logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

POEZIE

 


Dan Demşea
istoric, Arad

 

Urare de căsătorie

Deschiderea ce-nchide este sfântă.
Legământul lor de mire
Cu mireasă rostuit
Încrede dar o taină.

Și casa o-nfiripă
Unui sâmbure aidoma.
Miezu-i-adastă rodirea.

Coaja îl ține în pază
De Duhuri blasfeme.
Orice-nchidere veghează.
Omăt și țărnă
Țeasă pânză etică subțire
Să-ntrupe nada.

E o veche-ndătinare,
Un semn de iarnă.

Plecați-vă stihii urechea!

Sâmburele ce visează
Încet fructificarea
Mocnește-n fiecare noapte o amiază.


Dragostea

Să-mi port nefericirea de poet –
Povara-i vesperală –
Sufletul se încovoaie !

Lunecat-au anii
Umbre lungi, răbdurii,
Vane mângâieri am istovit.

Amorfele treziri!

Dar dragostea oricând e arc...
Povara-i ne destăinuie
Un tânjet în zodie de piatră.

Luna-i-asfințită-n Taurida,
Arhanghelul – pândar de năluciri –
Plămada focului așteaptă.


Compozitorul și Zeița
(Beethoveniană)


Muză! Tu, ce strălucești în geana unui Făurar!

Mi-e frig și pianul meu cel negru e înghețat.
Cântul făpturii tale de cleștar
Mi-aduce jale în sufletul încătușat.
Prea târziu să mi te-aducă-n dar.

Aduți aminte! Pe faleză, într-o vară,
Când răsărea încet o Lună plină,
Basmul de o clipă, Zână de-odinioară,
Pășind sfioși alături, făr de nici o vină!

De-atuncea caerul zefir mereu adună
Sufletele noastre împreună fără de păcat
În genunea tinereții, cu regret, o! Mierună!
Ar fi posibil să te-aduc din Tartarul uitat?

Refac odată vraja harpei, lină.
În chip de-Orfeu revin pe note,
Respirând o dragoste deplină
Cu melodia tălmăcită în regrete.


Unui prieten vechi

Lecția-ne aspră, fără furii,
– Prieten drag –
Așterne tărâmul neuitării,
Adevăr prin tramele vălùrii.

Regretul !? enorm ne macină
De când orfani orbecăiam zadarnic
Ținta esenței, feminină.

În pivnița unui Doctor faustic
Fărmam avântul iubirii,
Penajul rupt al aripiorii
De Cupidon celestic.

Universul frumuseții genuine
Scăpa-nțelegerii măiestre,
Spre nefericirea împlinirii noastre –
Ancore – crispate punți peste genune.


Nava bizantină din Orăștie

Lumina ta de dimineață
În cupola mereu vie
Trimite cor de Heruvimi
Cu vraja generațiilor, solemnă,
Răsfrânt în aurul picturii
Spre-o poveste știută.

Arad, octombrie 2020