logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

 

CONTACT

 

Romulus Rusan, O discuţie la Masa Tăcerii – Brâncuşi viu –, Ediţie revăzută şi adăugită, Cu un Cuvânt înainte de Barbu Brezianu, Fundaţia Academia Civică, 2016

Cu o lună înainte de moarte, regretatul Romulus Rusan, demnul fondator al fundaţiei Academia Civică, dă bun de tipar ediţiei a treia a unei monografii despre genialul Brâncuşi, românul pitoresc şi artistul universal, reconstituit din interviurile unor personalităţi care l-au cunoscut (sculptoriţa Miliţa Petraşcu, compozitorul Dimitrie Cuclin, pianista şi scriitoarea Cella Delavrancea, sculptorul Mac Constantinescu, elev al lui Brâncuşi, filosoful Grigore Popa, sculptorul Ion Vlasiu, inginerul Ştefan Georgescu-Gorjan, colaborator la ridicarea Coloanei fără sfârşit, Gheorghe Nicolcioiu, negustor din Peştişani şi gazdă a sculptorului, Ioan Alexandrescu, unul din pietrarii care au lucrat la decorarea Porţii Sărutului, arhitectul Octav Doicescu, poetul Eugen Jebeleanu, criticul de artă V. G. Paleolog, „evanghelistul” lui Brâncuşi) din evocarea lui Barbu Brezianu şi din procesele-verbale ale Academiei RPR din 1951, semnate de Mihail Sadoveanu. O carte despre omul cel viu şi despre receptarea sa în epocă, în condiţiile aplicării ideologiei jdanoviste în România. O carte indispensabilă societăţii civile, bibliotecilor publice, şcolii şi activiştilor culturali:

„Nu există decât bănuieli cu privire la supărarea lui Brâncuşi pe ţară în momentul când şi-ar fi oferit atelierul din Impasse Ronsin regimului de la Bucureşti, iar acesta l-ar fi refuzat. Dar este sigur că anul 1951 – când stalinismul atinsese cote paranoice şi în România – a fost anul de ruptură sufletească. Brâncuşi nu avea cum să nu afle că la 7 martie 1951, la cererea Sfatului popular al oraşului Târgu-Jiu, un tractor al Gospodăriei comunale încercase să smulgă din fundaţie şi să doboare Coloana Infinitului, pentru ca metalul să fie folosit „în alte lucrări edilitare de primă necesitate oraşului” (Romulus Rusan, octombrie 2016)

(*****)

 

 

N.R. Notarea s-a făcut de la (*) la (*****) în funcţie de aprecierea valorică.