logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

 

CONTACT

 

Octavian Doclin, Baletul de noapte, 2015

În noul său volum, Baletul de noapte, 2015, după închiderea Cercului, la 65 de ani, Doclin dansează pe muchie de cuţit – riscant şi impasibil – între asumarea biografiei şi căutările iluzorii ale unui fals tratat de disperare. Notorietatea clandestină, penitenţa, viaţa de subterană a omului singur, însoţit doar de fantomele sale, biciuirile, odihna la piatra Eben-Ezer sunt secvenţele rituale ale unui căutător de iluzii cu memoria zdrenţuită. Încă din primul poem al primului ciclu el îşi declamă aspiraţiile şi eşecul. Iopostaza poetului „curat şi nebiruit” a mai pălit în favoarea „desenului secret” al unui balet macabru:

„a început cu sala goală/ protagoniştii au aşteptat un timp/ după care s-au topit/ în baletul lor de noapte/ singurul/ în final au observat/ cum în absenţa vreunor aplauze/ umil şi părînd înfricoşat/ părăsea arena cu un obiect sub braţ/ care mai tîrziu se descoperi a fi un manuscris/ însuşi – aşa presupunându-se acum -/ cel care a imaginat/ această formă de existenţă” (premiera ). Principalele motive care haşurează tema bătrâneţii şi a rememorării sunt: memoria scribului, îndoiala, remuşcarea, decăderea lumii şi agonia. Atras de desenele secrete ale timpului, de „marea fără margini” a Cuvântului, de dragoste, eroare şi moarte, poetul pendulează între delir şi luciditate, dăltuindu-şi în imagini propria mitologie: Scrib, Stăpân, Poet, Profet, Sacerdot, Pivnicer, Domeniu. Poetul care şi-a legat numele de destinul şi de existenţa minerilor din Banatul montan îşi gestionează – în clipele de luciditate – zăcământul subteranei docliniene, cu speranţa unui nou început şi al unei noi curgeri:

„S-a închis subterana docliniană/ cum mina de uraniu de la Ciudanoviţa/ urmele poetului prin pajiştile ei/ asemenea preţiosului zăcămînt/ sunt conservate astfel/ pentru explorări viitoare/ (aşa să fie).” (Zăcămîntul )

(****)

 

 

 

N.R. Notarea s-a făcut de la (*) la (*****) în funcţie de aprecierea valorică.