logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

 

CONTACT

 

Constantin Novăcescu, Viziunea numărului , poeme, Cu o postfaţă de Livius Petru Bercea, Editura Hestia, 2016-

Poezia lui Constantin Novăcescu este lirica unui electronist profesio­nist, înfiorat de artă, de creaţie şi de sentimentul religios. Organizarea sintactică a discursului poetic e ireproşabilă, iar obsesia totalităţii şi a întregului creează viziunea numărului, viziunea unei opere proprii în care poemele fără titlu dau senzaţia unei poezii aride şi reci, analitice şi ermetice. Poemele curg, separate de spaţii albe, într-o continuă confesiune. Poetul are subtilitatea de a-şi insera în volum şi poemele descoperite în dosarele de urmărire ale securităţii şi catalogate „versuri tendenţioase, pesimiste”. Mai adaugă şi un ciclu păstrat la sertar care ne face o idee despre orizontul epifanic şi psalmic care l-a format în tinereţe, prin lecturi şi modele:

„aici la marginea/ dinspre noapte a lucrurilor/ peste nisipuri neasemuit pământene// cutremurate-n ţipătul cristalin/ al somniei se-aude cântecul/ o se-aude tulburător cântecul// de despărţire şi uitare/ iată floarea târzie iluminare/ a îngerului iată flacăra// de sare-a nisipurilor şi cântecul”

(***)

 

 

N.R. Notarea s-a făcut de la (*) la (*****) în funcţie de aprecierea valorică.