Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Arad

logo

Liana COZEA

 

S-a născut la 21 decembrie 1944 în localitatea Beiuș (Bihor). Tatăl, Teodor Cozea, funcționar, mama, Iulia Cozea, funcționară. A urmat școala primară, gimnaziul și liceul în Oradea, pe care 1-a absolvit în 1962. A urmat cursurile Facultății de Filologie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj, secția limba și literatura română, pe care a absolvit-o în 1967. În 1981 şi-a luat cea de a doua licență, la aceeași facultate, secția limba și literatura română-limba și literatura engleză.

După absolvire a predat la un liceu industrial, apoi a fost corector la Tipografia din Oradea și la revista „Familia”, 1968-1969. Din 1969 a lucrat ca bibliograf la Biblioteca Institutului Pedagogic orădean. Între 1972-1989 a lucrat ca filolog la același institut. Între 1976-1978 a predat la acest institut cursuri de sociologia culturii și cursuri pentru studenții străini, apoi a fost traducător la același institut. Din 1990 până în 2010 a fost lector, conferențiar și profesor universitar la Catedrele de limba și literatura română și limba și literatura engleză ale Facultății de Litere din Universitatea din Oradea.

În 1993 a obținut titlul de doctor în litere al Facultății de Litere din Cluj.

A debutat în revista „Familia” în 1968 cu interviuri și cronici muzicale.

A publicat peste 60 de articole de specialitate în revistele „România literară”, „Steaua”, „Apostrof”, „Studia UBB Cluj-Napoca”, „Vatra”, „Arca”, „Familia”.

A publicat nouă cărți de istorie, critică literară și eseuri:

 1. Prozatoare ale literaturii române moderne, Oradea, Biblioteca Revistei Familia, 1994
 2. Cvartet cu prozatoare, Oradea, Biblioteca Revistei Familia, 1997
 3. Portretul unei doamne, Pitești, Paralela 45, 2000
 4. Exerciții de admirație și reproș. Hortensia Papadat-Bengescu, Paralela 45, 2002
 5. Confesiuni ale eului feminin, Paralela 45, 2005
 6. Mozaic literar, Editura Universității din Oradea, 2009
 7. Scriitoarea (Volum coordonat și în colaborare) Editura Universității din Oradea, 2009
 8. Al doilea eu, Cartea Românească, 2013
 9. Patru critici literari. Jurnale și memorii, București, Cartea Românească, 2018

Cărțile sale au fost recenzate de critici literari de prestigiu, Gheorghe Grigurcu, Dumitru Micu, Andreea Deciu, Alex. Ștefănescu, Doina Curticăpeanu, Cornel Ungureanu,  Mircea Popa, Irina Petraș, Magda Ursache, Marius Miheț etc. (în ordinea apariției cronicilor).

În 1998 i s-a acordat premiul „M. G. Samarineanu” al Revistei Familia.

În 2006 i s-a acordat premiul Uniunii Scriitorilor, filiala Cluj.

Este membru al Uniunii Scriitorilor din România din octombrie 1999.

 

