logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

 

POEZIE

 

Constantin Novăcescu

 

 

 

* * *

 

aş putea oare să văd

aş putea oare să cred

aş putea oare să spun

 

plânge

faţa aceea-ncremenită-n oglindă

 

doar lacrimi

scânteiază calea

amurgul sufletului

şi zborul înalt

în ochiul de înger

 

 

 

* * *

 

dă-mi Doamne

ochiul îngerului

aproape

şi desfăşoară jocul ascuns

grav

tăcut

fără nume

fără limită

 

fă să răsară

floarea iubirii

 

 

 

* * *

 

pătruns de liniştea cercului

încremenit într-un punct

 

pe linia orizontului

aşteptând

 

tu

 

 

 

* * *

 

prea târziu ca să poţi

 

prea tăcut ca să fii

 

cioplesc cuvinte

într-un amurg

sângeriu

 

înger singur

la orizont

 

 

 

* * *

 

număr încrustat

în lumina ochiului nevăzut

 

labirint

 

unulebunuleunule

 

trezeşte-mă

 

 

 

* * *

 

cum altfel decât

să te privesc

să te ascult

să te simt

să te ştiu

 

cum altfel

decât să te iubesc

în amurg

 

 

 

* * *

 

doar ruga neîntreruptă

învăluind treptele scării

 

stropi de lumină în poartă

 

amurgul

deasupra pustiei

şi nisipurile

nisipurile ce înfloresc

în eter

 

 

 

* * *

 

fără nume

fără putinţa

cuprinderii-n

formă

 

fără chip

unul

ascuns în sine

în negură

 

„beţia nectarică”

a vestitorului

 

 

 

* * *

 

sufletul absorbit în lumină

pecetea scânteilor de foc

şi liniştea atotcuprinzătoare

sub matricea

deschisă

a numărului

 

umbra îngerului în înalt