logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

RESTITUIRI

 


Iulian Negrilă
istoric literar, Arad

 

 Gheorghe Bulgăr (1920‑2002)

A fost un strălucit filolog, lingvist, eminescolog şi profesor universitar. S‑a născut la Sanislău, judeţul Satu Mare, dintr‑o familie de ţărani înstăriţi. Face clasele primare la Sanislău, liceul la Emanuil Gojdu din Oradea.

După liceu este arestat de armata maghiară, fiind dus la Arad, după care se refugiază la Bucureşti. Se înscrie la Facultatea de Filologie, având ca profesori pe Tudor Vianu, Dumitru Caracostea, Al. Rosetti, Radu Sbierea, Ioan Petrovici, Gh. Brătianu etc.

A debutat la Revista Fundaţiilor Regale, cu studii de lingvistică. Colaborează la Timpul, Adevărul şi la mai toate revistele vremii. Îşi susţine doctoratul cu lucrarea Momentul Eminescu în evoluţia limbii române literare.

După terminarea facultăţii este înrolat în armată ca luptător la Detaşamentul Păuliş. Este asistent la Facultatea de Litere din Bucureşti până în 1953. Este apoi cercetător la Institutul de lingvistică şi definitivează Dicţionarul limbii române început de Sextil Puşcariu şi Dicționarul de rime Eminescu.

După un deceniu reintră în sistemul universitar şi parcurge toate treptele până la gradul de profesor universitar. A fost profesor şi la Sorbona (1965 – 1967), la Bordeaux (1968 – 1990) şi la alte universităţi de prestigiu. A scris numeroase studii de istorie literară şi stilistice dintre care amintim: Studii de stilistică şi limbă literară (1971), Eminescu – coordonate istorice şi stilistice ale operei (1989), Cultură şi limbaj (1980) etc.

L‑am cunoscut bine pe profesorul Gh. Bulgăr şi am ţinut o legătură permanentă pe teme literare. A fost o prietenie bazată pe respect şi a avut ca liant ştiinţa literaturii.

O primă scrisoare pe care mi‑a expediat‑o se referă la o recenzie la o carte de‑a mea:

 

Dragă Domnule Negrilă,

Iată ce am scris despre cartea care m‑a interesat.

Pe ici‑colo am marcat unele sugestii, poate utile.

N‑am văzut Introducerea şi capitolul final are nevoie de revizie şi traducerea textelor străine.

Sper să fie o carte utilă.

Confirmă‑mi te rog primirea şi dă‑l la Orizont acest mic articol.

Nu ştiu dacă ai văzut Revista noastră – omagiul meu pentru Vianu. Nu crezi că antologia mea merită o semnalare la Orizont?

Cordial, Gh. Bulgăr

 

Stimate coleg,

Am primit cu plăcere pachetul – o surpriză: volumul D‑tale – frumos tipărit şi instructiv. Felicitări şi cordiale urări pentru noi succese literare! Dar de ce s‑a rupt şi lipit o nouă filă la Note?

Sper să‑l pot prezenta la Viaţa cărţilor şi la Flacăra, dar trebuie să trimit 2‑3 exemplare pentru Ivaşcu , pentru Unghianu şi Constantin Sorescu ca să‑l pot oferi odată cu prezentarea. Aşa şi lui Ţundrea la radio. Fireşte că‑l poţi trimite D‑ta. La România literară, la Flacăra şi la radio. E un volum util şi dens şi sper să fie bine primit de literaţi.

Mulţumesc şi pentru revistele trimise.

Am făcut pentru Limbă şi literatură vol. 3 o prezentare a lui.

Regret că atâtea suferinţe te‑au încercat în acest an! Dea Domnul să fie bine de acum înainte.

Îndată ce ştiu sigur unde apare vreo recenzie – îţi scriu.

Cordiale urări şi multe bucurii,

Gh. Bulgăr

P.S. Pentru editura care poate‑mi trimite modeste drepturi, dă‑le adresa mea

 

 

Bucureşti, 20.IX.1987

 

Iubite coleg,

Trimit aceste pagini şi să dea Domnul să poată apărea, ‑ dacă nu, te rog să le păstrezi cu grijă, fiind rarităţi! Aş fi bucuros să poţi tipări la Familia recenzia. E cartea mea căci eu sunt orădean şi aş ţine să apară acolo. La Steaua a dat Nae Acu. Fiind o chestie familială ţin să apară articolul prof. Paula Isac – fiind şi didactic util profesorilor. Se va tăia (aproape sigur) portretul lui I. Maniu, dar istoria ca şi începutul să‑l reconsidere...

Aştept plecarea în Franţa – invitat de rectorul F. Gonchez de la Lyon.

