logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

 

CONTACT

 

Friedrich Michael, Dan Damaschin, între viziunea unităţii şi adâncirea de sine, Editura „Timpul”, Iaşi, 2014

Autor al unor monografii despre poeţii neomodernismului (Mihai Ursachi, Nichita Stănescu) F. M. se apleacă cu seriozitate asupra operei poetice a solitarului între poeţi Dan Damaschin, format în atmosfera echinoxistă. Pornind de la „viziunea unităţii sau mistica naturii” el îi conturează profilul liric şi stabileşte treptele cunoaşterii filosofice în relaţia cu metafora, sub influenţa maeştrilor germani şi români: Ani de ucenicie, Ascensiunea în abis, Între Gott şi Gottheit. Interviul cu Dan Damaschin lămureşte raporturile dintre artă, religie şi filozofie şi propria viziune „theocentrică” asupra creaţiei precum şi spiritul euphorionist care îi animă gândirea şi practica literară. O monografie utilă pentru introducerea în universul liric al poetului clujean.

(***)

 

 

 

N.R. Notarea s-a făcut de la (*) la (*****) în funcţie de aprecierea valorică.