logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

Revista ARCA, Nr. 4-5-6 (301-302-303) / 2015

 

451 FAHRENHEIT

index

Pentru oricine care n-a fost acolo, deci poate să-l creadă pe cuvînt pe coperta, lucrurile stau aşa cum le prezintă Răzvan Voncu în Nimic despre expulzări, «Adevărul», 19.05.2015: „Ediţia 2015 a Turnirului de Poezie a consemnat, pe de-o parte, «detronarea» echipei arădene, câştigătoare de trei ori la rând, cât şi o premieră. În pofida nivelului foarte ridicat al echipei Filialei Arad a USR (în care figu­rau poeţi recunoscuţi, ca Romulus Bucur, Traian Ştef, Andrei Mocuţa, Ioan Matiuţ, Felix Nicolau şi Nicolae Szekely), toţi cei trei finalişti ai turnirului au provenit din Chişinău… Câştigător fiind declarat, de către un juriu critic extrem de exigent, Arcadie Suceveanu”....mai departe

 

CRONICA LITERARĂ

 

logoRomulus Bucur

Arta războiului, ediţia feminină

Cît apropie/ îndepărtează un punct două cuvinte? Cu alte cuvinte, e vorba, în titlul acestei cărţi*, de o echivalare a termenilor, prin juxtapunere, sau de o anumită independenţă a lor, ca părţi ale unei enumerări? Cele două secvenţe, prin titlurile lor, parţial internaţionalizate, BOSNIA BIN ICH. Patria mea mâncată de molii şi PARTAJ, MON AMOUR, nu ne răspund nici ele la întrebare, ceea ce, presupunem, face parte din proiectul cărţii. O carte scrisă cumva cu program, un rezultat al întîlnirii fericite dintre cercetarea academică şi poveştile unui loc, poveşti în spatele cărora, mai mult ca oricînd, se află fiinţe umane, femei care au trecut prin experienţe dure, traumatizante.... mai departe

 

logoVasile Dan

Poezia „trivalentă”

Poetul Gabriel Chifu îşi publică o antologie de poeme în selecţie proprie. Poemele nu sînt datate, n-au nici referinţa, îndeobşte practicată, a cărţilor din care s-au reprodus titlurile. Cred însă că în spatele acestei strategii, fiindcă sînt convins că succesiunea poemelor nu este deloc întîmplătoare, stă un gînd mai subtil al autorului: acela de a face o mică istorie a sensibilităţii sale lirice. A devenirii ei în cele peste trei decenii şi jumătate de scris poezie...mai departe

 

logoGheorghe Mocuţa

Vocalizele lui Gheorghe Schwartz

Povestitorul-iluzionist

Noul volum al lui Gheorghe Schwartz, – după definitivarea proiectului Cei O Sută, după publicarea celor 11 volume ce alcătuiesc o istorie alternativă a omenirii, – se numeşte Enigmele infinite. Vocalize. Sunt firimituri căzute de la masa de lucru a unui important scriitor contemporan. Un prozator care sfidează orice limită atunci când e vorba de puterea imaginaţiei.... mai departe

 

logoGheorghe Mocuţa

Ion Corlan şi experienţa teatrală

„Poetul” şi nevoia de muză. Pasionat în egală măsură de roman şi de teatru, medicul Ion Corlan publică acum, după masivul roman Dulap de vânătoare, 2012, o altă interesantă radiografie a cuplului modern şi a problemelor sale, două scurte piese de teatru, Călătorie spre cer şi Profesorul de geografie. Prima dezba­te condiţia poetului boem Petre Popescu, un scriitor care îşi complică singur viaţa din cauza caracterului său re­bel şi a dorinţei de a căuta sensul vieţii şi a scrie... mai departe

 

logoPetru M. Haş

Felix Nicolau – călătorie în Evul Mediu actual, via Kamceatka

Un scriitor de amplă anvergură a genurilor şi disciplinelor este Felix Nicolau, coperta al unei cărţi de poeme realiste, sociale şi fantastice, aproape şocante, Kamceatka, apărută la Editura Vinea. Scria cineva că: „Poezia lui Felix Nicolau din Kamceatka – time is honey, are motoarele turate la maximum, totul e nerv…”... mai departe

 

DIALOG

 