STUDII ȘI ARTICOLE PUBLICATE

 1. Trecute vieți de doamne și de domni, Vatra, nr. 5-6, 2009
 2. Vinovăție și minciună, Familia, seria a V-a, an 37 (137), nr. 2 (424), 2001
 3. Virtuțile și capcanele ironiei, Studia UBB, anul XLIII, 1998 (apărut în 1999)
 4. Masa zarafului, Familia , seria a V-a, an 35(135), nr. 9 , 1999
 5. Taina adulterului, Familia, seria a V-a, an35(135), nr. l (399), 1999
 6. Valahia - un background istoric, Steaua, an XLIX, nr. l 1-12(606-607), 1998, apărut în 1999
 7. Fețele ratării, România literară, 32, 1998
 8. Între critică și ficțiune, Familia, seria a V-a, an 34(134), nr. 7-8(393-394), 1998
 9. Virtuțile și capcanele ironiei, Familia, seria a V-a, an 34(134), nr. 2(388),1998
 10. Despre ratare, Steaua, 11-12 (594-595), 1997
 11. Ticu Archip — Melancolia soarelui negru, Analele Universității din Oradea, Fa­cultatea de Litere, 1996
 12. Fețele Dianei, Steaua, 2-3(585-586), 1997
 13. Cella Serghi, Lecturi paralele, Familia, seria a V-a, nr. l, 1997
 14. Ticu Archip - Imposibilul cuplu, Studia UBB, Philologiae, Cluj, nr.2, 1994, 41-48 (apărut în 1996)
 15. Un roman citadin al Ioanei Postelnicii, Steaua, 6(577), 1996
 16. Spleen și deziluzie în romanul citadin al Ioanei Postelnicii, Familia, seria a V-a, 7-8, 1995
 17. Nuvelistica lui Ticu Archip, Steaua, 6 (565), 1995
 18. Ticu Archip - Alegorie și simbol, Familia, seria a V-a, nr.9, 1994
 19. Cella Delavrancea - Sunete, imagini, semne, Steaua, 6 (553), 1994
 20. Cella Delavrancea, Impresii, călătorii, amintiri, portrete, Familia, an 30 (130), l (339), 1994
 21. Henriette Yvonne Stahl, Binele și răul, lumina și întunericul, Apostrof, 1-2, 1994
 22. Alice Botez, Intre istorie și legendă, Analele Universității din Oradea, Facultatea de Litere, 1993
 23. Domniile lor, Doamnele scriitoare, Apostrof, an IV, nr.6 (37), 1993
 24. Alice Botez - iarna trecerii și petrecerii, Steaua, 8-9 (543-544), 1993
 25. Vinovăție și implicare în proza lui Alice Botez, Familia, seria a V-a, an 29 (129), 7-8(336), 1993
 26. Fantastic și oniric la Olga Caba, Steaua, 3-4 (550-551), 1993
 27. Olga Caba - Biografie și viață artistă, Studia UBB, Philologiae, Cluj, nr.1-2, 1992
 28. Olga Caba între poezie și adevăr, Familia, seria a V-a, an 28 (128), nr.12 (328), dec.1992
 29. Cella Serghi, Lecturi paralele, Familia, seria a V-a, nr. l, 1997
 30. Fețele Dianei, Steaua, 2-3(585-586),1997
 31. Ticu Archip - Melancolia soarelui negru, Analele Universității din Oradea, Facultatea de Litere, 1996
 32. Despre ratare, Steaua, 11-12 (594-595), 1997
 33. Virtuțile și capcanele ironiei, Familia, seria a V-a, an 34(134), nr. 2(388),1998
 34. Între critică și ficțiune, Familia, seria a V-a, an 34(134), nr. 7-8(393-394), 1998
 35. Fețele ratării, România literară, 32, 1998
 36. Valahia - un background istoric, Steaua, an XLIX, nr. 11-12(606-607), 1998, pp.25-27, apărut în 1999
 37. Taina adulterului, Familia, seria a V-a, an35(135), nr. l (399), 1999
 38. Masa zarafului, Familia , seria a V-a, an 35(135), nr. 9 , 1999
 39. Virtuțile și capcanele ironiei, Studia UBB, anul XLIII, 1998 (apărut în 1999)
 40. Vinovăție și minciună, Familia, seria a V-a, an 37 (137), nr. 2 (424), 2001
 41. Gâlceava intelectualului cu lumea la Henriette Yvonne Stahl, Steaua, 10 (545), 1992
 42. Henriette Yvonne Stahl - imposibilul cuplu, Analele Universității din Oradea, Facultatea de Filologie, tom II, 1992
 43. Îndeletniciri fondatoare, Familia 2, febr. 2010
 44. Confesiunea unei doamne I, Vatra, nr. 7, 2010
 45. Confesiunea unei doamne II, Vatra, nr. 10-11, 2010
 46. Perenele „efemeride”, Familia, nr. 5, mai 2013
 47. A Beautiful Mind, Apostrof, noiembrie, 2014
 48. Jurnalul unui om singur I, Familia, nr. 3, martie 2015
 49. Jurnalul unui om singur II, Familia, nr. 4, aprilie 2015
 50. Celălalt chip al meu, România Literară, nr. 44, 2015
 51. Jurnalul nefericirii, România Literară, nr. 7, 2016
 52. Mircea Zaciu sau Jurnalul nefericirii, Familia, nr. 3, 2016
 53. Pasiuni de-o viață, pasiuni formatoare, Familia, 1, 2017
 54. Paradisul lecturii, Familia, 2, 2017
 55. Pe tărâmul scrisului, Familia, 3, 2017
 56. Autoportret cu portretizări, Familia, 4, 2017
 57. Luciditatea bonomă a memorialistului, România Literară, 24, 2 iunie, 2017
 58. Portrete și evocări, Familia , 6, 2017
 59. Un Narcis, care se detestă, România Literară, nr. 27, 2018
 60. A Famous Writer, Familia, nov-dec., 2019
 61. A iubi fără să-ți dai seama, România Literară, nr. 9, 2020

