logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

ALBUM

 


Doina Mândru
critic de artă, Bucureşti

 

Dacian Andoni – perenitate fragilă

Desfăşurată sub acest titlu în parte paradoxal, generat de meditaţia asupra chirpicilor pe care Dacian Andoni îi pictează obsesiv, în ultimul deceniu, ca pe o mărturisire de credinţă asupra statorniciei în lume doar a celor plăpânde, egal supuse pieirii şi reînvierii, nu bănuiam nici eu, nici pictorul cât de actuală avea să devină viziunea melancolică, bântuită de dramatism născută din emoţia profundă a întâlnirii tainice cu marele curs al istoriei încapsulată în zidirea bizantină de la Torcello. Ce legătură secretă era însă între Torcello, această minune a cărămizii şi măreţiei bizantine şi chirpicii lui Andoni? Câteva fotografii din prezenta expoziţie pot să explice persistenţa acestui motiv şi dimensiunea lui existenţială. Întâi, o casă, a bunicilor, situată undeva în apropiere de Cernăuţi, realizată ca mai toate locuinţele de acest tip din lemn şi cărămizi de pământ, apoi imaginea cetăţii Hotinului, pavăză Moldovei la Nistru şi icoană vie pentru fragilitatea victoriilor în faţa istoriei lungi şi, în sfârşit, două imagini cu lanul de grâu înverzit, apoi cu spicele grele de pârg, de lângă Aradul natal a cărui siluetă se străvede în fundal. Lanul este aidoma celui din ale cărui spice provin şi chirpicii pe care Andoni şi i‑a turnat în lut şi pe care apoi i‑a potrivit, i‑a privit îndelung, ca şi cum s‑ar fi uitat în oglinda istoriei şi s‑ar fi văzut pe sine, pictându‑i apoi înverzind, înspicându‑se, ofilindu‑se, frângându‑se în lumină crepusculară, asemenea pictorului însuşi sfâşiat între îndoială şi speranţă, dar încrezător că viul, zidirea va birui, asemenea zorilor care succed nopţii.

Și lumina acestei zidiri noi, imaginare, pure şi la fel de fragile, văzute în duh şi perspectivă à vol d̕ oiseau, care este perspectiva divină asupra lumii rânduite şi ea, după regula numărului de aur, apare în seria marilor desene ivite, ca şi în omagiul lui Horia Damian şi în focul contemplat la veghea comună „În aşteptarea cinei” de la Gărâna taberelor acestui mecena care se numeşte Andrei Herczeg, marele animator al celui mai rafinat festival de jazz care se desfăşoară sub cerul înalt al Banatului.

„Pictura este un domeniu al poeticului” afirma Paul Gherasim într‑un interviu luat de Andoni la începutul anilor ¢2000, iar acesta este un adevăr pe care tânărul doctorand de atunci îl trăia intens, încă din perioada studiilor sale ieşene; mărturie stau zeci de acuarele ca şi acelea ce au continuat să apară pe când, asistent al maestrului Constantin Flondor, îşi continua perpetua ucenicie care caracterizează neliniştea artistului la maturitate. Transparenţele lor subtile aveau să fie adâncite în aplicatul studiu al tehnicii flamande a picturii în ulei în care prind formă chirpicii şi fervoarea neoexpresionistă a lui Andoni. Un ciclu nou, dedicat Timişoarei, translează această fervoare picturală în imaginea puternic interiorizată a unui oraş care transcende melancolic istoria invintând la contemplare.

(aprilie 2022)

 

 

logoDacian Andoni

Data naşterii: 30 decembrie 1962, Arad, România.

Studii: 1993 – absolvent al Academiei de Arte „George Enescu”, Iaşi (clasa prof. Adrian Podoleanu), secţia pictură

2005 –doctor în arte vizuale, titlul tezei: Aspecte ale sacrului în pictura românească actuală, conducător ştiinţific d‑na Prof. Dr. Rodica Vârtaciu;

2015 – doctor habilitat, titlul tezei de abilitare: Construcţie şi Modernitate;

Din 2017 profesor universitar la Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Arte şi Design

Expoziţii personale (selecţie):

‑ naţionale

2022 – Muzeul Naţional de Artă Timişoara, Expoziţia aniversară 60 împreună cu Daniela Constantin, curatori: Ruxandra Demetrescu, Doina Mândru şi Dan Serban.

2021 – Galeria „Art Nouveau” Târgu Mureş, Expoziţia Pămînt înrourat, curator Oliv Mircea, critic de artă.

2021 – Galeria „Arcade 24” Bistriţa, Expoziţia Bucură‑te, pămînt străveziu, bucură‑te, curator Oliv Mircea, critic de artă.

2021 – Muzeul de Artă Cluj‑Napoca, Expoziţia Perenitate fragilă, curatori: Doina Mândru, critic de artă şi Florin Gherasim, muzeograf.

2021 – Galeria „Uj Kriterion”, Miercurea‑Ciuc, Expoziţia Prisma ţepoasă, curator Botond Reszeg, director artistic.

