logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

 

CONTACT

 

Lucian Boia, Mihai Eminescu, românul absolut: facerea şi desfacerea unui mit, Editura „Humanitas”, 2015

Perceput ca „iconoclastul de serviciu” al istoriografiei noastre, Lucian Boia dă o nouă lovitură publicistică, la sfârşitul anului 2015, prin noua lectură pe care o propune mitului eminescian. Volumul a candidat la premiul Cartea Anului şi oferă o lectură delectabilă şi incitantă. Specialist în mituri, mitologii şi psihoze, citind în oglindă imaginarul românilor şi setea lor de absolut, istoricul construieşte o lucrare structurată pe secvenţele cele mai interesante ale configurării şi destructurării mitului eminescian. În primele capitole urmăreşte negocierea imaginii poetului, începând cu ultimele două decenii de viaţă şi continuând cu primele două decenii de postumitate. Odată cu naşterea unui „nou Eminescu”, prin descoperirea manuscriselor din lada lui Maiorescu, demonstraţia devine o critică a mitului, etalând detractorii poetului (Macedonski, Aron Densuşianu, Alexandru Grama, Anghel Demetriescu ş.a.), nu înainte de a cerceta cu atenţie ediţiile operei eminesciene de la sfârşitul secolului XIX. Mistificările interbelice îşi au pitorescul lor (eticheta „românul absolut” e preluată de la Petre Țuţea) începând cu procesul de „patrimonizare„ al legionarilor şi continuând, după război cu anexarea ideologică a comuniştilor. Contribuţia lui G. Călinescu este urmărită cu fineţe în capitolul „Deceniul Călinescu” unde contramitologia este vizitată cu un ochi expert. Spectacolul continuă în comunism şi postcomunism oferind detalii şi demonstraţii realiste. O carte care stârneşte interesul tuturor specialiştilor şi un îndreptar pentru uzul generaţiilor din urmă.

(****)

 

 

N.R. Notarea s-a făcut de la (*) la (*****) în funcţie de aprecierea valorică.