logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

 

CONTACT

 

Liviu Maliţa, Literatura eretică. Texte cenzurate politic între 1949 şi 1977, Editura Cartea Românească, 2016

„Am cunoscut în perioada comunistă, spune autorul, o anume experienţă a marginalităţii, fără traume majore, însă. Este posibil ca exasperarea şi frustrarea acumulate atunci să-mi fi produs o sensibilitate tematică. Cenzura mi s-a impus atenţiei din momentul în care am înţeles că, în absenţa unei corecte informări, comunismul tinde să devină, pentru generaţia actuală, o paranteză istorică ininteligibilă.” Încercând să-şi motiveze aplecarea spre o tematică la care nu ţine şi care devine apăsătoare, profesorul Liviu Maliţa purcede la recuperarea trecutului într-o „aventură premeditată”. Lucrarea sa e o cercetare atentă şi sobră a fenomenului cenzurii, practicat ca tăietură ideologică în perioada comunismului. Rigoarea documentării şi informaţia se combină cu stilistica ingenioasă şi cu responsabilitatea cercetării. Toate temele obsedantului deceniu sunt bifate şi descifrate prin prisma metodelor critice actuale, ale şcolii istorice clujene. Un studiu al recuperării arhivelor, o recitire abilă şi sistematică a literaturii eretice şi a autorilor iconoclaşti. A unor autori aflaţi parţial sub vremi şi încătuşaţi de ideologie. E cartea care răzbună o parte din umilinţele şi tăcerile cumplitelor coduri impuse de sistem. Un adevărat roman al cedărilor şi refuzurilor epocii din deceniile V-VIII, Textele cenzurate politic încununează opera unui cercetător neobosit, modest, talentat. Iată câteva observaţii din dosarul Goma:

„Un caz eclatant, prin implicaţii şi prin anvergura internaţională pe care a dobândit-o, este cel al lui Paul Goma. În anii la care ne referim, Cenzura i-a respins în repetate rânduri două romane, Ostinato şi Uşa, prinse în planul editorial al Editurii pentru literatură (EPL), respectiv Cartea Românească.” etc.

(****)

 

 

N.R. Notarea s-a făcut de la (*) la (*****) în funcţie de aprecierea valorică.