logo

Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, fondată în februarie 1990 la Arad.

Redactor-şef fondator: Vasile Dan.

logo

Nr. 10-11-12 / 2017

 

 

A încetat din viaţă – după o lungă, chinuitoare şi niciodată învinsă boală – GHEORGHE MOCUŢA (n. 1953), unul dintre cei mai importanţi şi complecşi scriitori arădeni din ultimele trei decenii.... mai departe

 

FOCUS

 

Despre „Amurgul manuscriselor”
Citim în „România literară” (nr. 45, din 20 octombrie a. c.), în subsolul pagini 24 a hebdomadarului, un text excepţional, avînd un dramatism inclus: Amurgul manuscriselor. Iată-l: ... mai departe

 

CRONICA LITERARĂ

 

logoRadu Ciobanu
Un călător livresc
Între Un fel de jurnal (1973-1981) şi Un altfel de jurnal (2004-2009), apărute anul trecut la Humanitas, în seria de coperta Matei Călinescu, sub îngrijirea competentă şi empatică a doamnei Raluca Dună, – îşi află locul şi o seamă de însemnări dintr-un caiet oarecum răzleţit, intitulate de coperta Spre România*. ... mai departe

 

logoVasile Dan
„Hieroglife scrise de aer”
O carte de poeme de dus la ochi, aşa zicînd, frumos îmbrăcată într-o viziune gra fică, plus coperta, aparţinînd lui Mircia Dumitrescu. Poemele lui Eugen Suciu – marcă înregistrată, adică inconfundabile – par stări precipitate expresiv, cît mai concis cu putinţă. ... mai departe

 

logoVasile Dan
O seducţie veche: proza scurtă
Cine n-a observat dispariţia cvasitotală a prozei scurte din peisajul epic românesc actual? Proza scurtă era cîndva cultivată asiduu, şi nu numai de către tinerii prozatori, ci şi de către maeştri ai genului. Era răsplătită deopotrivă de cititori şi de critica literară. ...mai departe

 

 

logoGheorghe Mocuţa
Vasile Andru: experienţă iniţiatică şi exotism
Întoarcerea fiului rătăcitor. Nu are prea mare importanţă dacă Zece povestiri antume au apărut postum, cert este că autorul lor, Vasile Andru, reprezentant de seamă al generaţiei şaptezeci, le-a legat de viaţa de dinainte de moarte. ...mai departe

 

 

logoRomulus Bucur
„Cu adevărat frumuseţea nu există decît în infern”
Un titlu, cel puţin la prima vedere, enigmatic; ceea ce complică şi mai tare lucrurile e subtitlul, 33 de quasi sonete + un epitaf. Ca să explicăm puţin: 1962 este anul naşterii poetului. ...mai departe

 

 

 

DIALOG

 

„Experienţa franceză m-a marcat, dar trebuie să spun că nu atât de mult precum experienţa din România”

interviu realizat de Ciprian Vălcan cu Miguel Angel Mendoza


...mai departe

 

 

ESEU

 

Lajos Nótáros
Noua civilizaţie a imposturii (I) – eseu tardiv
Voi vorbi în cele ce urmează despre identitate şi avatarurile sale. Bram Stoker, scriitorul irlandez care îşi datorează faima unei singure cărţi, a scris totuşi mai multe. ...mai departe

 

 

ARTE VIZUALE

 

Carmen Neamţu
13 emoţii
În Fluturii sunt liberi, piesa prezentată de Teatrul „Excelsior” din Bucureşti în cadrul Festivalului Internaţional de Teatru Clasic arădean (11-19 noiembrie 2017)...mai departe

 

Onisim Colta
Simpozionul de artă contemporană „Art Camp”, Arad, 2017
În vara acestui an, sub mecenatul doamnei Raluca Groza a avut loc un interesant Simpozion de artă contemporană. ...mai departe

POEZIE

 

Leo Butnaru ...mai departe

Geo Galetaru...mai departe

Beke Sándor...mai departe

 

 

PROZĂ

 

Ion Nicolae Anghel
Mangaliotul
„La-nceput îi ziceam Mangaliotu'” o să intre-n poveste fostul merceolog. „Apăruse de nicăieri în viaţa culturală de-acilea şi-l remarcai prin moaca uşor stranie, parcă turco–tătară, pe care-o avea, şi-i plăcea să-şi anunţe apartenenţa la neamu' mangaliot şi sarmat. ...mai departe

