Uniunea Scriitorilor din România – filiala Arad

logo

Filiala din Arad a Uniunii Scriitorilor din România este una dintre cele mai tinere din ţară (din 1994). Ea consacră nu atît o vanitate literară locală, nu atât o frustrare după ani lungi de dependenţă de alte centre de putere culturală limitrofe, cît instituţionalizează o mişcare literară profesionistă, cu personalităţi reale din această parte de ţară ce acoperă toate genurile: poezie, proză, dramaturgie, literatură pentru copii, critică şi istorie literară, eseu.

În condiţiile din România de astăzi în care instituţia literaturii, în ansamblu, precum şi Uniunea Scriitorilor ca structură profesionistă a ei, au suferit o severă şi, uneori, nedreaptă marginalizare în ochii opiniei publice, Filiala din Arad s-a dovedit a fi şi viabilă, şi utilă profesional şi social propriilor membri, o prezenţă vie intelectual şi artistic la Arad în primul rînd, dar şi în celelalte centre de reşedinţă a membrilor ei: Oradea, Braşov, Deva, Hunedoara, Nădlac. Adică acolo unde trăiesc şi creează cei mai mulţi colegi din filială. Ea a fost în toţi aceşti ani o structură nu doar profesionistă, ci şi una intelectuală prin excelenţă care a propus şi apărat valori, culturale în general. Totodată Filiala din Arad a USR a fost o voce a societăţii civile respectată şi auzită în probleme dilematice ori chiar tensionate ale comunităţilor în care trăieşte.

A făcut-o prin evenimente scriitoriceşti specifice: intervenţii publice în media, dezbateri cu specific literar sau mai larg cultural, lecturi publice, prin lansări şi tîrguri de carte. În primul rînd prin revistele de cultură editate de scriitorii arondaţi filialei noastre: „Familia” din Oradea, „Arca” din Arad, „Naşe snahy” (Nădlac, în limba slovacă), revistele periodice din Deva şi Hunedoara, „Sintagme literare” din Dudeştii Noi (singura revistă literară cu aspiraţii profesioniste din mediul rural care apare în România de astăzi, fondată şi condusă de colegul nostru Geo Galetaru).

Editarea, finanţarea şi apariţia regulată, de calitate uneori remarcabilă a acestor reviste intrate în circuitul publicistic naţional, în contextul crizei de azi ce loveşte şi cea mai sensibilă şi vulnerabilă zonă a societăţii române, cultura, le putem numi, fără a folosi cuvinte mari, un act de eroism intelectual. Colaborarea cea mai eficientă a fost, fireşte, la presa locală cotidiană, la posturile de radio şi televiziune, graţie audienţei şi tirajelor acestora, pătrunderii lor în mediile sociale cele mai diverse. O emisiune culturală locală de televiziune, „Confesiuni în premieră”, la „Info tv” Arad, a fost realizată aproape exclusiv şi continuu de şi cu scriitori, timp de mai mulţi ani în care au fost popularizate toate evenimentele literare, în primul rînd cele editoriale proaspete.

Dar momentele de confirmare superlativă a valorii scriitorilor arondaţi filialei noastre au fost prilejuite de cele două ediţii ale Turnirurilor de poezie organizate de Uniunea Scriitorilor din România în afara ţării, în spaţii culturale simbolice, de mare prestigiu. A fost mai întîi Turnirul de poezie din Turcia, de la Efes (Kusadasi) din 2012 în care şase poeţi arondaţi filialei noastre – Andrei Bodiu, Romulus Bucur, Vasile Dan, Gh. Mocuţa, Ioan Moldovan şi Traian Ştef - s-au confruntat, prin lecturi publice, cu valoroşii noştri colegi din mai marile şi vechile filiale din Craiova (Oltenia) şi Iaşi (Moldova). Marele Trofeu a fost cîştigat de poeţii filialei noastre. Succesul s-a repetat şi în anul următor, în 2013, în Ungaria, la Gyula (Jula) cînd aceeaşi echipă de poeţi arădeni s-a confruntat cu cea din Filiala clujeană a USR. Din nou poeţii filialei arădene au triumfat cîştigînd nu doar Trofeul pe echipe, ci şi pe cel la individual, prin poetul Ioan Moldovan. Menţionăm că juriul Turnirului a fost alcătuit din personalităţi literare de maximă credibilitate, avîndu-l preşedinte pe criticul literar Nicolae Manolescu.