„Gândirea este «agon», luptă: dar însăşi această agonie face ca viaţa să fie demnă de a fi trăită în faţa istoriei şi în faţa Eternului”

interviu realizat de Ciprian Vălcan cu Bruno Forte

Bruno Forte (născut la Napoli în 1 august 1949) este cel mai important teolog italian al momentului. Din 26 iunie 2004 este arhiepiscop de Chieti -Vasto. A publicat următoarele volume: La chiesa nell' eucaristia, D'Auria, Napoli 1975...mai departe

 

„Trebuie să fim reactivi la nedreptate, la ilegalitate, la minciuni flagrante, la tot ce ne revoltă”
interviu realizat de Cristian Pătrăşconiu cu poetul Robert Şerban ...mai departe

 

ARTE VIZUALE

Onisim Colta

Adrian Sandu – Spaţiul creaţiei ca spaţiu al devenirii

Vineri, 25 aprilie 2015, Sala „Ovidiu Maitec” a Muzeului de Artă din Arad a căpătat o configuraţie realmente surprinzătoare pentru vizitatorii care i-au călcat pragul. Adrian Sandu, el însuşi muzeograf, a reuşit să organizeze sub egida APA („Asociaţia Producătorilor de Artă”) un remarcabil eveniment. La început, proiectul a constat în organizarea unei expoziţii personale de pictură şi grafică....mai departe

 

 

POEZIE

 

T.S. Khasis...mai departe

Eugenia Groşan...mai departe

Ioan Alin Gabor...mai departe

Mihai Horga...mai departe

Gabriel Petru Băeţan...mai departe

Virgil Todeasă...mai departe

Teo Spătaru...mai departe

Ion Margineanu...mai departe

Dsida Jenő...mai departe

 

 

PROZĂ

 

Ion Corlan

Consultaţia

Doctorul privi atent bătrânica : era o mână de om... Un ghemotoc de femeie. Gesturile ei precipitate, nesigure, oarecum anapoda, îi trădau starea de nervozitate. Luase loc pe scaun, de cealaltă parte a biroului...mai departe

 

 

TEATRU

 

Ioan Peter-Pit

project PR

staţie de metrou, noaptea. O reclamă luminoasă cu fotografia unui cap de copil, o fetiţă. Bărbatul (un prinţ în haine de cerşetor)îşi pregăteşte patul din cutii de carton. ...mai departe

 

 

RESTITUIRI

 

Lucian-Vasile Szabo

Sever Bocu – provocări istorice (IX)

Mitropolia Banatului şi Universitatea de Vest.
Sever Bocu a fost un om profund credincios, poate şi prin faptul că nu a făcut niciodată paradă de credinţa sa. Comuniunea cu Dumnezeu şi cu cele sfinte venea din interior, ca un mod de a fi, unul de un firesc impresionant. Este cunoscută lupta sa pentru o episcopie ortodoxă la Timişoara, la început, iar apoi pentru ceea ce va fi Mitropolia Banatului. Se va preocupa şi de starea bisericii din Lipova, căci va ajuta esenţial la refacerea acesteia, după ce o vreme aceasta intrase în părăginire...mai departe

 

logoHoria Truţă

Volbură Poiană-Năsturaş

În 13 martie s-au împlinit 125 de ani de la naşterea scriitorului Volbură Poiană-Năsturaş (1890-1972), ofiţer al Armatei Române încărcat cu distincţii şi medalii, membru al Societăţii Scriitorilor Români (1923), coperta a 14 volume de poezie, 3 de proză şi numeroase colaborări la presa literară. Născut în satul Galbeni (judeţul Neamţ), Constantin I. Năsturaş după absolvirea studiilor liceale la Iaşi şi a Şcolii de Ofiţeri de Infanterie din Bucureşti (1910), ca militar activ, s-a distins în Campania din Bulgaria (1913)...mai departe

 

logoHoria Truţă

Coloana Sfintei Treimi (Arad, 1901)

După demolarea în 1882 a Monumentului german al „Trinităţii” din actuala Piaţă Avram Iancu, propunerea municipalităţii pentru aşezarea unei noi statui a fost reluată după aproape un deceniu, în anul 1899. S-a preconizat, ca în spiritul aceleaşi idei religioase, să fie ridicată o lucrare necanonică concepută într-o viziune modernă. În urma concursului organizat de Primărie în anul 1899, a fost declarat câştigător proiectul propus de Rona Joszef. Remarcabil sculptor maghiar, Rona Joszef (1861-1939) este autorul unui număr impresionant de busturi şi alte lucrări monumentale...mai departe

