logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

Revista ARCA, N. 10-11-12 / 2014 (295-296-297)

 

451 FAHRENHEIT

index

O lectură interesantă a presei (literare sau nu) ar fi cea incidentală. Adică, a aspectelor periferice în raport cu tema principală a articolului. Bunăoară, la Alexandru Budac, Svastica de sub preş («Orizont», nr. 10/ 2014), care, recenzînd cartea lui Mihai A. Panu, Filiere şi mecanisme de propagandă nazistă în Banat. 1933-1945, are o serie de extrem de interesante observaţii introductive...mai departe
CRONICA LITERARĂ

Gheorghe Mocuţa

Norman Manea: desecretizarea memoriei

Scene din viaţa literaturii
Începând cu titlul şi terminând cu ultimul rând, cartea lui Norman Manea, Plicuri şi portrete (Polirom, ediţia a doua, 2014) ne dezvăluie formula unui mare eseist şi memorialist şi ar fi putut să se numească Scene din viaţa literaturii, cu titlul unei cărţi celebre a unui prieten drag, considerat la un moment dat „dublul său”, Lucian Raicu...mai departe

Vasile Dan

O antologie de poezie tînără

Din 2007 şi pînă acum (2014), în fiecare toamnă, la început de septembrie, la Săvîrşin, în preajma Castelului Regal, uneori şi în interiorul lui, o duzină de tineri, uneori foarte tineri poeţi din ţară se întîlnesc într-o tabără de creaţie literară exclusivistă. Ideea a aparţinut revistei de cultură „Arca” , (editată şi finanţată de Centrul Cultural Judeţean Arad), Filialei arădene a Uniunii Scriitorilor din România şi, fireşte, Primăriei comunei Săvîrşin...mai departe


Petru M. Haş

E.M. Cioran, adică Franţa

Biografia lui E.M. Cioran, privită postum, este u n spectacol de viaţă şi cunoaştere care prinde încă o dată contur după apariţia în 2009 a cărţii inedite De la France, adevărată răscruce a unei opere de notorietate europeană. După ce admirase disciplina şi puterea naziştilor (la Berlin), în 1941, în Franţa, Cioran ia partea învinsului contra învingătorului, convins că Europa, după atâta fanatism, are nevoie de un val de îndoieli, în cadrul căruia scepticismul francez se impune. Cioran se va identifica de acum înainte cu Franţa... mai departeRomulus Bucur

Poetul, ca şi batman

Se reîntoarce. Ori devine forever. Sau, cel puţin, e reloaded. Cum se întîmplă acum cu Mihai Ignat *, care, cu cîtăva vreme în urmă, declarase că se lasă de poezie, că simte că modalitatea lui de expresie, de acum înainte, e teatrul (unde s-a bucurat de succes, de altfel). Şi prima întrebare pe care ne-o putem pune e dacă între volumul de debut de acum aproape douăzeci de ani şi cel de acum există vreo schimbare. Da, dar e cvasi-imperceptibilă. Sau da şi nu, aşa cum spunem despre cineva..... mai departeDIALOG

„Să sporească umanul, să micşoreze inumanul… acesta este locul (aş prefera să zic datoria) filosofiei viitoare”
Ciprian Vălcan în dialog cu Mário Santiago de Carvalho

– Sunteţi de acord cu cei care cred că filosofia traversează un moment de criză care îi vesteşte sfârşitul iminent, ori credeţi că este vorba despre o nouă formă în şirul metamorfozelor suferite de filosofie de-a lungul timpului?

– Întrebarea noastră ne-ar obliga cumva să gândim distincţia criză/metamorfoză, ba chiar ne-ar obliga să ne punem întrebări în legătură cu valoarea (ierarhia) acestor două concepte atât de încărcate de istorie… În orice caz, dacă acceptăm asocierea criză/ sfârşit iminent, nu încuviinţez prea mult tonul dumneavoastră apocaliptic. Desigur, filosofia nu are universalitatea pe care i-o atribuiau grecii, iar naşterea ei nu a fost decât o circumstanţă geo-politică şi culturală...mai departeARTE VIZUALE

