logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

 

Carmen NEAMŢU


E conferenţiar universitar doctor la Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale - Universitatea de Stat „Aurel Vlaicu” din Arad; Profesor abilitat pentru a conduce lucrări de doctorat(Universitate de Vest din Timișoara, O.M. 5677/2019)

S-a născut la 17 noiembrie 1973 în Arad, a absolvit Facultatea de Litere, Istorie şi Filosofie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara (1997) şi Facultatea de Jurnalistică (1998). Are un master în literatură comparată şi intertextualitate obţinut la Universitatea de Vest din Timişoara în 1998.

Este doctor în filologie din 2002, cu distincţia magna cum laude. A obţinut burse şi a urmat stagii de perfecţionare în domeniul comunicării la universităţi din Portugalia, Danemarca, Finlanda, Olanda, Turcia, Grecia, Elveţia, Croaţia şi Anglia.

 

Studii:

Absolventă promoţia 1992, Liceul „Ioan Slavici” (actualmente Colegiul Naţional „Moise Nicoară”) Arad.

1996, absolventă a Şcolii Internaţionale de Vară organizată de Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea Bucureşti, Centrul pentru jurnalism independent: Mass-Media – „Political Processes, Elections and Democratic Change”.

1997, bursier „Soros” al programului „New Technologies and the Future of Journalism”, Universitatea Braga, Portugalia.

1992-1997, absolventă a Facultăţii de Litere, Filosofie şi Istorie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara (Română-Engleză, 5 ani de studiu, cursuri de zi).

1998, Universitatea Americană, Blagoevgrad, Bulgaria, programul „Political and Economical Pressure on the Media”,

1998, absolventă a programului „The Management and Media Academy ”, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Univeristatea Bucureşti şi Centrul de Jurnalism Independent din Bucureşti.

1997-1998, diplomă de studii aprofundate (master) - Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere şi Filosofie – Literatură comparată şi intertextualitate.

1994-1998, absolventă a Facultăţii de Jurnalistică din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara (4 ani, cursuri de zi, şefă de promoţie).

1998, absolventă a programului „The Management and Media Academy”, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Univeristatea Bucureşti şi Centrul pentru jurnalism independent.

2000–2001, bursier al Guvernului danez prin Fundaţia pentru Democraţie, Copenhaga, Universitatea din Vejleşi Ry Højskole.

2002, Universitatea de Ştiinţele Comunicării din Helsinki, Finlanda, programul „Multiskilled Journalism”.

2002, titlul de DOCTOR, obţinut cu distincţia MAGNA CUM LAUDE.

2004, Universitatea din Tilburg, Olanda, programul„European Integration and Journalism”, Facultatea de Ştiinţele Comunicării & „Fontys”, Tilburg.

2005, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Ankara Universitesi, Turcia, programul „New Media Structure. Journalist: Insider or Outsider”.

2006, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Atena, „Media Eth(n)ics.

2007, Universitatea de Jurnalism şi Comunicare din Neuchatel, Elveţia, programul internaţional„Media and Minorities”.

2008, Universitatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Zagreb, Croaţia, programul „Freelance Journalism”.

2009, Lincoln University, Marea Britanie, programul de „Multi-platform Media”.

2013, Utrecht University, Olanda, programul „Cultural Journalism” - „Imagine Europe”, Ecole Superieure de Journalisme, Universitatea din Utrecht.

 

Experienţă profesională:

1992-1994: corespondent permanent la revista de cultură a Uniunii Scriitorilor din România, „Zburătorul”.

1996-1997 - redactor la ziarele „Libertatea de Arad” şi „Curierul de Arad”, titular a rubricii permanente de actualitate editorială, susţinând cronici şi recenzii de carte românească şi străină.

1998–1999 - redactor la cotidianul „Observator”.

1999–2007 - redactor-şef de secţie cotidianul „Observator”.

1997-1999 – preparator universitar la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Facultatea de Ştiinţe Umanist-Creştine.

Din 1999 şi până în prezent - redactor la revista de cultură şi artă vizuală a Uniunii Scriitorilor din România, „ARCA”.