Şi la Orizont ar putea scrie Tohăneanu sau Munteanu, dar sunt destul de comozi, din păcate. Mult bine şi cordiale salutări amicale de la Gh. Bulgăr

 

 

Bucureşti, 21.IX.1987

 

Iubite coleg,

V‑am scris cu mulţumiri după primirea Buletinului, frumos tipărit, bogat în conţinut; am regretat absenţa articolului meu, pentru memoria şi omagiul lui M. Eliade, dar am mulţumit călduros pentru recenzia la cartea mea.

Vă rog acum să‑mi trimiteţi încă trei exemplare chiar contra‑cost, căci vreau să le trimit lui Herman (Paris), Buhul (Berlin), Naomen (Olanda); cum vedeţi o bună propagandă pentru Buletinul Dvs.

Sper că a apărut cartea Dvs. – o aştept voind să scriu despre ea.

Cum merge cu sănătatea? Scrieţi‑mi două vorbe despre ceea ce faceţi? Aţi văzut articolele mele din „Flacăra”, mai ales cel din numărul 35 Limba şi literatura română în şcoli?

Vă doresc multă sănătate şi aştept exemplarele cerute! Cordial, Gh. Bulgăr

 

 

Bucureşti, 26.VIII.1987

 

Stimate coleg,

Am primit revistele şi scrisoarea în ziua când s‑a anunţat decesul colegului Boris Cazacu, preşedintele Societăţii de Ştiinţe Filologice, prin sincopă cardiacă, fiind suferind toată vara.

Sper că v‑aţi făcut bine după lunga suferinţă, cum scrieţi de patru luni – dar ce aţi avut?!

Fireşte, regret că n‑a apărut şi articolul meu cu M. Eliade – ar fi fost un omagiu meritat – mai ales că fusese la acel faimos omagiu de la Paris – Centre Pompidou – în iunie. Dar să aşteptăm cu răbdare până la anul viitor.

Mă bucur că a apărut articolul Paulei Isac.

Vreau să mulţumesc în mod deosebit D‑nei Rodica Negrilă – bănuiesc soţia Dvs.‑ sau o rudă pentru recenzia de la cartea mea; mai bună şi la mai obiect decât a lui Al. Ruja, care a luat‑o în zbor şi n‑a văzut esenţialul – asta ca să‑i facă plăcere lui Tohăneanu, prezentat hiperbolic şi fără nici o observaţie critică; mai ales putea vedea primul omagiu Eliade îndată după deces; dar...

Aştept cu mare interes cartea Dvs. nouă să pot scrie despre ea la România literară.

Când aveţi timp ascultaţi Album cultural (duminica programul I / 19,15) cu unele impresii pariziene şi cărţi străine.

Vă mulţumesc încă o dată! Omagii Doamnei!

Cordial, Gh. Bulgăr

 

 

Bucureşti, 3.XI.1988

 

Iubite coleg,

 Iată aici o nouă colaborare Eminescu – de real interes – f. utilă profesorilor care ignoră în general Dicţionarul Eminescu pe fiecare pagină.

Mâine plec la Bordeaux unde voi avea adresa; Prof. Gh. Bulgăr – Universitatea Bordeaux III, Lettres et Arts – 33405 Talence – Cedex Franţa.

Orice scrisoare de aici e binevenită. O să vă scriu de acolo. Aş fi bucuros să prezint acolo revista Dvs. Dacă apare numărul cu Eminescu rog trimiteţi 2‑3 exemplare pe adresa Prof. Paula Isac, Sos Iancului 37 Bl. 103 B, et. VIII, ap. 32, Bucureşti 3.

Vă doresc multă sănătate şi succese. Omagii Doamnei şi... la revedere în vara 1989.

Cordial, Gh. Bulgăr

 

P.S. Am predat Ed. Eminescu vol. Eminescu azi pentru 1989, la centenarul său.

 

 

Bucureşti, 1 oct.1988

 

Stimate coleg,

Am primit Buletinul şi vă felicit că a apărut şi are un sumar bogat, instructiv.

E tocmai ziua când apare recenzia la cartea D‑tale în Supliment..., aici anexat.

Ai văzut interviul meu din 13 VIII (o pagină)?

Anexez cartea mea nouă (care poate a ajuns în librării la Arad!). Sper să intereseze pe cititori. Păcat că articolele nu încep pagina!

Suntem f. trişti că ne‑a anunţat că ne demolează curând (frumuseţe de casă; curte, viţă, struguri), ceea ce mă împiedică să mă reîntorc la Bordeaux (unde trebuia să fiu la 3.XI). Vom vedea... Perspective sumbre.

Anexez şi un articol Eminescu...; sunt sigur că altele vor ajunge la timp. O să vă ţin la curent cu plecarea...

Omagii Doamnei!

Cordiale salutări, Gh. Bulgăr