logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

 

LECTURI PARALELE

 

 

Mircea M. Pop

 

Un poet bilingv*

 

logoSexagenarul poet şi traducător Eugen Doru Popin, originar din Banat şi stabilit în Germania, în landul Bavaria, în apropiere de München, de unde editează împreună cu un alt poet şi traducător, Andrei Zanca, revista de cultură „Alternanţe”, este autor a numai puţin de 16 volume de versuri în română (majoritatea), dar şi în germană (patru) sau bilingve (Living-room cu scară interioară / Living-room mit Innentreppe) sau chiar în ediţie trilingvă (Ton demi-mot, ediţie română-franceză-germană”, Paris, Editura Berenice, 2009). Acesta este prezent cu un nou volum, Convergenţe * , care însumează 77 de texte, dintre care 67 tristihuri (fără titlu) şi 10 micro-poeme cu titlu.

Caracteristica principală, alături de sensibilitatea şi vibraţia lirică în faţa naturii şi a vieţii, o constituie conciziunea zicerii lui Euge D. Popin.

Dacă unii confraţi mai tineri suferă de logoree verbală, Eugen D. Popin rămâne – în toate volumele – acelaşi, el încearcă să spună cât mai mult în cât mai puţine cuvinte.

Între stihurile sale, centrate pe aspecte din natură, în bună parte micro-pasteluri, sunt prezente cele patru anotimpuri care se succed ciclic, poetul fiind impresionat de toamnă (cinci tristihuri) şi mai ales de iarnă (12!).

Am reproduce câteva dintre acestea: „fulguie lin –/ felinarele pâlpâie/ asemenea lunii”, „cătunul e troienit/ anul pe terminate –/cerul acelaşi”, „peste câmpuri/ colindul fulgilor –/ lună plină” .

Micropoezia care dă titlul volumului sună astfel: „graurii/ sporăvăiala lor/ infernală/ zorile/ briza dimineţii” .

Matsuo Basho, dascălul spiritual al poetului, apare şi în acest volum: „undeva în absolut/ estompat/ impenetrabil/ însoţit de umbre orfane/ Matsuo Basho” („alteritate”).

Departe fiind de plaiurile natale – nostalgia îşi spune cuvântul: „amurgeşte –/ pe coşul casei părăsite/ clămpănesc cocostârci” .

În concluzie, un volum memorabil din toate punctele de vedere, care se cere citit şi re-citit cu multă atenţie, fiecare nouă lectură aducând valenţe noi, nesesizate anterior.

 

*Eugen D. Popin, Convergenţe , Editura „Limes”, 2014, 85 p.