1999–2002 – asistent universitar, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Facultatea de Ştiinţe Umanist-Creştine .

2001-2002 – şef al Departamentului de imagine şi relaţii cu presa, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.

2002-2004 - lector, Univeritatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Facultatea de Ştiinţe Umanist-Creştine.

2003-2004 – şef secţie Cultură, „Curierul de Vest”, revistă editată în Germania pentru diaspora românească.

2004-2006 - conferenţiar, Universitatea de Vest "Vasile Goldis", Facultatea de Ştiinţe Umanist-Creştine.

Din 24.02. 2006 până în prezent – conferenţiar univ. dr. la Universitatea de Stat „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale.

 

Stagii de visiting professor:

2008-2010 visiting professor, Facultatea de Litere, Universitatea de Vest din Timişoara.

2015, visiting professor, InstitutoPolitecnico de Lisboa, Portugalia.

2016, visiting professor, Institutul Miguel Torga, Coimbra, Portugalia.

2017, visiting professor, Escola Superior de Comunicacao Social LISBOA, Portugalia.

2018, visiting professor, School of Media and Communication, IPL, Lisboa, Portugalia.

2021, visiting professor, Escola Superior de Comunicacao Social LISBOA, Portugalia.

 

Este autoarea cărţilor:

Limbajul publicitar, Ed. Mirador, 2002

Stilul publicistic, Ed. Mirador, 2004

Limbă şi stil înpresa scrisă, Ed. Mirador, 2007

Convorbiri cu vedere la microfon. Arta interviului. Chipuri şi moduri, Ed. Mirador, 2009

Reclame pe limbă. Publicitate şi ubicuitate, Ed. Mirador, 2012

Interviuri, dialoguri, discuţii şi alte meniuri ale ştiinţelor comunicante, Ed. Mirador, 2018.

 

Coautor în:

Manualul de jurnalism, Ed. Polirom, Iaşi, 2009. Volum coordonat de prof. Mihai Coman, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea Bucureşti.

PONTON, Antologia bilingvă româno-maghiară, Egymagyar - roman irodalmi antologia, Ed. Mirador Kiado, 2004.

Florin Bănescu. Muşchetarul Câmpiei de Vest. Lucrare bibliografică, vol. coord. de Lucia Bibarţ şi Ligia Margea, Ed. Bibliotecii Judeţene A.D. Xenopol, 2005.

Ştefan Munteanu – 85. Referinţe critice, coord. Doina David, Ileana Oancea şi Vasile Ţîra, Facultatea de Litere, Istorie şi Filosofie a Universităţii de Vest din Timişoara, Ed. Amphora, Timişoara, 2005.

Identitate şi cultură naţională în România Mare, coord. Lavinia Betea, F. Ghender, Ed. Presa Universitară clujeană, 2018.

Comunicare, cultură şi societate. Principii, teorii, analize, coord. Maria Sinaci, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2019.

 

Prezentă în:

Dicţionarul presei arădene, Ed. Gutenberg, 2010, Emil Şimăndan, pp.306-307.

Dicţionarul Jurnaliştilor Arădeni, Ed. Gutenberg, 2011, Emil Şimăndan, pp.151-152.

Voci şi vocaţii jurnalistice în UZPR, Ed. Azbest Publishing, 2018, Emil Şimăndan, Vasile Filip, pp.75-79.

 

Premiul „Ovidiu Cotruş” pentru critică literară, acordat de revista de cultură a Uniunii Scriitorilor din România, „ARCA”. (1996)

Expert evaluator în domeniul Jurnalism-Comunicare şi Relaţii Publice, Ministerul Învăţământului şi Cercetării. (ARACIS, CNCSIS)

Redactor al revistei de cultură a Uniunii Scriitorilor din România, „ARCA”, din 1999 până în prezent.

Membră în consiliul redacţional al Revistei Române de Jurnalism şi Comunicare, Universitatea din Bucureşti. ISSN: 1842-256X. Revistă indexată în EBSCO, ProQuest şi RePEc.

Membră a Asociaţiei Formatorilor în Jurnalism şi Comunicare.

Membră a Uniunii ZiariştilorProfesionişti din România (LN.7159)