logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

 

RESTITUIRI

 

Ion Mierluţiu
istoric literar, Arad

 

 

 

Cerchiştii arădeni în revista „Secolul 21”

 

 

Numărul 1-6 din 2014 al revistei „Secolul 21” este dedicat în mare parte anului 1914. În editorialul Războiul care ar fi putut să nu aibă loc se oferă o perspectivă mai puţin militară asupra Primului Război Mondial. Secvenţa Pace sau război cuprinde consideraţii asupra acestui su­biect semnate de Emil Hurezeanu, Adrian Cioroianu şi Margaret Mac Millan. Alina Ledeanu ia un interviu istoricului Lucian Boia în care e dezbătută complexitatea momentului 1914.

Familia Brătianu în Primul Război Mondial este, în economia revistei, o pagină nu mai puţin importantă, ca de altfel şi articolul în care Carmen Tănăsoiu scrie despre patrimoniul şi pregătirile pentru exil ale Casei Regale. Urmează emoţionante scrisori de pe front şi din prizonierat însoţite de imagini fotografice revelatoare.

Dar, ceea ce ne preocupă în special în această recenzie este capitolul Pentru o arhivă a Cercului Literar de la Sibiu. Se ştie, Universitatea din Cluj „s-a mutat” la Sibiu după Dictatul de la Viena. La Sibiu s-a constituit o grupare din care făceau parte: Ştefan Augustin Doinaş, Deliu Petroiu, Al. Cucu, Viorica Guy Marica, Ovidiu Cotruş, Lia Jacguier, I.D. Sârbu, Ilie Balea, Radu Enescu, Cornel Regman, Eugen Todoran, Henri Jacguier, I, Negoiţescu şi Radu Stanca. La Universitate era profesor Lucian Blaga. În această perioadă ei publicau în Revista Cercului. Viorica Guy Marica scrie des­pre arădenii Ştefan Augustin Doinaş, Deliu Petroiu şi Ovidiu Cotruş, ea însăşi făcând parte din această aripă arădeană a cerchiştilor.

Este reprodusă olograf o poezie a lui Ştefan Augustin Doinaş dedicată lui Petru Cârdu. Maria Cheţan scrie despre interesul lui Doinaş pentru transfigurarea estetică a unor concepte ale transdisciplinarităţii.

Cum opera lui Doinaş este cunoscută ne vom opri la personalitatea lui Deliu Petroiu şi Ovidiu Petruş. Deliu Petroiu a fost estetician, profesor de istoria artelor la Timişoara şi a prezentat la vernisaje pe artiştii plastici din Arad şi din Timişoara. De Arad îl leagă faptul că a fost absolvent al Liceului „Moise Nicoară” şi, mai târziu, profesor la această şcoală. Ovidiu Cotruş a fost poet şi critic literar, a urmat liceul la Oradea şi Arad. Şi-a desăvârşit studiile la Cluj. A publicat numeroa­se articole în revista „Familia” din Oradea.

Despre fiul poetului Ion Pillat scrie Ion Negoiţescu un articol întitulat La despărţirea de Dinu Pillat. Cităm din articol: „...scrisul său se remarcă prin rigoare şi delicateţe, prin cultura sa temeinică dar lipsită de ostentaţie. Prin dispariţia sa literele româneşti contemporane suferă o grea pierdere.”

Cerchiştii au fost de-a lungul anilor prieteni statornici. O carte cu titlul Un roman epistolar cuprinde corespondenţa dintre Ion Negoiţescu şi Radu Stanca. E cunoscută şi corespondenţa îndelungată dintre Deliu Petroiu şi I. D. Sârbu. Prin „arhiva” de care s-a ocupat Viorica Guy Marica, arădenii zilelor noastre pot să-şi amintească de Ştefan Augustin Doinaş, Deliu Petroiu şi Ovidiu Cotruş.