 

 

RESTITUIRI

 

Lucian-Vasile Szabo
Aventura cenzurii la Camil Petrescu
Tirania şi iluziile cenzurii. La începutul anului 1920, Camil Petrescu era încă la Timişoara, unde va consemna cu bucurie la gazetă faptul că cenzura a fost înlăturată. O făcea în articolul Cronica Bucureştilor (V) ... mai departe

 

Lucian-Vasile Szabo
Lecţia Agârbiceanu
Scriitor de manual, un canonic atractiv prin calitatea unor schiţe şi nuvele, Ion Agârbiceanu se dovedeşte şi un romancier surprinzător, într-o anumită măsură necunoscut, chiar şi specialiştilor. Iar acest lucru este dovedit de noua serie de Opere ... mai departe

 

Iulian Negrilă
Anton Coşbuc (1904-1971)
Este primul copil al lui Vasile Coşbuc şi nepotul preotului Leon Coşbuc, fratele poetului Geoge Coşbuc. A fost preot în Leşu între 1919 – 1948. ...mai departe

 

 

LECTURI PARALELE

 

logoSimona-Grazia Dima
Eseuri despre vitalitatea romanului
Rodica Grigore s-a afirmat ca un avizat comentator al literaturii, atât române (cu aplicaţie la Mateiu Caragiale, Urmuz, Max Blecher, G.M. Zamfirescu, G. Călinescu) cât şi, mai ales, străine ...mai departe

 

logoSimona Constantinovici
Memento mori. Iniţiere în paradoxurile cioraniene
Volumul Cioran, archives paradoxales, cu subtitlul Nouvelles approches critiques, proaspăt apărut la Editura Classiques Garnier din Paris, sub îngrijirea Mihaelei-Gențiana Stănişor şi a lui Aurélien Demars, reuneşte lucrările celui de-al XX-lea Colocviu internațional „Emil Cioran”...mai departe

 

logoFlorica Bodiştean
Cronicarul în faţa cărţilor
Universitarul timişorean Dumitru Vlăduţ reuneşte în recentul său volum sugestiv intitulat Cărţi din două veacurio suită de cronici publicate în reviste literare şi culturale („Orizont”, „Arca”, „Reflex”, „Mişcarea literară”, „Orient latin”)...mai departe

 

 

logoConstantin Dehelean
Istoria în literatură şi personajul de suflet al autorului
Romanul Călăreţul de fum apare în anul 1984. O reeditare se cerea a fi făcută, acum, când câmpul prozei româneşti actuale nu abordează cu consecvenţa necesară temele grave ale istoriei destul de recente ale spaţiului românesc...mai departe

 

 

logoConstantin Butunoi
Un continuu dialog cu sine
Liviu Ioan Stoiciu, de la debutul editorial (1980) şi până în prezent, a reuşit o impunătoare operă poetică apreciată la nivel naţional şi tradusă în mai multe limbi străine...mai departe

 

logoGheorghe Mocuţa
Un ingenios al criticii tinere
Critic şi meta-critic. În argumentul pe care-l pune în faţa culegerii de cronici literare, articole şi recenzii (poetul le spune cronici de carte), Ştefan Manasia face o mărturisire esenţială pentru exerciţiile sale de stil critic...mai departe

 

 

logo

Vasile Dan
Muzica oratoriului liric
O carte surprinzătoare – şi ca formulă lirică, ceremonios ritualică, şi ca substanţă, experienţă de viaţă pusă în joc, recognoscibilă, de astăzi – publică Ela Iakab, o poetă cu ştiinţă de carte, care nu scrie aşa, după ureche ...mai departe

 

 

 

logoDaniela Şontică
Desculţă în lanul de grâu
Un titlu provocator propune Florentina Loredana Dalian cu apariţia sa din 2017 de la editura Eikon: Domnişoara Nimeni. Cunoscută mai ales ca prozatoare şi încă una care exploatează un filon mai puţin la îndemâna femeilor, umorul...mai departe

 

 

logoFelix Nicolau
Un roman istoric modern
De la bun început, romanul lui M. B. Ionescu Lupeanu surprinde prin inovaţia redactării şi a fragmentării naraţiunii. Cred că procentul de romane istorice reuşite este de 1 la 10 rebuturi...mai departe

