logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

Revista de Cultură ARCA din Arad a fost fondată în februarie 1990, ca mensual de literatură, eseu, arte vizuale şi muzică, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, având astăzi ca editor Centrul Cultural Judeţean Arad. De la apariţie revista de cultură ARCA s-a impus în peisajul publicistic cultural al României ca o instituţie de cultură scrisă vie, originală, ca formulă, mereu actuală în idei, atrăgând colaboratori de valoare, nu doar din Arad şi din partea de vest, ci din întreaga ţară şi din străinătate.

Actualmente revista ARCA apare în numere triple (trimestrial), format A5, conţinând un album de artă în policromie semnat de un artist român contemporan.

Revista „Arca” este membră a Asociaţiei Revistelor, Imprimeriilor şi Editurilor Literare (A.R.I.E.L.), asociaţie cu statut juridic, recunoscută de către Ministerul Culturii (I.S.S.N. 1221-5104) şi este cuprinsă în proiectul european "review within review" coordonat de către revista slovenă APOKALIPSA.

Din anul 2007, apare suplimentul lunar de informaţie culturală MONITORUL CULTURAL, editat în condiţii grafice şi tipografice performante, cu rubrici de interes pentru publicul arădean consumator de cultură.