 

Iulian Negrilă

IIlarie Chendi (1871-1913)

A fost critic literar, aparţinând curentului sămănătorist. Era fiu de preot, născut la Dârlos, comitatul Târnava Mică. Şcoala primară o face la Bandul de Câmpie. Apoi urmează gimnaziul evanghelic german din Mediaş şi Sighişoara. Între 1891 şi 1894 a urmat Seminarul Teologic din Sibiu, pentru ca între 1894 şi 1898 să îl găsim ca student la Facultatea de Litere de la Universitatea din Bucureşti....mai departe

 

 

ACCENT LIRIC

 

logoVasile Dan

Poemul scris cu cerneală simpatică*

Un alt poet neînseriabil (în generaţie, promoţie, grup, grupuscul, val) este Marian Drăghici (n. 1953), aflat şi el la vîrsta antologării operei lirice. Deşi editura nu a explicitat, antologia comentată aici se pare că e, în fond, tot una de coperta, precum a atîtor altora editaţi recent, nu doar la „Tracus Arte” (deşi, acum, avem un coordonator al colecţiei, Teodor Dună). Şi tot ca în acele cazuri, nici în acesta nu găsim datele, deloc de ignorat, necesare evaluării corecte şi complete a unei antologii...mai departe

 

 

LECTURI PARALELE

 

logoRadu Ciobanu

Un înţelept între fronturi*

Am străbătut în ultimele vreo trei săptămâni, la pas, captivat şi sprijinit în creion, două cărţi, de fapt două părţi ale unui diptic de istorie literară, operă a cărei elaborare a presupus durată şi tenacitate. Autorul acestui edificiu este dl Lucian-Vasile Szabo, universitar timişorean (UVT), scriitor polivalent şi totodată cercetător „de investigaţie” am putea zice....mai departe

 

logoCarmen Neamţu

Alex Ştefănescu: mesaj către tineri. Redescoperiţi literatura*

Recunosc acum că am ajuns la multe cărţi minunate citind despre ceea ce au scris sau au spus alţii despre ele. Alex. Ştefănescu face parte din categoria acelor critici literari care îţi dau sentimentul că e indispensabil să te întâlneşti cu cartea despre care vorbeşte. De la Alex. Ştefănescu am înţeles cum cultura e o „problemă de orientare”. Că să fii cultivat nu înseamnă doar metri cubi de cărţi citite....mai departe

 

logoGheorghe Schwartz

Scriitori trăind prin cărţi

1. Mistuirea prin catharsis. „Omul nu poate fi înţeles în afara propriei sale istorii” spune Corneliu Zeana (p. 37) în volumul Mistuire (Editura „ EDO ”, Bucureşti, 2012). Fidel acestui crez, cartea se deschide cu o cuprinzătoare fişă bio-bibliografică. Abia în continuare ni se prezintă un text în care o naraţiune, pe alocuri dramatică, nu se poate despărţi de obsesiile autorului....mai departe

 

Cornel Ungureanu

Interval

1. Cinematografiştii, de azi şi de odinioară. Cine sunt cinematografiştii? Sunt, zice Bujor T. Rîpeanu, pe prima copertă a cărţii sale Cinematografiştii 2345 „cineaşti, actori, critici şi istorici de film şi alte persoane şi personalităţi care-au avut de-a face cu cinematograful din România sau care sunt originare de pe aceste meleaguri”...mai departe

 

logoRomulus Bucur

Un poet de şcoală veche

O formulă, să zicem, nimerită. Cu condiţia definirii ei. Sau măcar a unei circumscrieri. Cîteva notaţii care, ordonate ulterior, poate vor fi de ceva folos. Un poet care trăieşte natural poezia – sau dă această senzaţie. Asta în condiţiile în care, de la bun început, poezia e artificiu. Iarăşi, un poet pentru care linia între vechi şi nou, între modern şi pre -, nu există....mai departe

 

logoFelix Nicolau

Substanţe anticancerigene: scorţişoara inflamabilă

Despre Sorin Lucaci, Mihail Gălăţanu spune că se află în relaţie de congruenţă cu versurile lui: „efeminat şi androgin, aproape de delicateţe”. Ghilotina cu miros de scorţişoară, Editura „Integral”, 2014, pare să confirme prin titlu caracterizarea magistrului ce a cutremurat România. Cuţitul ghilotinei este reprezentat printr-o pagină de ziar, pe coperta realizată de nu ştiu cine. Este primul titlu cu valenţe iacobine al autorului ce până acum publicase volume cu sonorităţi religioase: Revolta îngerilor, 2009, şi În burta grasă a peştelui de duminică, 2012....mai departe