2017 – Biblioteca Naţională a României, Expoziţie de pictură organizată de Asociaţia Ziariştilor Independenţi din România cu ocazia întâlnirii cu tema “Revistele literare româneşti azi”‑ Convorbiri literare 150. Vernisaj doamna Doina Mândru critic de arta şi domnul Cristian Robert Velescu, critic de artă

2016 – Galeria „Cecilia Cuţescu‑Storck” din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti, Expoziţia ...în Grisaille, vernisata de doamna Ruxandra Garofeanu consilier artistic al Primăriei Sectorului 2 Bucureşti, critic de artă şi doamna Doina Mândru critic de artă, curator domnul Prof Univ. Dr. Gabriel Niculescu

2016 – Mănăstirea Putna, Sala Domnească, Expoziţie in memoriam Dan Hăulică, prezintă Doina Mândru critic de artă

2016 – Galeria „Dialog” din cadrul Primăriei sectorului 2 Bucureşti, Expoziţia Pictură, desen, foto, curator doamna Ruxandra Garofeanu, consilier artistic şi critic de artă

2012 – Palatele Brâncoveneşti Mogoşoaia, Expoziţia Construcţie şi memorie, expoziţie vernisată de d‑l Dan Hăulică, Preşedinte de Onoare al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Artă împreună cu dna Doina Mândru

2011 – Galeria „Arcade 24” Bistriţa, Expoziţia Pământ transfigurat, expoziţie vernisată de criticul de artă Oliv Mircea

2011 – Muzeul de Artă Timişoara, Expoziţia Pământ + Construcţie, expoziţie vernisată de d‑l Dan Hăulică, Preşedinte de Onoare al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Artă

2011 – Galeria „Frezia” Dej, Expoziţie de pictură vernisată de prof. Ion Mureşan şi părintele Ioan Bizău.

2009 – Galeria „Dana” Iaşi, Expoziţia Dincolo de materie, expoziţie vernisată de d‑l Dan Hăulică, Preşedinte de Onoare al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Artă

2009 – Muzeul de Artă Cluj‑Napoca, Expoziţia Dincolo de materie, expoziţie dedicată cineastului Paul Barbăneagră, curator Părintele profesor Ioan Bizău

2006 – Palatul Administrativ Timişoara, Expoziţie de acuarele vernisată de Prof. univ. dr. Marcel Tolcea, Directorul Muzeului de Artă din Timişoara

2004 – Galeria „Sabina & Jean Negulescu”, Bucureşti, Expoziţia …prin cele ce se văd, expoziţie vernisată de d‑l Dan Hăulică, Preşedinte de Onoare al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Artă şi de d‑na Magdalena Crişan, critic de artă.

In 15 iunie 2004 a avut loc o expoziţie Paul Neagu‑Dacian Andoni, la Galeria „Sabina & Jean Negulescu” în ambianţa căreia a avut loc lansarea volumului Paul Neagu – Nouă Staţiuni Catalitice de Matei Stîrcea-Crăciun.

- internaţionale

2016 – Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, Expoziţia de pictură Dacian Andoni vernisată de doamna Doina Mândru critic de artă şi doamna Teodora Stanciu, jurnalist, curator domnul Tudor Zbârnea, directorul muzeului

2007 – Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică, Veneţia, Italia, Expoziţia Intre memorie şi uitare, curator şi prezentator Dan Hăulică, Preşedinte de Onoare al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Artă

2003 – Maison de l’Europe, Hôtel de Coulange Paris, Franţa. Expoziţia Timp, Culoare şi Simbol, vernisată de d‑l Paul Barbăneagră, regizor, producător de film şi d‑l Oliviu Gherman, Ambasadorul României la Paris

In ambianţa expoziţiei s‑a organizat o Masă Rotundă cu tema: Redescoparirea sacrului în artele contemporane. Moderator: Dan Hăulică – Preşedinte de Onoare al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Artă; Invitaţi: Paul Barbăneagră – regizor, producător de film; Sanda Niţescu – pictor, scriitor; Dacian Andoni – pictor.

 

logo  1. Dacian Andoni, Multiplicitate, ulei pe pânză, 80 x 100 cm, 2020; Foto: Florin Andoni; Colecţia preot Ioan Bizău

 

 

logo 2. Dacian Andoni, Multiplicitate, ulei pe pânză, 200 x 200 cm, 2019; Foto: Florin Andoni.

 

 

logo 3. Dacian Andoni, ...in Grisaille, ulei pe pânză, 200 x 200 cm, 2019; Foto: Adrian Chira.

 

logo 4. Dacian Andoni, in Grisaille, ulei pe pânză, 200 x 200 cm, 2018; Foto: Dacian Andoni.

 

logo 5. Dacian Andoni, ...in Grisaille, ulei pe pânză, 100 x 80 cm, 2018; Foto: Dacian Andoni; Colecţia Herczeg.

 

logo 6. Dacian Andoni, Unu şi Multiplu, ulei pe pânză, 120 x 120 cm, 2017; Foto: Madar Reka; Colecţia Herczeg.

 

logo 7. Dacian Andoni, Unu şi Multiplu, ulei pe pânză, 120 x 120 cm , 2017; Foto: Madar Reka; Colecţia Herczeg.

 

logo 8. Dacian Andoni, Transitional gray II, ulei pe pânză, 200 x 200cm, 2015; Foto: Dacian Andoni; Colecţia Herczeg.

 

logo 9. Dacian Andoni, Materie, ulei pe pânză, 80 x 80 cm, 2014; Foto: Dacian Andoni.

 

logo 10. Dacian Andoni, Cărămida, ulei pe pânză, 135 x 200 cm, 2012; Foto: Dacian Andoni, Colecţia Palatelor Brâncoveneşti de la Mogoşoaia.

 

logo 11. Dacian Andoni, Multiplicitate, ulei pe pânză, 135 x 135 cm, 2020; Foto: Dacian Andoni; Colecţia Herczeg.

 

logo 12. Dacian Andoni, Prisma ţepoasă, ulei pe pânză, 80 x 100 cm, 2020; Foto: Dacian Andoni; Colecţia preot Ioan Bizău.