Onisim Colta

Cărămida de hârtie la Galeria „Delta” din Arad

Între 20 octombrie – 15 noiembrie 2014, spaţiile Galeriile „Delta” a U.A.P. Arad, găzduiau o amplă expoziţie internaţională, axată pe lucrări bidimensionale sau tridimensionale care folosesc ca materie primă, ca materie de bază hârtia sub diversele ei forme: hârtie manuală, hârtie industrială, carton de ambalaj, hârtie printată, colată, decupată, modelată, presată, amprentată, compactată, stratificată, etc. Titlul expoziţiei era Cărămida de Hârtie (Paper Brick) şi a fost curatoriată de Dana Stana Raţă şi Adrian Raţă... mai departe


Onisim Colta

Trei personale, aceeaşi atitudine în artă

În perioada 2-20 octombrie 2014, la Galeria „Delta” din Arad puteau fi văzute trei admirabile expoziţii personale. Angela Hanc expunea, în spaţiile din faţă, pictură, în tandem cu Andrada Damian, care prezenta un grupaj amplu de fotografie experimentală (argentică), excelent armonizată cu pictura Angelei Hanc. Expoziţiile lor s-au întrunit sub titlul Îngeri, pietre, ape. Spectatorul, înainte de a vizita expoziţia putea să le citească fiecăreia conceptul, la intrare. În sala buzunar, cu supantă, găseam o altă inedită expoziţie de sculptură obiectuală semnată de Miruna Morar. Toate trei expozantele se situau într-un fel sau altul, la nivel atitudinal, în răspăr cu trendul general în artă...mai departe
POEZIE

Andrei Mocuţa...mai departe

T.S. Khasis...mai departe

Ana Pop Sîrbu...mai departe

Gaál Áron...mai departe

Nicolae Silade...mai departe

Florin Dochia...mai departe

Remus Valeriu Giorgioni...mai departe

Octavian Ana...mai departeRESTITUIRI

Lucian-Vasile Szabo

Sever Bocu – provocări istorice (VII)
Ministru şi promotor al regionalizării

În perioada interbelică, Sever Bocu va acţiona ca om politic, deputat în mai multe legislaturi şi vreme de aproape doi ani ministru, în guvernarea ţărănistă, a lui Iuliu Maniu şi Vaida-Voievod. Postul era cel de ministru fără portofoliu şi i-a fost încredinţat în 16 noiembrie 1928. Sever Bocu a stat însă mai mult la Timişoara, ocupând, din 7 iunie 1930, funcţia de director al Directoratului VII Ministerial, care acoperea Banatul şi alte judeţe apropiate...mai departe


Iulian Negrilă

Scriitori în actualitate

1. Petre Pascu (1909-1994)
Şi la Semlac, judeţul Arad, se nasc oameni. Unul dintre ei este Petre Pascu, poet talentat şi traducător, născut la 27 ianuarie 1909, la Semlac, judeţul Arad. Este fiul lui Teodor Pascu şi al Elisabetei (n. Indreica) – ţărani din Câmpia Aradului. După şcoala elementară, urmează Liceul „Moise Nicoară” din Arad, unde îl are ca profesor pe poetul Al. T. Stamatiad. Absolvind liceul, urmează Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, dar n-a practicat magistratura, ocupând funcţii în administraţie în Bucureşti, Vinga (jud. Arad), Arad. Între 1948-1950, îl găsim ca bibliotecar la Universitatea din Cluj...mai departeLECTURI PARALELE

 

Radu Ciobanu

O veche cunoştinţă

Cred că orice român care a trecut prin liceu îşi mai aduce aminte de Richard Kunisch. Chiar dacă vag, chiar dacă nu şi cu prenume, chiar dacă nu şi cu contextul în care l-a întâlnit, numele Kunisch a rămas stocat undeva în pliurile memoriei noastre. Să ne amintim: Eminescu, cum însuşi mărturiseşte, „s-a inspirat” (termenul e, aici, discutabil) pentru poemul Luceafărul, dintr-un basm românesc, „cules” de un călător german, care l-a reprodus în însemnările sale de voiaj spre Stambul. Aceasta e, grosso modo, versiunea didactică a conjuncţiei pe marele firmament literar a cometei Kunisch cu astrul Eminescu...mai departeCarmen Neamţu