 

logoFelix Nicolau

Dovada că şi poezia poate fi contemporană

Ceva din misterul, tăietura versurilor şi bagajul cultural din Rock în Praga mai păstrează Andrei Zbîrnea în Kazim (Herg Benet, 2014). Activ în zona po­etică, dar şi în cea general-culturală (tocmai a reînviat evenimentul experienţial Blitz Show), poetul acesta se remarcă atât prin inteligenţă, cât şi prin retractilitate. Faţă de alţi confraţi, felul lui de a se manifesta este mai discret, mai rafinat, ceea ce se observă şi în scriitura lui...mai departe

 

logoLavinia I. Olariu

Scriitori francezi de azi: Charlotte Salomon – curajul de a rămâne…

David Foenkinos este deja un nume cunoscut al literaturii franceze contemporane şi a fost tradus şi la noi cu romane precum Inversiunea idioţeniei… (debut, 2002), Potenţialul erotic al soţiei mele (2004), Delicateţe (2009), dar şi alte câteva. În Franţa, discuţiile din jurul acestui tânăr scriitor au alura unui pariu perpetuu. Dacă unii îi contestă substanţa operei, alţii sunt dispuşi să-i gireze statutul şi să-i urmărească evoluţia...mai departe

 

logoI. Funeriu

Errare humanum

Cartea Tranziţia şi incertitudinile limbii, apărută recent la Editura Universităţii din Oradea sub semnătura lui Dumitru Vlăduţ, continuă cu un nou episod semnificativ un serial început acum vreo 60 de ani de revista „Cum vorbim”, girată de nume mari ale lingvisticii noastre precum, între alţii, acad. Al. Graur. Mulţi filologi, pe care nu-i numesc de teamă că aş putea omite nume importante...mai departe

 

logoHoria Ungureanu

Sanda Maria Deme: Ochiul magic

Este îndeobşte cunoscut (şi recunoscut) faptul că discipolii lui Hipocrat sunt atraşi de artă, de literatură mai ales, fiind nu doar „degustători”, ci chiar creatori cu anvergură. Mulţi dintre marii scriitori ai lumii au fost medici. Este suficient (şi edificator) să-i amintim aici doar pe câţiva dintre ei pentru a ne da seama de imensul impact pe care l-a avut creaţia lor literară asupra artei scrisului...mai departe

 

logoLucia Cuciureanu

O întrebare bună face cât o mie de răspunsuri

Întâi de toate, trebuie să fac o remarcă: la primirea cărţii m-a cuprins o bucurie dulce, însoţită de o curiozitate uşor temperată, la fel ca atunci când, pe insula Ada Kaleh, Ismail îmi pregătea, cu mare dibăcie şi răbdare, o cafea la nisip...mai departe

 

logoIonel Bota

Revelaţii, desţeleniri, sincronii. Un isihasm al fascinaţiei în poezia lui Theodor Damian

Lectura cărţilor lui Theodor Damian, acelea de poezie, este o ceremonie aparte pentru un cititor interesat de evoluţiile culturale care fundamentează biografia unui intelectual important al generaţiilor noastre postbelice. Discursul liric, marcat de o înţelepciune calmă a metaforei şi de lecţiuni ale confesivului, de referent memorial şi puterea de a controla impresivul, enunţă reperele unui univers al dezinvestirii neştiutului, al fidelităţilor eului faţă cu formula clasică şi experienţele modern...mai departe

 

logoIonel Bota

„Poezia curge vinovată până la disperare…”. Uimire şi revoltă în lirica Silviei Bitere

În ultimii ani, Silvia Bitere a ieşit la rampa succeselor, în lumina propriului talent, indiscutabil, dublat de meticulozitatea autorului de poezie bună de a face o necesară distincţie între lectura binară a realităţii şi „citirea” lumii dinlăuntrul fiinţei care scrie. De aceea au şi fost bine primite volumele De-a Caroline, Gri Kamikaze, precum şi prozele din Povestiri cu scaun la cap...mai departe