 

 

logoIoan Matiuţ
„Tăcerile” lirice ale tânărului Iulian
Iulian Leonard este un tânăr arădean, al cărui traseu poetic îl cunosc destul de bine. A participat la câteva ediţii ale Taberei de Literatură a Tinerilor Scriitori de la Săvârşin ...mai departe

 

 

logoLucia Cuciureanu
Mierea nopţii
Cu mult interes şi cu multă plăcere am citit recentul volum de poezii Le miel de la nuit/ Mierea nopţiide Simona-Grazia Dima, carte apărută la Paris în 2016...mai departe

 

 

logoLucia Cuciureanu
În căutarea zilelor pierdute
Am mărturisit adesea plăcerea mea de a citi jurnale. Le-am devorat de câte ori le-am avut la îndemână. La repezeală, mă gândesc la cele semnate de Pessoa, Kafka, Dali, Cesare Pavese...mai departe

 

logoLucia Cuciureanu
Verrat der Engel – o altfel de închisoare
A scrie despre cărţile de poezie ale scriitorilor bănăţeni este (aşa mi s-a spus) ori un act de mare curaj, ori unul de trădare. Experienţele mele recente, după mai multe vizite în oraşele Banatului, cum ar fi Lugoj, Oraviţa, Anina, Timişoara sau Reşita...mai departe

 

 

logoIonel Bota
„De unde vine poesia”?
Comentarii despre lirica românească de ieri şi de azi, un bilanţ critic selectiv şi o carte exemplarăLiteratura la răscruce e o temă care se îndepărtează de mecanica vanităţilor, aceea care poate naşte monştrii comentariului fad şi ai ocultării adevărului despre ceea ce se întâmplă în realitatea culturală dată ...mai departe

 

 

logoIonel Bota
Glosă a tuturor semnificaţiilor, dragoste...
Privită acum, în perspectiva acestor ani care-au trecut până la noi, lirica Irinei Lucia Mihalca anunţa încă de la apariţiile în volume colective, în presa literară...mai departe

 

 

logoOana Neicu

„Viaţa misterioasă şi terifiantă a unui ucigaş anonim”
De ce Viaţa misterioasă şi terifiantă a unui ucigaş anonim când, de fapt, personajul este un scriitor anonim, care îşi doreşte celebritatea?...mai departe

 

 

logoRomulus Bucur
Una dintre cele mai frumoase existenţe posibile
Acum doi ani, în 2015, tema Bienalei Europene de poezie de la Braşov a fost Afinităţi elective: fiecare invitat aparţinînd unei generaţii (mai) mature aducea un invitat aparţinînd tinerei generaţii...mai departe

 

 

 

logoConstantin Stancu
Sărbătorile din calendarul lui Octavian Doclin
Octavian Doclin este o voce în literatura de astăzi. Poezia sa are acea scânteie care pune lucrurile în mişcare. Sinceritate, trăire autentică ...mai departe

 

logoPetre Don
Un puzzle cu idei şi trăiri pe-trecute cândva
A zecea carte a lui Grigorie Chiper, cea de faţă, intitulată Piese dintr-un puzzle este, după cum precizează autorul, un pseudojurnal, în fapt nişte note aparent disparate, scrise între anii 1983-84, în plină dictatură bolşevică ...mai departe

 

 

PRE-TEXTE

 

Constantin Dehelean
Despre Poemul ca esenţă
Istoriile literaturilor europene constată că se poate face poezie mare şi fără joncţiuni metaforice sau scheme clasice, aceasta susţinându-se chiar în cuvinte puţine. Începuturile simbolismului european au descoperit sobrietatea şi concizia liricii japoneze care ofereau atunci un exemplu pilduitor de iubire a frumosului...mai departe

 

 

BILIOTHECA UNIVERSALIS

 

Georgios Daglas...mai departe

Richard Brautigan (traducere Andrei Mocuţa) ...mai departe

 

 

CONTACT

 

Aurel Gheorghe Ardeleanu, Nebun după Paris,roman, Editura Brumar, MMXVI...mai departe

Ionuţ Caragea, Mesaj către ultimul om de pe pământ, Editura Fides, 2017Ș...mai departe