Şcoala memoriei de la Sighet, un alt fel de manual de istorie*

La 29 ianuarie 1993, scriitorii Ana Blandiana şi Romulus Rusan participă ca invitaţi la conferinţa pentru drepturile omului la Strasbourg. Încălcarea acestor drepturi nu trebuie căutată doar în prezent, ci şi în trecut, mărturisea poeta Ana Blandiana. Aşa se năştea proiectul ambiţios de a transforma fosta închisoare de la Sighet în muzeu al victimelor comunismului. S-a renovat clădirea, s-a pornit la strângerea bazei de date, la adunarea de documente, obiecte, materiale fotografice, la o lansare anuală a unei şcoli de vară...mai departe


Felix Nicolau

Sirena şi capacul de bere

Daniela Şontică este un instrumentist care îşi desăvârşeşte arta prin exerciţii de stil constante. Ca în cazul oricărui virtuoso, e important să îi urmăreşti nuanţele din frazare în Iubita cu nume de profet, Editura „Tracus Arte”, 2014. Scopul ei este nu atât să inoveze, cât să îşi exprime sensibilitatea şi imaginaţia – ambele romantice şi religioase – în forme poetice cât mai rafi nate. Poeta iubeşte poeticitatea, dar cum vieţuieşte într-un mediu populat cu poeţi contemporani, ea nu cade în desuetudine stilistică... mai departe


Felix Nicolau

Occhio di Pinocchio

Oricine aude de Pinocchio se gândeşte automat la o povestioară legată de copii. Fireşte, povestea originară a lui avea o mul;ţime de subînţelesuri grave. Valabilă pentru toată lumea a rămas imaginea unui băieţel mincinos, dar şi naiv, fapt pentru care devine simpatic. Nasul extensibil la minciună dezvăluie, totuşi, o natură curată ce se ruşinează de sfidarea adevărului. Ar mai fi posibilitatea ca acesta să se ruşineze de minciunile gogonate... mai departe

 

Iulia Gajea

Mise en abyme. Proiecţia din afară a unei lumi închise

Sub titlul Acedia. Jurnal de vise (1998-2007), Corin Braga duce mai departe construcţia unei lumi onirice, a unei suprarealităţi contingente fluxului cotidian, corelând la dimensiune filosofică tendinţele contrare din natura umană: conştiinţa virtuţilor cu devitalizarea sufletului, imaginarul cu un univers reificat. Carte scrisă sub influenţa eului nocturn, în care modalitatea de creaţie devine interogare asupra transferului psiho-magic al spiritului, Acedia. Jurnal de vise (1998-2007), prin chiar titlul ei... mai departeLavinia I. Olariu

Despre vis, devenire şi ratare – cu o uşoară nostalgie…

Al treilea roman al lui Andrei Ruse are o mi­ză pe măsura epocii şi a personajelor pe care le construieşte: „am reuşit să bag mâna într-un cufăr plin de mistere şi să scot la lumină un model, nu singurul, din nefericire, care ne-a fost luat cu forţa şi pe care l-am şi lăsat să se cufunde în uitare prin ignoranţa noastră” (p. 374). Titlul cărţii vine uşor şi sigur în întâmpinarea unui ori­zont de aşteptare al cititorului, care presupune admiraţie şi curiozitate parcă la infinit nesaturate faţă de interbelicul românesc...mai departeGheorghe Mocuţa

Şerban Chelariu: „Sistemul meu de referinţă este circumscris practic de piele şi unghii”

Inginer constructor septuagenar, născut la Bucureşti şi emigrat în Statele Unite, Şerban Chelariu a debutat târziu, în 1998, cu volumul de poezii şi desene, În umbra numerelor prime. Viziunea sa poetică nu este inginerească, autorul e un artist plastic cu experienţă universală, animat de concepte şi rigori conceptuale. Cu toate acestea discursul său rămâne...mai departeRomulus Bucur

Poete din Reşiţa

Cum e să fii poet într-un oraş fără instituţii culturale solide? Un exemplu: unul dintre cei mai importanţi critici literari contemporani, recent devenit membru corespondent al Academiei Române, Mircea, Martin, nu figurează pe pagina de Wikipedia a Reşiţei la rubrica personalităţi . Teatru? Filarmonică? Reviste cu un anumit ecou naţional? O seamă de autori, unii chiar valoroşi, şi, probabil, un cenaclu, tot probabil, cu boema de rigoare. Pînă la urmă, ceva cît să permită primele manifestări ale talentului literar...mai departePetru M. Haş