Scriitorii filialei noastre sînt personalităţi dorite şi invitate la evenimente culturale regionale, naţionale sau internaţionale (la Bucureşti, la „Gala Poeziei Române de la Ateneul Român”, „Lista lui Manolescu”, unde au fost selecţionaţi, după criteriile exigente ale importantului critic literar doi poeţi din filiala noastră, în 2012, Vasile Dan şi, în 2013, Ioan Moldovan; la Oradea, la Zilele Revistei „Familia”, la Deva, simpozioane literare iniţiate de editura ”Emia”, condusă de poeta Paulina Popa, la Cluj, Braşov, Timişoara, Budapesta, Pecs, Paris, Triest, Novi Sad, Gyula, Herculane).

Filiala noastră organizează, anual, împreună cu revista de cultură „Arca”, un Festival Naţional de Literatură la Săvîrşin, care poartă numele regretatului nostru coleg Dorel Sibii. De şase ediţii el este dublat de o tabără de creaţie pentru tinerii scriitori din România cărora li se asigură, timp de o săptămînă, într-un loc de rezonanţă istorică, toate condiţiile necesare, timp de o săptămînă, pentru odihnă şi creaţie. Tabăra acordă la sfîrşitul perioadei ei, un premiu literar şi finanţarea unei antologii din creaţia tinerilor scriitori. Suportul financiar necesar acestora este obţinut de revista „Arca”, implicit de filiala noastră, prin Centru Cultural Judeţean de la Consiliul Judeţean Arad şi Primăria Săvîrşin. La ultimele ediţii ale festivalului de la Săvîrşin, Fundaţia Culturala Principesa Margareta acordă un premiu unui scriitor important al literaturii române de astăzi. Printre premiaţi îi amintim pe Ion Mureşan, Adrian Popescu, Ioan Moldovan, Vasile Dan, Daniel Vighi, Gh. Mocuţa, Şerban Foarţă, Horia Ungureanu.

Filiala din Arad a USR a transformat instituţia premiului literar anual într-un eveniment special, de valorizare şi promovare a unor personalităţi şi a cărţilor lor nou apărute. Festivitatea premierii, în fiecare început de decembrie, a devenit o adevărată Gală a Literaturii locale. Pentru aceasta am avut întotdeauna ideea promovării unor relaţii bune, avantajoase, cu autorităţile locale, cu Consiliul Judeţean, care finanţează prin CCJA şi revista „Arca”, cu Consiliul municipal, cu Teatrul Clasic „Ioan Slavici”, cu cele două universităţi arădene, cu licee şi şcoli gimnaziale, cu biblioteci publice (cu cea judeţeană organizăm lunar sărbătorirea zilelor de naştere ale unor colegi) sau cu biblioteci şcolare.

Filiala noastră a acordat decontări de deplasare sau documentare unor colegi, fireşte în limita unor sume disponibile. A asigurat documentaţia necesară aprobării indexării cu 50 la sută a pensiilor în cazul celor nou ieşiţi la pensie.

Filiala din Arad este una dintre structurile teritoriale ale USR în care membrii ei şi-au plătit, an de an, integral cotizaţia.

În această perioadă dificilă, de criză, Filiala din Arad a USR, a fost constrînsă să găsească soluţii proprii, locale pentru plata sediului ei actual. Am reuşit să încheiem un parteneriat cu Teatrul Clasic „Ioan Slavici” din Arad privind folosirea, fără plată, a sediului actual al Filialei. În contrapartidă vom crea evenimente culturale în spaţiul Teatrului, popularizînd şi creditînd implicit, prin imaginea noastră, şi instituţia teatrului. Revista „Arca” receptează critic, profesionist, spectacolele de teatru ale trupei arădene, ale celor externe cu evenimente la Arad, ale Festivalului anual de teatru clasic.

În fine, Filiala din Arad a USR este pregătită să-şi valorifice şi în viitor puterea de creaţie literară în acest areal din partea de vest a ţării, să fie, în continuare, o zonă de excelenţă intelectuală, morală şi civică, să fie funcţională în mijlocul comunităţilor în care au rezidenţă scriitorii ei şi pe care le reprezintă cu cinste.