 

PREFEȚE

 

 1. Despre scriitori și cărți, (Prefață) la vol. Magda Ursache, Literatura cu bune și … nebune, Editura Eikon, 2017

 

RECENZII

 1. Cella Serghi, Această dulce povară, tinerețea, Familia, seria a V-a, an 20 (120), nr.3 (223), 1984, p.2
 2. Cella Serghi, Pe firul de păianjen al memoriei, Steaua, XLIII, nr.2 (536), 1992, p.39
 3. Dincolo și dincoace de ironia lui Jankelevitch, Studia UBB, Philologiae, Cluj, nr.2, 1995
 4. Dincoace si dincolo de Eden, (Comei Ungureanu, La vest de Eden, Timișoara, 1997), Familia, seria a V-a, nr.4, 1997
 5. Altă cronică de familie (Coleta de Sabata, Clanul de Niro, Timișoara, Editura Excelsior, 1997), Familia, seria a V-a, an 33(133), nr.!2 (386), 1997
 6. Dincoace și dincolo de Eden, (Cornel Ungureanu, La vest de Eden, Timișoara), Familia, seria a V-a, nr.4, 1997
 7. Compromisuri dureroase, Vatra, nr. 4-5, 2013
 8. Prietenii literare, Familia, nr. 7-8, iulie-august 2013
 9. O reevaluare necesară, Familia, nr. 1, ianuarie 2015
 10. Foamea, frigul, frica, Familia, nr. 11-12, nov.- dec. 2015

 

INTERVIURI

 1. Proza feminină interbelică (Ancheta ,,Familiei"), Răspunde Ioana Postelnicii, Familia, seria a V-a, an 20 (120), nr.4 (224), 1984
 2. Proza feminină interbelică (Ancheta ,, Familiei"), Răspunde Cella Serghi, Familia, seria a V-a, an 20 (120), nr.9 (229), nr.9
 3. Proza feminină interbelică (Ancheta „Familiei"), Răspunde Lucia Demetrius, Familia, seria a V-a, an 20 (120), nr. 11 (231)
 4. Proza feminină interbelică (Ancheta „Familiei"), Răspunde Ada Orleanu, Familia, seria a V-a, an 22 (122), nr.9 (253)
 5. Proza feminină interbelică (Ancheta „Familiei"), Răspunde Cella Delavrancea, Familia, seria a V-a, an 22 (122), nr.12 (256)
 6. Proza feminină interbelică (Ancheta „Familiei"), Răspunde Olga Caba, Familia, seria V-a, an 25 (125), nr.4 (284)
 7. Conversații cu Profira Sadoveanu, Apostrof, an III, nr.9-10, 1992
 8. Convorbiri cu Ilie Constantin, România Literară, nr. 23, 2016

 

TRADUCERI

 1. Rezumatul, în limba engleză, al cărții lui Ioan Țepelea O campanie pentru liniștea Europei, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1995
 2. Rezumatul în limba engleză al perspectivei monografice Teatrul românesc la Oradea, Oradea, Editura Revistei Familia, 2001