De la Ioan (Mariş) cetire

Membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Sibiu, Ioan Mariş, născut la Bogdan Vodă, în Maramureş, este un intelectual desăvârşit, format la Cluj, pe la mijlocul secolului trecut, în cadrul acelei pleiade care-i înregistrează pe Ioan Alexandru, Gheorghe Pituţ, Ion Pop ş.a. După un distins apostolat ca profesor în oraşe transilvănene, perioadă în care frecventa asiduu societatea literară şi artistică a marelui oraş de pe Someş, apogeul vieţii sale intelectuale este tot un mare oraş transilvănean: Sibiu...mai departeDagmar Maria Anoca

Râul cristalin al cuvintelor

Printre continuatorii mişcării literare apărute în rândul scriitorilor de expresie slovacă din România, pe care regretatul scriitor arădean Florin Bănescu a supranumit-o „fenomenul nădlăcan”, se numără şi Anna Kaliankov á (pe numele său oficial Calianco Maria Ana). Astfel, după ce poeta Anna Dováľová– Zimbranová s-a afirmat în domeniul poeziei devenind scriitor consacrat, membru al Uniunii Scriitorilor din România, iar Daniel Lehotský-Rău a atras atenţia cu un debut promiţător în limba slovacă şi o carte experiment în limba română, ştafeta a fost preluată din nou, cu succes....mai departe
Horia Ungureanu

Critica unui poet: Constantin Butunoi

Poetul Constantin Butunoi a debutat editorial relativ târziu, la vârsta de 50 de ani, cu volumul de versuri Iubirea şi marea, apărut la editura „Viaţa Arădeană”, în anul 1996, carte urmată de alte cinci, în decurs de şaptesprezece ani. Colaborează cu versuri şi comentarii critice la revistele „Orizont”, „Familia”, „Poesis”, „Arca”, „Semne”, „Tibiscum”, dar şi la unele cotidiane locale. Urmărindu-i traseul liric, se poate observa cum, de la o carte la alta, profilul său poetic se conturează tot mai pregnant, fixându-se la o formulă care i se potriveşte... mai departeIoan Matiuţ

Literatură în familie

Ada D. Cruceanu şi Octavian Doclin, un tandem de succes nu numai în viaţa de zi cu zi (soţ-soţie), dar şi în literatură. El poet boem, fondator şi redactor – şef al revistei literare „Reflex”, organizator al „Colocviilor Reflex” de la Herculane, unde în fiecare an dă adunarea scriitorilor din Banat şi nu numai. Ea este un redutabil critic literar şi eseist, aflată mulţi ani la conducerea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii... mai departe
Lucia Cuciureanu

Din apocalipsa Bărăganului

Nu sunt la prima carte care depune mărturie despre experienţe trăite în Gulagul românesc. Mă gândesc la cele semnate de Ion Ioanid şi Nicolae Steinhardt, la amintirile lui Ion Ion Hara din Păuliş, tovarăşul său de celulă, la volumul despre deportările din Banat al lui Daniel Vighi, Viorel Marineasa şi Valentin Sămânţă. Aceasta nu m-a împiedicat să retrăiesc emoţie la întâlnirea cu o nouă carte* despre anii aceia teribili.....mai departe


Ioan Tuleu

Sub „Mantaua Iancului”

Iancu este personajul la care s-au raportat toţi creatorii populari, poeţii şi scriitorii, pictorii şi muzicienii noştri. Nu există altul ca el în toată istoria românească. Sigur, nu putea să ignore acest izvor de inspiraţie nici Valentin Hossu-Longin, ardelean de viţă veche, cu strămoşi naţionalişti el însuşi scriitor, poet şi eseist care în opera sa întinsă pe patru decenii face des apel la istoria neamului său născut în munţii Daciei. În ultima carte, apărută la Editura Betta...mai departe


Constantin Butunoi

Între tradiţie şi modernism

Între tradiţie şi modernism, poezia lui Traian Vasilcău, cunoscut şi sub pseudonimul Traianus, se aşază pe făgaşe ce ţin de clasicism. Câteva exemple, din noul său volum, intitulat Sfeşnic în rugăciune, sper să fie edificatoare: „incinerări de taină în grădini,/ Prin iarbă arsă melcii mor de vii/” (Autumnală, p.18), „şi rog să dai ordin/ în zori/ să ningă cu dragostea Ta/ peste îngerii mei!” (Psalmi pentru îngeri, p.43)...mai departe