 

logoConstantin Butunoi

Paradoxul ca lege de bază

Până la întâlnirea cu 3/ neştiute, volum apărut la Editura „Ramuri”, Craiova, 2015, nu ştiam nimic despre Ara Alexandru Şişman. Din CV-ul, ataşat cărţii, am aflat că este născut în Bucureşti în 1951 şi că este absolvent al Facultăţii de limbi orientale. A părăsit România în anul 1983, în urma persecuţiilor politice la care a fost supus, stabilindu-se în Franţa, la Paris...mai departe

 

logoConstantin Butunoi

Paradoxul ca lege de bază

Până la întâlnirea cu 3/ neştiute, volum apărut la Editura „Ramuri”, Craiova, 2015, nu ştiam nimic despre Ara Alexandru Şişman. Din CV-ul, ataşat cărţii, am aflat că este născut în Bucureşti în 1951 şi că este absolvent al Facultăţii de limbi orientale. A părăsit România în anul 1983, în urma persecuţiilor politice la care a fost supus, stabilindu-se în Franţa, la Paris....mai departe

 

logoPetre Don

Timpul ca o durere fizică

Am în faţă cartea Clepsidra de cuvinte a poetului, scrisă, gândită şi simţită sub imperiul timpului. Unul interior. Poetul a debutat în anul 1976 cu cartea Ochi de mesteacăn la Editura „Litera„ Bucureşti...mai departe

 

logoMircea M. Pop

Un poet bilingv

Sexagenarul poet şi traducător Eugen Doru Popin, originar din Banat şi stabilit în Germania, în landul Bavaria, în apropiere de München, de unde editează împreună cu un alt poet şi traducător, Andrei Zanca, revista de cultură „Alternanţe”, este coperta a numai puţin de 16 volume de versuri în română (majoritatea), dar şi în germană (patru) sau bilingve (Living-room cu scară interioară / Living-room mit Innentreppe) sau chiar în ediţie trilingvă (Ton demi-mot, ediţie română-franceză-germană”, Paris, Editura Berenice, 2009)...mai departe

 

 

PRE-TEXTE

 

Constantin Dehelean

Despre libertate (!)

Am pus intenţionat, în titlu, între paranteze, semnul exclamării. În textul titlului semnul subliniază, o dată în plus, gravitatea şi greutatea, precum şi semnificaţia termenului şi a conceptului de „libertate”. Pentru mine, cel care se încumetă să reflecteze asupra acestui deziderat, libertatea devine un subiect permanent de reflecţie. Între concept şi starea de libertate, este foarte greu, dacă nu imposibil, să te aşezi, aceasta dovedind plenaritatea, dar şi plenitudinea, atât a conceptului cât şi a stării de libertate....mai departe

 

 

CONTACT

 

Adrian Lăcătuş, Experimentul literar în proza românească postbelică şi contemporană. O perspectivă cognitivă şi comparată...mai departe

Ştefan Ciobanu, de-a buşilea prin aer...mai departe

Virgil Todeasă, surâsurile realului ...mai departe

Andrei Velea, Lumea e o pisică jigărită, (poeme)...mai departe

Ion Oprişor, trădarea îngerilor, (poeme)...mai departe

Mircea Curtuţiu Vuculescu, Folclorul obiceiurilor din Macea – schiţă monografică adăugită...mai departe

Doina Cherecheş, Sfârşit de vară…, poeme...mai departe

 

 

POEZIE

 

Tineri poeţi braşoveni

Cursurile de scriere creatoare iniţiate de regretatul poet Alexandru Muşina la Facultatea de Litere a universităţii braşovene au deja peste douăzeci de ani. A urma un astfel de curs nu te transformă automat în scriitor, cum susţin unii (din rea-voinţă, ignoranţă, prejudecată) că ar crede promotorii lor....mai departe

 

BIBLIOTHECA UNIVERSALIS

Jack Spicer (30 ianuarie 1925 – 17 august 1965) este un poet american iniţiator al mişcării avangardiste San Francisco Renaissance, din care au mai făcut parte şi poeţii Robert Duncan şi Robin Blaser. De-a lungul scurtei sale vieţi a publicat extrem de puţin, doar şapte broşuri foarte scurte de versuri, iar după moarte a lăsat în urmă un cufăr plin cu manuscrise pe care prietenii săi, Peter Gizzi şi Kevin Killian, le-au adunat în volumul My Vocabulary Did This to Me...mai departe

 

SEMNEAZĂ ÎN NR.4-5-6 (301-302-303), 2015...mai departe