Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Arad

logo

JUHÁSZ Béla (IUHASZ Adalbert)

 

Prozator, publicist. Redactor șef al revistei culturale SZÖVÉTNEK din 2014. august.

S-a născut la 4 mai 1950 în Arad. Decedat la 17 octombrie 2021.

Tatăl: Iuhasz Adalbert, comerciant, mama: Iuhasz Marta, contabilă.

Studii: Școala Generală nr 1. Arad; Liceul nr. 3 Arad; Universitatea din Timișoara, Facultatea de Fizică, sectia Fizică-Chimie;

 

ACTIVITATEA:

Profesor de fizică la Liceul Industrial nr. 5. din Arad (1973 – 1995);

Administrator la S.C. Bel-Ami SRL din Arad (1990- 2016);

Director la Colegiul Csiky Gergely din Arad (2010 – 2014);

Redactor șef az revistei SZÖVÉTNEK din Arad (2014 - );

 

Colaborează (a colaborat) cu cotidiene și reviste, ca:

„Vörös Lobogó”, „Előre”, „Ifjúmunkás”, „Munkásélet”, „Szabad Szó”, „Nyugati Jelen”, „Irodalmi Jelen”, „Szövétnek”, „Havi Szemle”, „Régi(jó)világ”, Antologia Cuvinte de legătură, „Arca”, „Familia”.

 

DEBUT:

Publicistică -  în diferite cotidiene și reviste în limba maghiară (din 1968);

Proză – nuvele în revista „Szövétnek”,  și  Legyőztük a rákot (Am învins cancerul) - roman documentar (2015);

 

PREMII:

Premiul pentru proză a revistei literare „Irodalmi Jelen” – 2015;

Premiul pentru proză al filialei Arad a Uniunii Scriitorilor din România  - 2016.

 

CĂRŢI PUBLICATE:

Legyőztük a rákot – roman documentar (Edit. Concord Media Jelen, Arad – 2015.);

Száraz köd – nuvele (Edit. Concord Media Jelen, Arad – 2016.);

Aradi személyiségek – 1. – publicistică literară (Concord Media Jelen, Arad  - 2o16.);

Nagy utazás – nuvele (Edit. Concord Media Jelen, Arad – 2017);

Aradi személyiségek – 2. – publicistică literară (Edit. Concord Media Jelen, Arad – 2017.);

Aradi személyiségek – 3. – publicistică literară (Edit. Concord Media Jelen, Arad – 2018.);

Aradi személyiségek – 4. – publicistică literară (Edit. Concord Media Jelen, Arad – 2019.)

 

APRECIERI CRITICE:

Ujj János (Szövétnek, Arad, Heti Új Szó, Timișoara);

Pataki Lehel Zsolt (Szövétnek, Arad, Aradi Hírek, Arad);

Tatár Etelka (Szövétnek, Arad, Amerikai Magyarság, Chicago);

Gál Zoltán (Nyugati Jelen, Arad);

Bege Magdolna (Irodalmi Jelen, Arad-Budapest);

Réhon József (Irodalmi Jelen, Arad-Budapest);

Sólya Emilia (Nyugati Jelen, Arad);

Irházi János (Aradi Nap, Arad);

 

REFERINŢE CRITICE:

„Întreaga creație a domnului Juhász Béla este caracterizată de o valoare artistică incontestabilă. Autorul exprimă prin lucrările sale o sensibilitate incontestabilă față de oameni, față de frământările epocii, față de moravurile societății, la mijloc aflându-se totdeauna tineretul și școala.” ( Böszörményi Zoltán, poet, prozator, mebru al USR, redactor șef al revistei literare „Irodalmi Jelen”);

„În fiecare din lucrările sale domnul Juhász Béla folosește un limbaj simplu, curat, foarte expresiv, reușind să transmită cititorilor idei, cugetări, vise, informații. Valoarea artistică a lucrărilor sale este incontestabilă, beneficiază de adâncime, profunzime, sinceritate, multă sensibilitate și totodată privire critică proiectată către om și societate. Scrierile sale reprezintă o oglindire realistă a vieții sociale, prezintă figuri reale, utilizând structuri  care se apropie uneori de grotesc, de absurd. Uneori pe lângă momentele cu caracter documentar autorul utilizează cu succes și elemente fantastice, supranaturale.” (Dr. Brauch Magda, profesor de limbă și literatură maghiară, doctor în stilistică, autor al mai multe volume de stilistică, critică literară, respectiv povestiri, membru USR.)