Constantin Butunoi

Singur în intersecţie

Liviu Georgescu are o carieră spectaculoasă, plină de peripeţii, dar cu rezultate remarcabile, apreciate atât în lumea medicală cât şi în lumea artistică. Născut în luna aprilie, 1958 la Bucureşti, unde absolvă Facultatea de Medicină, profesează ca medic până în 1990 în România când îşi urmează soţia, refugiată politic în S.U.A. din anul 1987. Cochetează cu poezia încă din vremea studenţiei, a fost chiar membru al Cenaclului de Luni condus de Nicolae Manolescu dar, se hotărăşte să-şi publice poemele abia din 1998...mai departe


Constantin Butunoi

Salvarea vine şi din partea coşului

Nu sunt un mare admirator al formelor fixe nipone de poezie care cunosc o răspândire foarte largă în zilele noastre, nu le consider conforme cu spiritul european, deşi, le preţuiesc simplitatea şi puterea de sugestie. Haiku-urile, în special, mă delectează. Este ştiut că, pe linia scrierii haiku-ului, creatorii adoptă două direcţii: cea tradiţionalistă, cu respectarea regulilor prozodice şi a principiilor estetice, şi cea modernă, cu respectarea spiritului haiku-ului dar se comit abateri de la normele tradiţionale...mai departeD. Vlăduţ

Destinul unei cercetări despre simbolism*

Cercetările literare trebuie valorificate imediat ce au fost încheiate, prin publicarea lor şi intrarea în conştiinţa publicului receptor şi validarea de către critica specializată. Altfel, oricât de valoroase ar fi, îl privează pe autorul lor de întâietatea în investigaţiile literare în diversele lor aspecte. Aşa s-a întâmplat cu excelenta teză de doctorat a lui Ovidiu Drimba cu titlul Les premières influences du symbolisme français sur la poésie roumaine (Primele influenţe ale simbolismului francez asupra poeziei româneşti) susţinută în cadrul Facultăţii de Litere şi Filosofie a Universităţii din Cluj în luna iunie 1948...mai departe
Mircea M. Pop

Secvenţe literare germane

Sub semnul senzaţiilor tari. Lizoanca este titlul german al romanului Lizoanca la unsprezece ani din 2007 scris de Doina Ruşti drept replică în urma lecturării unui articol de ziar cu titlul-bombă: O prostituată de 11 ani a umplut un sat întreg de sifilis. Lizoanca, de fapt eleva repetentă Eliza Niţă, astfel poreclită pentru încăpăţînarea ei, este personajul principal al cărţii. Prietenii ei sunt Titoasca, Nuţi şi Tuba, copii care, ca şi ea, au fugit de acasă şi dorm sub sălcii, pe malul Neajlovului. Lizoanca devine prostituată din neştiinţă şi din naivitate. Tatăl ei, Cristel, se comportă ca o brută cu familia, şi mai ales cu fiica. O bate des, cu sau fără motiv...mai departe

 


PRE-TEXTE

Constantin Dehelean

Despre „sine”

Jurnalul − evident literar − este perceput ca o specie, sau ca un gen, aparţinând sferei literaturii. Fără a fi inovativ în formă şi expresie, nici măcar relativ nou, în dezbaterile literare s-au făcut, totuşi, suficient de multe poziţionări de pe platforme din cele mai diferite – didactice, teoretice, aplicative – şi de pe paliere destul de diferenţiate. „Sinele”, un „dat” intrinsec, se rafinează într-un fel special al „spunerii” literare. Jurnalul pare mai mult decât un laborator de creaţie. Prin sinceritatea lui, se detaşează ferm de canoane, de structuri (pre)definite, nuditatea lui salvând, prin sinceritate, eventualele temeri sau dependenţe de mode, de canoane sau de scheme...mai departe

 


CONTACT

Antologie de poezie română contemporană, vol. II, Ediţie în limbile română, franceză, engleză şi germană. Colecţia Opera Omnia, poezie contemporană, Editura „Tipo Moldova”, 2014, cu un Cuvânt înainte de Valeriu Stancu, coordonatorul seriei...mai departe

 

BIBLIOTHECA UNIVERSALIS

Mihail SEMENKO...mai departe


SEMNEAZĂ ÎN NR.10-11-12 (295-296-297), 2014...mai departe