa sa.

Este absolvent al Facultăţii de Arte Plastice din Timişoara din anul 1966, unde l-a avut ca mentor pe pictorul Adalbert Luca, artist apreciat pe plan naţional. I‑a mai avut ca profesori pe artiştii Molnar Zoltan, Petru Jecza şi Victor Gaga

În perioada de căutări artistice, după absolvirea facultăţii, este influenţat în special de suprarealism, de lucrările lui Dali, sau pe plan local de pictorul Sever Frenţiu, care şi‑au lăsat amprente adânci în gândirea şi modalitatea de exprimare a artistului, dominându‑i creaţia ani de zile. O lungă perioadă de timp, elemente antropo şi zoomorfe i‑au populat lucrările, comiţând compoziţii cu accente ireale; o lume de vis, cu obiecte transformate în semne, oferindu‑ne o lume aparte, diferită de realul cotidian, o lume numai de el ştiută şi oferită spre decodificare.

După ani de zile se desprinde uşor de acest mod de exprimare, tinzând spre un abstracţionism organic, cu schimbări cromatice tonale, metamorfozate, realizându‑se treptat, adaptându‑se noii gândiri creative.

Lucrările lui sunt proiecţii ale vieţii interioare a artistului, o operă zidită dinspre interior, susţinută de fantezie, inventivitate, experienţă de viaţă, viziuni foarte dominate de emanări sufleteşti. Fantezia nesecată a autorului primeşte un rol hotărâtor în realizarea operei, cromatica aparte sprijină cu brio ideea şi modalităţile spontane de rezolvare. Prezenţa dinamismului marcată printr‑o mişcare perpetuă creează o atmosferă alertă, deseori.

Compoziţiile lui Ioan Kett Groza evită staticul, compactul, duritatea, nefolosind ustensile inginereşti ca liniarul, echerul sau compasul, nefolosind planuri rigide, fiind realizate cu tuşe libere, gestuale, sub aura traseului spontan. Aceste spaţii dau curăţenie gândului, sinceritate, uşurând execuţia şi perceperea lor, având încredere în mâna care realizează execuţia, în ritmicitatea melodică a actului, în precizia şi expresivitatea ei. Amintirile, amprentele esenţiale, experienţele, trăirile senzuale, ficţiunile, visele apar în acele reprezentări subcobştiente care pun bază şi accentuează greutatea mesajului. Elementele vizibile din lumea macro şi micro, intenţionat deformate, planând semnic în compoziţiile lui Ioan Kett Groza, creează un cosmos cu legi proprii, cu flora şi fauna fabricate de autor.

Colorist de marcă, artistul lasă de multe ori şi albul hârtiei să‑şi joace rolul în compoziţie. El foloseşte fonduri elaborate pe care apoi aplică în tonuri curate, jocuri cu pete cromatice nedefinite, dar care ascund lirism, optimism şi stări sufleteşti subliniate de o sensibilitate cromatică. Gândurile, ideile, nu de puţine ori sunt condimentate cu ironii fine sau cu accente groteşti.

Ioan Kett Groza este un artist productiv, dar asta nu în detrimentul calităţii ci din contră, lucrările sale produc varii mesaje pentru consumator, având conotaţii etice, estetice şi filozofice profunde, bine echilibrate.

În arta sa, Ioan Kett Groza reuşeşte să‑şi etaleze capacităţile creatoare, tehnice, scopurile estetice, simţul frumosului, redarea deplină şi corectă a rafinamentului cromatic, şlefuit prin respectul şi credinţa în culoare. Ioan Kett Groza este un artist talentat, temperamental ieşit din comun.

Picturile, lucrările de grafică, caricaturile, textele spuse sau scrise, deconspiră un artist inteligent, matur, cu un limbaj adecvat stilului său aparte, un artist conceptual şi sensibil. Spaţiile cu profunzimea lor sunt locuri unde se întâmplă ceva, plutind între real şi ireal; ambiente cu o cromatică care le apropie. Jucăriile sale de orice natură, creează o atmosferă artistică la cote înalte, o percepţie plăcută ochiului, dar care implică mentalul în decodificarea abstracţionismului organic şi cu plăcerea deplină, transformă în semn produsul fanteziei.

Lucrările lui Ioan Kett Groza scot în evidenţă elemente multiple, cu scop semnic, într‑o atmosferă de vis aproape mistică, un vis dirijat însă de scopurile propuse; profunzimea provocării, accentuată de semn şi culoare cu rute în subconştient, locul unde se întâmplă, se desfăşoară şi vehiculează ideile autorului.

logo  1. Ioan Kett Groza, Spirala vieţii, ulei pe pânză, 80/90 cm

 

 

logo 2. Ioan Kett Groza, Amestecătorul de semne, ulei pe pânză, 80/80 cm

 

 

logo 3. Ioan Kett Groza, Secvenţe de viaţă I, ulei pe pânză, 100/100 cm

 

logo 4. Ioan Kett Groza, Secvenţe de viaţă, ulei pe pânză, 100/100 cm

 

logo 5. Ioan Kett Groza, Taina unei priviri, ulei pe pânză, 50/70 cm

 

logo 6. Ioan Kett Groza, Baza relaţiilor interumane şi mijloacele lor, ulei pe pânză, 50/70 cm

 

logo 7. Ioan Kett Groza, Canale unde se nasc, circulă şi ies la iveală idei, ulei pe pânză, 60/80 cm

 

logo 8. Ioan Kett Groza, Tinzând spre centru, ulei pe pânză, 50/70 cm

 

logo 9. Ioan Kett Groza, Tumultoasele gânduri despre lume, tehnică mixtă pe hârtie, 50/70 cm

 

logo 10. Ioan Kett Groza - Demenţialele simozităţi ale unei relaţii de suflet, tehnică mixtă pe hârtie, 50/70 cm

 

logo 11. Ioan Kett Groza - Protest mocnind, tehnică mixtă pe hârtie, 50/70 cm

 

logo 12. Ioan Kett Groza - Gânduri despre autocunoaştere, tehnică mixtă pe hârtie, 50/60 cm